Akaryakıt / Petrol Dağıtım

İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

1961 yılında kurulan firma, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.
Bu sektörde faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan firma, 81 ilde 1.718 otogaz, 2.406 tüpgaz istasyonuyla hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Firma İnsan Kaynakları Kurumsal iç eğitimleri verecek çalışanlarını seçti. Bir eğitim danışmanı ve bir de rehber eğitmen ile sürdürülen programda seçilen iç eğitmen adaylarına bir ön test yapılarak konuyla ilgili teorik bilgi düzeyleri ölçüldü.
 • İnsan Kaynaklarının beklentileri ve yapılan ön testin sonucunun ardından eğitmenlerimiz içeriği oluşturdular.
 • Yapılan demo sunumun ardından onaylanan eğitim içeriği ile hazırlanan eğitimimiz 2 gün boyunca iç eğitimen adaylarının yoğun sunum uygulamaları ile geçti. 
 • Her bir eğitmen adayının toplamda 6 defa sunum yapmasının ardından kameraya alınan kayıtlar üzerinden rehber eğitmenimiz farklı bir odadagerçekleştirdiği koçlukla iyi ve gelişim alanları ile ilgili eğitmen adaylarına geri bildirim verdi. 
 • Böylelikle katılımcılar, değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar, yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler, 6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar, olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar, eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabildiler, eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar, içeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmeyi öğrendiler.
 • Eğitimin ardından firma İnsan Kaynakları ile detaylı rapor paylaşıldı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Müşteri Odaklı Satış Strateji Geliştirme Programı

İş ortağımız, grup iştiraki olmakla birlikte Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. Faaliyet alanı motor yağları ve madeni yağlardır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Planlanan eğitim projesi İnsan Kaynakları tarafından katılımcıların ihtiyaçları ve eğitim danışmanımızla yapılan görüşmeler neticesinde içerik hazırlanarak sunulmuştur.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketlerinden biri olan müşterimiz dünya petrol üretiminin %2.2’sini gerçekleştirmektedir. Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan müşterimizin gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısından özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır.

1998 senesinden itibaren 600’e yakın istasyonu ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren Akaryakıt Petrol Dağıtımı Şirketi olan müşterimizin orta ve üst düzey yöneticileri ile geri bildirim eğitimi yapıldı.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firmanın orta ve üst düzey yöneticileri
 • Katılımcılar öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapılarına odaklandılar. Kendilerine olan güvenin zihin yapılarından kaynaklandığını fark edip için bu süreci kullanabilmeyi öğrendiler. Geçmişe odaklanmak yerine olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına vardılar. Çalışanlarının bireysel performansları le birlikte takım performansına etkilerini fark ettiler.
 • Eğitimden tam 4 hafta sonra tüm katılımcıları kapsayan süpervizyon görüşmesi ile, yapılan geri bildirim eğitiminin deneyimlere nasıl yansıdığı ICF onaylı koçluk sertifikasına sahip danışmanlarımız tarafından ölçümlenerek program tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Kurum İçi Sözlü ve Yazılı İletişim Geliştirme Programı

İş ortağımız, merkezi yurtdışında bulunan ve 58.000 çalışanı olup; 81 ülkede faaliyet gösteren, farklı kimyasal ürün gamları olan şirkettir. Oto tamir, genel sanayi plastik, ahşap ve bobin kimyasal boyalar üretmektedir.

Planlanan eğitim projesinin amacı, şirket içinde iç müşteri, şirket dışında a dış müşteri ile olan yazılı ve sözlü iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin kurum içi yapılan analiz çalışması sonucunda performans gelişimine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlendi
 • Kurumda çalışan kişilere beklentilerini içeren ve beş sorudan oluşan bir anket paylaşılmıştır
 • Anketten çıkan sonuçlara göre eğitim içeriği kuruma özel olarak oluşturulmuştur
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Çalışan Performansını Geliştirme Projesi

İş ortağımız, Türkiye’nin ilk ulusal sigorta şirketi olup; yangın, nakliyat, kaza mühendislik, tarım, hukuksal koruma, ferdi kaza, sağlık ve kredi alanlarında faaliyet göstermektedir. Ürün yaratma, teknoloji, kendini yenileme, toplumsal sorumlulukta sektörünce öncü bir şirkettir.

Planlan eğitim projesinin amacı, farklı seviyelerde görev yapan tüm şirket çalışanlarının, yapılan ihtiyaç analiz çalışması sonrasında çıkan eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen gelişim alanlarında desteklemek. 

Proje Bilgisi

 • Kurum içi yapılan eğitim ihtiyaç analiz çalışması sonrasında seviyeler göre eğitim ihtiyaçları belirlendi
 • Çıkartılan eğitim bazında davranışsal hedefler PDR ile paylaşıldı
 • Bunun doğrultusunda eğitim içerikleri hazırlandı ve eğitim birimine sunuldu
 • Gelen onayın ardından eğitim danışmanları ile toplantılar yapıldı ve içerikler nihai haine getirildi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırma/ Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması

İş ortağımız olan yabancı ölçekli firma tarımsal çözümlerin tasarımını, üretimini ve dağıtımını yapmaktadır. Türkiye operasyonunda başlatılması planlanan eğitim projeleri öncesinde çalışanları kuruma olan memnuniyetini ve bağlılığını ölçerek iyileştirme süreçlerini kurgulamış; ardından da araştırma sonucunda çıkan eğitim ihtiyacını doğru kişiye doğru eğitimi vermek amacıyla eğitim ihtiyaç analizi çalışmasını online portalımız üzerinden gerçekleştirmiştir.

Proje, önce çalışanın kuruma bağlılığını görmek ve kendi temel eğitim ihtiyaçlarını “doğru kişiye doğru eğitim gerçekleştirmek” amacıyla kurgulanmıştır.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibi tarafından araştırmaya katılacak kişilerin listesi kurumumuz ile paylaşıldı.
 • Online anket gönderimleri bir günde tamamlandı ve on beş iş gününde katılımcılar tarafından dolduruldu.
 • Derlenen çalışma rapor haline getirildi ve farklı seviyelerdeki katılımcılarla odak grup çalışmaları yapılarak paylaşıldı ve çözüm önerileri alındı.
 • Alınması gereken aksiyonlar odak grup toplantılarında aktarıldı.
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması sonunda çıkan eğitim ihtiyaçlarının doğru departman ve kişiye göre planlanması için “Eğitim İhtiyaç Analizi” çalışması yapıldı.
 • Çıkan sonuçlar İnsan Kaynakları yönetimine raporlandı ve eğitim planlamaları yapıldı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Akademi Projesi

Müşterimiz, Türkiye Çimento Endüstrisi'nin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 5 fabrikada, satışlarını 6 coğrafi bölgede sürdüren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın ve lider bir topluluk olma vizyonu ile çalışmalarını devam ettiren bir kuruluştur. Kuruluş, 2011 sonuçlarına göre 7 şirketi ile 2010 yılına göre Satış Gelirinde %11, Net Kârda %4, Esas Faaliyet Kârında %34 artış sağlamıştır.

Müşterimiz, 9 şirketinde çalışan tüm uzman, şef ve müdürlerin yetkinliklerini arttırmayı, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmayı hedeflemiş ve bu vizyonu ile sistemsel, ölçülebilir ve takip edilen bir hareket planı hazırlamayı amaçlamıştır. Projenin tüm grup şirketleri için bir Kurum Kültürü haline gelmesi ana amaç olarak belirlenmiştir. Tüm şirketlerde bu projenin ekipler tarafından sahiplenmesi, bireylerin sorumluluk üstlenmeleri, inisiyatif kullanmaları ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaları hedeflenmiştir. İlk olarak tüm yönetim kademesine ve takiben tüm çalışanlara yönelik yalın organizasyon modelinde "Yalın Yönetimde Güvenli İletişim" programı gerçekleştirilmiş, Markalaşmış Kurum Kültürünün oluşturulması sonrasında, yönetici ve çalışanların yetkinliklerine göre gelişim alanları belirlenmiş ve 3 yıllık Akademi planı oluşturulmuştur. Proje sadece sınıf içi eğitimler ile değil, aynı zamanda e-learning, yaşayarak öğrenme programları ve simülasyonlar ile de desteklenmiştir.

Proje Bilgisi

 • Her bir katılımcı için her eğitim öncesinde farkındalıkları ölçmek adına ön-test uygulaması gerçekleştirildi.
 • Bu testlerin sonucunda planlanan eğitim programlarının her biri analizlerin sonuçlarına ve gelişmesi gereken alanlara odaklandı.
 • 862 kişi için özel olarak hazırlanan 10 farklı program Akademi modeli kapsamında planlanarak sistemsel ve bütünsel bir bakış açısıyla gerçekleştirildi.
 • Her bir yetkinlik ile ilgili program içersinde uygulanacak senaryolar kurum kültürüne özel tasarlandı.
 • Projede yer alan eğitimler birbirini takip eden, yetkinlik gelişimini geliştiren bir modele göre dizayn edildi.
 • Her eğitim sonrasında kişilerin gelişimlerini ve farkındalıklarını ölçen son-test uygulaması gerçekleştirildi.
 • Tüm katılımcıların programlarda geliştirmesi istenen yetkinliklerini arttırmaya yönelik belirledikleri hedefler doğrultusunda Aksiyon Planları hazırlandı.
 • Katılımcıların hazırladıkları projeler videoya çekilerek kurumsal platformda yayınlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Markalaşmış Kurum Kültürü Projesi

1949 yılında kurulan holding, kendi bünyesinde barınan yan kuruluşları ile birlikte, aktif olarak çelik üretimi (karbon ve alaşımlı), dış ticaret, enerji, deniz nakliyesi, liman işletmeciliği, madencilik, banka ve turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. Devletin sahip olduğu ilk yüksek fırınlı haddehane olma özelliğini taşıyan tesisleri, 1939 yılında Karadeniz bölgesinde bulunan Karabük'te üretime başlamıştır. Bugün itibari ile holdinge bağlı şirketler, sahip oldukları personel, beceri, pazar bilgisi, toplam kalite yönetimi, yenilikteki uzmanlaşma ve ISO 9001 belgesinde belirlenen müşteri odaklı yaklaşımı özellikleri ile mükemmel bir uyum içindedir.

Proje amacı, holdinge bağlı şirketler içinde farklı departmanlarda çalışanların anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmesi ve çalışan herkese iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmak amaçlandı.

Proje Bilgisi:

 • İnsan Kaynakları ile birlikte yapılan ihtiyaç analiz çalışması sonrasında eğitimde yazılı iletişimin hangi noktalarına vurgu yapılacağı tespit edilmiştir.
 • Eğitim danışmanının bu tespitler ışığında hazırladığı eğitim içeriği insan kaynakları bölümü ile paylaşılmış, firma tarafından verilen vakalar konular arasına yerleştirilmiştir.
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunulmuştur
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurum Kültürü Projesi

Müşterimiz Ege bölgesinin en büyük enerji üreticilerinden biri, 3 ayrı işletmesinde bölgenin elektriğini üretiyor ve istihdama katkı sağlıyor.

İşbirliğimiz 2017’de başladı ve 2018 yılında devam etti. Proje yöneticilerden mavi yakalı operatörlere kadar geniş bir grubun eğitimlerini kapsadı ve bir kurum kültürü projesi olarak yapılandırıldı.

Amacımız; üst düzey liderlerde koçluk ve geribildirim kültürünü desteklemek, orta kademe yöneticilerde operasyonu yönetirken çıkabilecek problem çözme ve karar verme yetkinliklerini geliştirmek ve operatörlerde de iş birliği, etkileşim ve takım çalışması kavramlarını hayata geçirmek için özel tasarım programlar hazırladık ve gerçekleştirdik. Adanmış bir danışmanlar grubu ile hazırladığımız programların mesajlarını kurum kültürünün bileşenlerini hatırlatacak ve kuvvetlendirecek mesajlar ve uygulamalar ile zenginleştirerek sunduğumuz projemize 23 grup ve yaklaşık 300 katılımcı in; katılımcı ve yönetici yorumları ile başarıyla hayata geçirilmesinden duyulan mutluluğu paylaştık.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Markalaşmış Kurum Kültürü Projesi

1800’lü yıllardan günümüze kadar Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan müşterimiz at yarışları konusunda en önemli adreslerden biridir. 1950 yılında 24 kişi olan üye sayısı bugün 126’ya ulaşan kulübün doğru uygulamaları ile büyük gelirler elde etmiş bu gelirlerle büyük yatırımlara imza atmıştır.

Yurt çapında toplam 9 farklı ilde çalışanlarına Takım kültürünü entegre edebilmek için başlattığımız projemiz toplam 4 ay sürmüştür. Projenin amacı, katılımcıların verdikleri kararların sistemin bütününde nasıl etkileri olduğunu göstermek ve bu sayede etkin karar alma becerisini geliştirmek, birimler arası (kendi fonksiyonları) dışında yardımlaşmanın önemini ve değerini anlamak, yeniliklere açık olmanın önemini ve kazandırabileceklerini fark etmek, sağlıklı karar alma sürecinin; sağlıklı veri elde etme ve verileri iyi değerlendirmeden geçtiğini görebilmektir.

Proje Bilgisi,

 • Katılımcı gruba eğitim öncesi insan kaynakları departmanı iş birliği ile bir ön test uygulanarak eğitim içeriğine ışık tutacak ihtiyaç tespiti yapıldı.
 • İçeriğin ön test sonuçlarına göre belirlenmesinin ardından eğitim danışmanının hazırladığı demo sunum İnsan kaynakları birimi ile paylaşıldı.
 • Demo sunumun onayının ardından uygulama, vaka çalışmaları, oyunlar, bireysel ve grup egzersizleri ile eğitim tamamlandı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Markalaşmış Kurum Kültürü Projesi

Türkiye fabrikasında 550 kişi istihdam eden ve Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, Uzak Doğu bölgelerine 57 farklı ülkeye ihracat yapan müşterimiz, yumuşak şeker üretiminde uzman ekibi ile yüzlerce çeşit ürün üretmektedir. 2003 yılında şekerleme pazarına dair yapılan Avrupa´nın en büyük tüketici araştırmasında, „Avrupa´nın en güvenilen markası“ seçilmiştir. Buna ek olarak Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinde bulunan 95´e yakın şekerleme mağazasına da ulaşmak mümkündür.

Proje, şirket içinde farklı departmanlarda çalışanların anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmesi ve çalışan herkese iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmak üzere planlandı.

Proje Bilgisi:

 • İnsan Kaynakları ile birlikte yapılan ihtiyaç analiz çalışması sonrasında eğitimde yazılı iletişimin hangi noktalarına vurgu yapılacağı tespit edilmiştir. Hedeflenen basit ve net anlatıma dayalı, Y Kuşağı için özellikle mail hitabı ve üstlerle yazışma kabulleri belirlenip ona göre içerik hazırlanmıştır.
 • Eğitim danışmanının bu tespitler ışığında hazırladığı eğitim içeriği insan kaynakları bölümü ile paylaşılmış, firma tarafından verilen vakalar konular arasına yerleştirilmiştir.
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunulmuştur.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurum Kültürü Projesi

Müşterimiz Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden biri olup çalışma konularına giren alanlarda ülke ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak, üyelerine yardımcı olmaktadır.

Bu değerli birlik ile 2011 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz ve üyelerinin çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programları hazırlıyor ve paylaşıyoruz. Amacımız ihracatı destekleyecek yetkinlik ve becerilere odaklanmak ve günümüzün iş hayatının gerektirdiği konu başlıklarında üye ve katılımcıların beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi destekleyecek performansa dönük eğitim programları ile bilgi ve beceriye odaklanmaktır.

2011’den bu yana 80 gün ve yaklaşık 600 kişi farklı konu başlıklarında performansa dönük eğitimlerimize katıldı ve eğitim programlarında 5 üzerinden 5, eğitmen performansında 5 üzerinden 4,94 başarı oranı ile iş birliğimize devam etmekteyiz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurum Kültürü Projesi

Müşterimiz reklam sektörünün muteber firmalarına tam hizmet reklam hizmeti sunan on beş yıllık dinamik bir ajanstır. Marka yönetimi, pazarlama ve reklam alanında uzman olan müşterimiz bir sağlık iletişimi ajansıdır. Türkiye’nin ilk Global Compact üyesi firmalarından biridir.

Firma içinde bir takım kültürü yaratma üzerine kurguladığımız eğitimde yöneticilerin operasyonu yönetirken çıkabilecek problem çözme ve karar verme yetkinliklerini geliştirmek ve dinamik ve genç ekipte de iş birliği, etkileşim ve takım çalışması kavramlarını hayata geçirmek için özel tasarım programlar hazırladık ve gerçekleştirdik.

Eğitim danışmanımız ile hazırladığımız programların mesajlarını kurum kültürünün bileşenlerini hatırlatacak ve kuvvetlendirecek mesajlar ve uygulamalar ile zenginleştirerek sunduğumuz projemizin başarıyla hayata geçirdik. oyun ve uygulamalarla  geçen eğitimimizin ardından şirkete özel olarak hazırlanan rapor ile katılımcıların gelişim alanlarını firma ile paylaştık.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.