Akaryakıt / Petrol Dağıtım

Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan kurumumuz, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Cloud LMS Portal Projesi

Türkiye'nin lider endüstriyel, medikal ve özel gaz tedarikçilerinden olan firma en yüksek kalitede ve saflıkta gazlar tedarik etmesinin yanı sıra, müşterilerine özel yenilikçi çözümleri ile işlerini daha üretken hale getirmelerini sağlamaktadır.

Proje Bilgisi

 • Ana hedeflerden olan kişisel gelişimin ve eğitimin önemini vurgulayarak bir bilgi paylaşım platformu oluşturma amacıyla hayata geçirilmiş bu proje ile,
 • Hedef kitlenin eğitim öncesinde ve sonrasında elde ettiği sonuçlarının performans değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmesi, eğitime katılımın ve başarının özendirilmesi
 • Bilginin güncelliğinin sağlanması, hedef kitleden gelen geri-beslemeyle en iyi uygulamaların genele yayılması
 • Projenin, öğrenme kültürüne geçişte örnek oluşturmasını ve uygulamaların hedef kitle tarafından benimsenmesini sağlamak
 • Portal içerisinde yer alacak ve kurumla ilgili ayrıntılı bir şekilde gelişme ve haberleri izlemesini sağlayacak İçerik Yönetim Sisteminin kurulması
 • e-Öğrenme uygulamasına geçiş sürecinde çalışanların projeyi benimsemeleri için gerekli olan iletişim çalışmalarının (poster, web sitesi tasarımı, e-davetiye, tanıtım filmi) gerçekleştirilmesi
 • Kurumunuz içerisinde üretilen içeriklerin web portalına uygun olarak sunulması
 • Kurumunuz ile ilgili sunulan içeriklerin tek merkezden, kolay ve hızlı şekilde güncellenmesi ve kurum politikalarına paralel, doğru bilgileri içermesi
 • Kurulacak web portalı üzerinden bilgi paylaşımı, soru-cevap anket uygulamaları ile sahip olunan deneyimlerin paylaşılması, hızlı ve etkin bilgilendirme sağlanması, düzenlenecek anketlerle memnuniyetin ölçülmesi
 • Sunulan içeriklerle ilgili erişim performans değerlendirmelerinin kişi ve grup bazında elde edilmesini, bu raporlar kullanılarak içerik etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Oryantasyon Gelişim Projesi

1961 yılında kurulan kurum, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.

Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan kurumumuz, her gün 60 binin üzerinde eve girmekte ve günde 200 bin araca, kurumumuz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın belirlenen kurumsal değerleri ve yetkinlikleri çerçevesinde kuruma özel oyunla öğrenme programları tasarlandı.
 • Sene içerisinde kuruma yeni katılan çalışanlar belli bir sayıya ulaştığında bu programlar düzenli olarak gerçekleştirildi.
 • İlgili eğitim danışmanımız kuruma özel tasarladığı oyunla öğrenme programlarını 1 tam gün boyunca katılımcılarla birlikte hayata geçirdi.
 • Hem kurum kültürü oluşturma hem tutundurma ve bağlılık yaratma adına oldukça verim alındı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

1961 yılında kurulan firma, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.
Bu sektörde faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan firma, 81 ilde 1.718 otogaz, 2.406 tüpgaz istasyonuyla hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Firma İnsan Kaynakları Kurumsal iç eğitimleri verecek çalışanlarını seçti. Bir eğitim danışmanı ve bir de rehber eğitmen ile sürdürülen programda seçilen iç eğitmen adaylarına bir ön test yapılarak konuyla ilgili teorik bilgi düzeyleri ölçüldü.
 • İnsan Kaynaklarının beklentileri ve yapılan ön testin sonucunun ardından eğitmenlerimiz içeriği oluşturdular.
 • Yapılan demo sunumun ardından onaylanan eğitim içeriği ile hazırlanan eğitimimiz 2 gün boyunca iç eğitimen adaylarının yoğun sunum uygulamaları ile geçti. 
 • Her bir eğitmen adayının toplamda 6 defa sunum yapmasının ardından kameraya alınan kayıtlar üzerinden rehber eğitmenimiz farklı bir odadagerçekleştirdiği koçlukla iyi ve gelişim alanları ile ilgili eğitmen adaylarına geri bildirim verdi. 
 • Böylelikle katılımcılar, değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar, yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler, 6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar, olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar, eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabildiler, eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar, içeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmeyi öğrendiler.
 • Eğitimin ardından firma İnsan Kaynakları ile detaylı rapor paylaşıldı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Müşteri Odaklı Satış Strateji Geliştirme Programı

İş ortağımız, grup iştiraki olmakla birlikte Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. Faaliyet alanı motor yağları ve madeni yağlardır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Planlanan eğitim projesi İnsan Kaynakları tarafından katılımcıların ihtiyaçları ve eğitim danışmanımızla yapılan görüşmeler neticesinde içerik hazırlanarak sunulmuştur.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Liderlik Gelişimi Projesi

Dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketlerinden biri olan müşterimiz dünya petrol üretiminin %2.2’sini gerçekleştirmektedir. Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan müşterimizin gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısından özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır.

1998 senesinden itibaren 600’e yakın istasyonu ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren Akaryakıt Petrol Dağıtımı Şirketi olan müşterimizin orta ve üst düzey yöneticileri ile geri bildirim eğitimi yapıldı.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firmanın orta ve üst düzey yöneticileri
 • Katılımcılar öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapılarına odaklandılar. Kendilerine olan güvenin zihin yapılarından kaynaklandığını fark edip için bu süreci kullanabilmeyi öğrendiler. Geçmişe odaklanmak yerine olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına vardılar. Çalışanlarının bireysel performansları le birlikte takım performansına etkilerini fark ettiler.
 • Eğitimden tam 4 hafta sonra tüm katılımcıları kapsayan süpervizyon görüşmesi ile, yapılan geri bildirim eğitiminin deneyimlere nasıl yansıdığı ICF onaylı koçluk sertifikasına sahip danışmanlarımız tarafından ölçümlenerek program tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Liderlik Gelişimi Projesi

1966 yılında Isı sektöründe faaliyetlerine başlayan kurum gerçekleştirdiği yatırımlar ve sunduğu ilklerle, Türkiye ‘de endüstriyel ve ticari kazan üretimine öncülük etmiştir.

Firma üretiminin % 50’sini ihraç etmekte olup başta Fransa, ltalya, lngiltere, Rusya, ispanya olmak üzere, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu kapsayan 80 ülkede faaliyet göstermektedir.

Proje Bilgisi

 • Şirket yöneticileri için ihtiyaç duyulan liderlik gelişimi eğitimleri yapılan saha çalışması sonrası kendilerine özel olarak uyarlandı.
 • Katılımcılar, etkili bir yöneticinin kritik başarı faktörlerini öğrendiler.
 • Nasıl bir yönetim tarzı olduğunu ve bu tarzın çevresine etkisini analiz edebildiler.
 • Başarılı bir yönetici olarak hedef belirlemenin ve paylaşmanın yöntemlerini tazelediler.
 • Farklı becerilerdeki ekip üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda uygun biçimde yönlendirebilmeye başladılar.
 • Yönetim kademesinde iletişim becerilerinin önemi ve tarzlar, yöntemler ve araçlar konusunda farkındalık ve beceri geliştirdiler.
 • İletişim unsurlarını etkili ve başarılı şekilde kullanarak ekibine liderlik etmeye başladılar.
 • Çalışanlara doğru işi doğru zaman ve şekilde aktarabilmeye başladılar.
 • Çalışan motivasyonunu artırmak için bakış açısı ve pratik araçlar edindiler.
 • Çalışanlarına daha doğru geribildirim vererek gelişimlerini sağlayacak yöntemler öğrendiler.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Etkin İnsan Yönetimi - Liderlik Gelişimi Projesi

Bir ülkenin gerçek anlamda sanayileşmesinin ancak yatırım malları üretimi ile mümkün olabileceği prensibinden yola çıkarak,1969 senesinde Türk Sanayiinin ihtiyaç duyduğu çeşitli makina ve kalıp imatını gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan kurum bugün yüzlerce çalışanı, yurt içi ve yurt dışı tesisleri ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiştir.

Proje Bilgisi

 • Şirketin tüm yeni ve kıdemli yöneticileri için ayrı içeriklerde tasarlanan liderlik eğitimi programlarında katılımcılar,
 • Farklı liderlik stillerini tanıdı ve esnek bir liderlik stili uygulayabilir hale geldi.
 • Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim, motivasyon, delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmeyi öğrendi.
 • Organizasyon içinde karşılaştığı işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve araçları kullanabilmek için becerilerini geliştirdi.
 • 3 aya yayılmış bu eğitim programlarında tüm yöneticiler hem kendilerine hem takımlarına hem de kurumlarına etkin liderlik yapabilme becerisi geliştirdiler.
 • Modüller arasında takip ödevleri ve eğitimler sırasında bol uygulamalar ile eğitimler desteklendi.
 • Eğitim programları sonunda detaylı rapor müşteri ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

Kuruluşundaki ilk ana faaliyet alanı uluslararası gümrük komisyonculuğu olan firma 1950 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Proje Bilgisi

 • Şirketin tüm yeni ve kıdemli yöneticileri için ayrı içeriklerde tasarlanan liderlik eğitimi programlarında katılımcılar,
 • Farklı liderlik stillerini tanıdı ve esnek bir liderlik stili uygulayabilir hale geldi.
 • Takımındaki çalışanları geliştirmek ve performansı yükseltmek için; koçluk, geribildirim, motivasyon, delegasyon gibi gelişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmeyi öğrendi.
 • Organizasyon içinde karşılaştığı işe ve insana dair problemleri çözerken doğru teknikleri ve araçları kullanabilmek için becerilerini geliştirdi.
 • 3 aya yayılmış bu eğitim programlarında tüm yöneticiler hem kendilerine hem takımlarına hem de kurumlarına etkin liderlik yapabilme becerisi geliştirdiler.
 • Modüller arasında takip ödevleri ve eğitimler sırasında bol uygulamalar ile eğitimler desteklendi.
 • Eğitim programları sonunda detaylı rapor müşteri ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

Kurum, optik ve opto elektronik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası anlamda lider bir teknoloji şirketidir. Müşterileri için endüstriyel metroloji ve kalite güvencesi, yaşam bilimleri ve malzeme araştırmaları için mikroskopi çözümleri, oftalmoloji ve mikrocerrahide teşhis ve tedavi için medikal teknoloji çözümleri geliştirmekte, üretmekte ve dağıtmaktadır.

Global verilen eğitimleri ve kurum kültürünü destekleyici nitelikte eğitim projelerine çalışanları için önem veren bir kurumdur. Bu yıl kurum kültürünün üstten alta yayılması prensibi ile eğitim projeleri kurum liderleri ile başlamıştır. Çalışanı geliştiren ve kurumu ileriye taşıyan geri bildirim modellerinin irdelendiği eğitimler çalışan seviyesi ile devam etmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

2003’ten beri Birleşmiş Krallık, İspanya, Fransa, Almanya ve Avrupa’nın geri kalanındaki ana perakendecilerin ve markaların partneri olan firma dizayn sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi ve İstanbul, Londra, İspanya’daki stüdyolarıyla bay, bayan ve çocuklara yönelik güçlü kategoriler üretmektedir.

Proje Bilgisi

 • Şirket yöneticilerinin etkin takım liderliği konusunda gelişim taleplerine istinaden eğitim programları tasarlandı.
 • Liderlik eğitimleri çeşitli uygulamalar ile hayata geçirildi.
 • Takım liderliği konusunda workshop tasarlandı ve 2 gün boyunca aktiviteler ile beceri geliştirildi.
 • Program sonrası görüş ve önerilerin belirtildiği detaylı rapor İK ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

Türkiye’nin en büyük yem ve beyaz et üreticisi olan kurumla iş birliğimiz uzun döneme dayanmaktadır. Aynı zamanda global arenada da marka bilinirliği yüksek olan bir kurumdur.

Kurum içi yapılan eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları doğrultusunda, yöneticinin en önemli kaslarından biri olan etkin performans değerlendirme süreci ve bunun neticesinde çalışan geliştiren geri bildirim verme konusunda ihtiyaç doğmuştur.

Kurumun tüm lokasyonlarında gerçekleştirilen eğitimler yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmış ve yöneticiler performans görüşmelerine hazır hale getirilmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yönetim ve Liderlik Gelişimi Projesi

 

Türkiye’nin ilk özel ve en büyük ikinci yassı çelik üreticisi olarak kurulan kurum, faaliyetlerine “soğuk haddelenmiş rulo sac” üretmek üzere başlamıştır.

Pazardaki güçlü konumunun temelinde dinamik iş gücü, yenilikçi yaklaşım, kendini geliştirmek ve büyümek için yaptığı süreklilik arz eden yatırımları, müşteri odaklı hizmet ve kalite anlayışı yer almaktadır.

Bu yıl eğitim süreçlerinde firma mavi yaka eğitimlerine destek verme talebinde bulundu. Mavi yakayı destekleyen programları modüler yaklaşım ile kendini tanı, ekibini tanı kapsamında kısa süreli uzun soluklu programlar gerçekleştirildi. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Birebir Koçluk Gelişim Yolculuğu

Endüstriyel otomasyon, mobil makine ve rüzgâr enerjisinde, her türlü uygulamaya yönelik etkin ve özel çözümlerin tasarımını, üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren firma faaliyetlerini tüm dünyaya yayma başarısı göstermiş İtalyan bir aile şirketidir.

Proje Bilgisi

 • Liderlik becerilerini geliştirmek isteyen gönüllü üst düzey yöneticiler ile birebir koçluk seansları gerçekleştirildi.
 • Profesyonel sertifikalı PDR koçu, öncelikle danışanlar ile kimya görüşmesi gerçekleştirdi.
 • Ardından her biri ile hedef belirleme seansı yapıldı.
 • 8 seanslık her bir koçluk görüşmesinde danışanın kendi potansiyelini keşfetmesi, kendi çözümlerini bulması ve farkındalığını arttırması adına destek olundu.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

1997 senesinde kurulan kurum kritik görevleri yüklenen kurumsal yazılım platformlarını ve hizmetlerini geliştiren ve sağlayan teknoloji lideridir. Dünyanın en büyük markalarını çözümleri ve servisleri ile destekleyen kurumumuz, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirmektedir. Son teknoloji BT altyapıları ve bulut çözümleri de üreten ve yöneten kurumumuz, müşterilerin uygulamalarını dış kaynak hizmeti olarak almalarına öncülük eder.

Kurum yöneticileri ile yapılan birebir çalışma sonucunda, çıkan ihtiyaç doğrultusunda performans görüşmeleri esnasında geri bildirim verme konusunda desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada yöneticilere etkin performans değerlendirmesi yapma, buna bağlı geri bildirim verme ve koçvari yaklaşım sergileme konularında eğitimler verilmiştir. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Programı

İş ortağımız, Türkiye’nin en büyük grup şirketlerinden birinin liman ve konteyner terminal operasyonları olarak faaliyet göstermektedir.  

Planlan eğitim projesinin amacı, yöneticilerinin yönetim becerileri yanı sıra farklı liderlik özelliklerini ortaya çıkartmak amacıyla tasarlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Kurum içi yapılan eğitim ihtiyaç analiz çalışması sonrasında yöneticilerin yetkinlikleri ve davranış göstergeleri çıkartıldı
 • Çıkartılan davranışsal hedefler PDR ile paylaşılarak eğitimlerin içerisine entegre edildi
 • Teorik bilgilerin yanı sıra eğitim programına outdoor aktiviteler eklenerek her bir aktivite bir davranışı ortaya çıkartacak şekilde seçildi
 • Eğitim danışmanları ile toplantılar yapıldı ve içerikler nihai haine getirildi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yöneticiler için Stratejik Düşünme ve Planlama Programları Projesi

İş ortağımız, 25 yıldır, Türkiye’de insanlara yardım etmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak üzere, güçlü hizmet ağı ve global tecrübesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir hizmetler geliştirmektedir. Yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat, otomotiv, yol yardım, konut destek, sağlık & yaşam, seyahat & eğlence gibi arklı konularda çağrı merkezi özel asistans çözümleri sunmaktadır.

Planlanan eğitim projesinin amacı, kurumda direktör düzeyinde görev yapan kişilerin, ekiplerini ve şirketi yönetirken beş yıllık stratejik yol planlarını geliştirmelerine yönelik gerekli ipuçlarının paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • İlgili departmanların eğitime katılacak olan direktörleri ve İnsan Kaynakları ekibiyle beklentilerin netleştirilmesi amacıyla odak grup toplantısı yapıldı
 • Katılımcıların yanı sıra ekiplerinin de yöneticilerden beklentilerini içeren anket gerçekleştirildi
 • Amacımız yöneticilerin ve ekiplerinin aynı yöne bakması ve kurum stratejilerini karşılıklı netleştirmesi ve mutabık kalması idi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Firma, üreme sağlığı, kadın hastalıkları & doğum, üroloji, gastroenteroloji ve endokrinoloji alanlarında yenilikçi ürünleri tanımlama, geliştirme ve pazarlamaya yönelik araştırma odaklı bir ilaç şirketidir.

Son 20 yılda dünyanın her yerinde çocuk ve yetişkinlerin hayat kalitesini artıran özgün ilaç tedavilerinin geliştirilmesi ile uluslararası bir ün kazanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Şirketin ilk kademe yöneticilerine, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısı kazandırılmıştır.
 • İş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçları kendileri ile paylaşılmıştır.
 • Etkili bir yöneticinin kritik başarı faktörlerini öğrenmişlerdir.
 • Nasıl bir yönetim tarzı olduğunu ve bu tarzın çevresine etkisini analiz etme becerisi kazanmışlardır.
 • Başarılı bir yönetici olarak hedef belirlemenin ve paylaşmanın yöntemlerini tazelemişlerdir.
 • Farklı becerilerdeki ekip üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda uygun biçimde yönlendirebilecek duruma gelmişlerdir.
 • Yönetim kademesinde iletişim becerilerinin önemi ve tarzlar, yöntemler ve araçlar konusunda farkındalık ve beceri geliştirmişlerdir.
 • İletişim unsurlarını etkili ve başarılı şekilde kullanarak ekibine liderlik edebilecek duruma gelmişlerdir.
 • Çalışanlara doğru işi doğru zaman ve şekilde aktarabilmeyi kavramışlardır.
 • Çalışan motivasyonunu artırmak için bakış açısı ve pratik araçlar edinmişlerdir.
 • Çalışanlarına daha doğru geribildirim vererek gelişimlerini sağlayacak yetkinliği kazanmışlardır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Şirket Birleşmesi Sonrası Yönetici Gelişim Programı

İş ortağımız olan firma, lokal olarak bilişim teknolojileri ve tasarımı, veri bütünlüğü ve süreç analizi konularında lider olan firma SAP süreçlerinde sağladığı alternatifli çözümler ile sektörünün öncü kuruluşlarından biridir. Türkiye’deki büyük firma ve holdinglerin yanı sıra KOBİ’lere de sektörel hazır içerikli çözümler üretmektedir. Halihazırda da uluslararası vizyonuyla süreçleri bu bakış açısı ile sürdürmektedir.

Proje, aynı sektörde faaliyet gösteren üç şirketin birleşmesi sonucunda atanan yöneticilerin yeni kurum kültürüne adapte olabilmesi ve ekiplerini buna göre yönetebilmesi için kuurmsal bir yönetim anlayışı oturtmak amacıyla kurgulanmıştır.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibi ile birlikte detaylı bilgilendirme toplantısı yapıldı ve süreçlerle ilgili bilgi alındı.
 • Yöneticiler ile odak grup toplantısı yapılarak beklentileri alındı ve İnsan Kaynakları ekibine raporlanarak bilgilendirildi.
 • Yöneticilere “Yönetim Gelişim Anketi” online yapıldı ve kişi bazında rapor çıkartıldı; çıkan veriler eğitim içeriğine yerleştirildi.
 • Son haline getirilen eğitim diaları firma ile demo sunum yapılarak paylaşıldı ve onay alındı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yönetsel Süreçleri İyileştirme Gelişim Projesi

İş ortağımız global arenada sektörünün öncüsü olup; hizmet alanı ileri teknoloji seviyesi ile klinik araştırmalar yapmak olan kurum, veri biliminin gücünü de ortaya çıkararak fırsatları en üst düzeye taşımayı ve insan sağlığını daha ileriye taşıyacak çözümler bulmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Proje, yöneticilerin kendilerini ve çalışanlarının yöneticilerini değerlendirmeleri için 360 derece değerlendirme çalışması ile başlamış ve sonrasında çıkan bireysel raporlara göre içerikler kuruma özel hale getirilerek start almıştır.

Proje Bilgisi

 • LMS portalı üzerinden ilgili yöneticilere “Yönetim Gelişim Anketi” yapılmış ve kişi bazında çıkan raporlar İnsan Kaynakları Yönetimi ile paylaşılmıştır
 • Eğitim içerikleri ilgili yöneticiler ile paylaşılmış ve onların onayı doğrultusunda şekillendirilmiştir
 • Eğitimlerin bitiminin ardından uygulanan takip programları ile konu pekiştirilmeleri yapıldı
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

1974 yılında kurulan müşterimiz üç ayrı faaliyet konusunda altı farklı firması ile stok ve tedarik konusundaki titizliği, yıllara dayanan deneyimi, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetine verdiği önem ile kaliteli, hızlı ve geniş ürün yelpazesi sunarak dünya çapında hizmet vermektedir.

Bu projede müşterimizin yönetici adayları ile çalıştık.

Projemizin amacı; orta kademe yöneticilerin, yönetim kavramına bakış açılarını güçlendirmek, hem insan hem de kendi işlerinin yönetiminde karşılaştıkları vakaları ve zorlu durumları daha iyi yönetebilmelerini sağlamak, ekiplerinin nesil farkını ve iletişimi daha iyi yönetebilmeleri için araçlar ve teknikler paylaşmak,

geri bildirim ve etkili performans değerlendirme becerilerini geliştirerek mevcut performansı ideal performansa taşımak olarak özetlenebilir.

Proje Bilgisi:

 • Projenin kapsamı ve beklentiler hakkında ilgili eğitim danışmanı İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından bilgilendirildi.
 • Eğitim danışmanımızın ölçümleme araçlarımız ile katılımcı grubun mevcut liderlik yetkinliklerini raporladı.
 • Eğitim içeriği bu raporlar ışığında tekrar gözden geçirildi. İçerik ve sunumun ana hatları İnsan Kaynakları ile paylaşıldı.
 • Eğitim; uygulamalar, vaka çalışmaları, role playler ve testlerle desteklenerek yoğun ve interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.
 • Eğitim sonunda yapılan son test ile eğitimin ölçümlemesi yapıldı ve eğitim sonrası kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Liderlik Gelişimi Projesi

Çevrimiçi seyahat ve seyahatle ilgili teknolojilerde oluşturduğu portföylerinde, ortaklarının dünya genelinde 205.000'den fazla ülkede ve 600.000'den fazla otel ve 20.000 destinasyona sahip envanterinde çalışmasına olanak sağlayan çeşitli markalara ev sahipliği yapan firma, alanında dünya lideridir.

Proje Bilgisi

 • İlk adım olarak müşteri tarafından belirlenen orta kademe yöneticilere 360 derece Yönetim Gelişim Anketi yapılarak tüm katılımcıların 20 Liderlik başlığındaki yetkinlikleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre eğitim ihtiyaçları ve öne çıkması gereken konular belirlendi. Her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketi gerçekleştirilerek katılımcıların geldiği nokta tespit edildi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Katılımcılara verilen yol haritası ışığında onlardan beklenen aksiyonlar Eğitim danışmanı tarafından takip edildi ve süreç tamamlandı.
 • Programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Postabaşı Gelişim Projesi

Müşterimiz, Türkiye'de iki ayrı fabrika ile üretim yapan ve uzun yıllardır devam eden geniş bir satış ağına sahip otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarındandır. Binek, hafif ticari, minibüs, otobüs ve kamyon satışlarında gerek iç satış gerekse ihracat alanlarında şampiyon olan müşterimiz; Avrupa'da son üç yıldır en hızlı büyüyen ülkesi konumunda olan Türkiye'ye yatırımlarına özel bir önem vermektedir. Müşterimiz, bu başarısını sürekli gelişmeye açık yapısı ve çalışanlarının mesleki / teknik ve insani beceriler konularındaki eğitimler ile destekliyor. 2008 yılından bugüne kadar PDR International ile birlikte gerçekleştirilen mavi yakalı ilk kademe yöneticilerin "yönetsel becerilerini geliştirme" programı halen uygulanmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Projenin başında gelişim alanları ve davranışsal hedefler belirlendi, her bir alanın gelişiminin nasıl ölçüleceğine ve nasıl takip edileceğine karar verildi.
 • Bu analizlerin sonucunda planlanan eğitim programlarının her biri analizlerin sonuçlarına ve gelişmesi gereken alanlara odaklandı.
 • Her biri iki günden oluşan toplam üç modül tasarlandı.
 • Her bir modülün arasında bir kısa anket / çalışma /proje ödevi veya birebir geribildirim seansı planlandı.
 • Modüllerin sonunda katılımcıların kendi gelişimleri için belirledikleri aksiyon planlarının gerçekleşmesini ve hayata geçmesini desteklemek için takip günleri gerçekleştirildi.
 • Proje süresinde öncelikle İnsan Kaynakları olmak üzere yöneticiler ile aktif bilgi paylaşımı yapıldı.
 • Mavi yakalı ilk kademe yöneticilerin "yönetsel becerilerini geliştirme" projesi 2008 yılının son çeyreğinde planlandı tasarlandı ve 2009 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirildi. O zamandan günümüze yeni gruplar eklenerek başarı ile devam ediyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

Perakende sektöründe, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi spor giyim hizmetini veren sektörün önde gelen markalarından biri olan müşterimiz, tüm Türkiye ve Dünya çapındaki yetkili satıcıları ile ön planda yer almaktadır. 2017 yılında kurum ile yaptığımız görüşmeler sonrasında Genel Müdürlükte görevli Orta Düzey Yöneticiler için uzun soluklu, ölçülebilen ve takip edilebilen bir liderlik gelişim projesi oluşturulması hedeflendi. Yapılan focus grup toplantıları, 360 derece liderlik ölçümlemeleri ve Geri Bildirimler sonrasında kuruma özel 3 modülden oluşan 7 günlük bir program oluşturuldu. Projenin son adımında 360 derece ölçümleme tekrarlanıp, koçluklarla desteklenen Akademi programı çerçevesinde 2017 yılından beri yönetim konularında eğitim ve gelişim programları tasarlanmaktadır.

Proje Bilgisi

 • 16 kişiden oluşan Orta Düzey Yöneticilerin kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda mevcut durumları ve gelişim alanları yapılan envanterler ile ölçümlendi.
 • Ölçümleme sonrasında her bir kişiye ölçümleme sonuçlarının aktarıldığı ve aksiyonlarının aldırıldığı Geri Bildirim koçlukları yapıldı.
 • Tüm Orta Düzey Yöneticilerin performans kriterleri tekrar belirlendi. Bu doğrultuda yıl içinde aldıkları eğitimler, gizli müşteri sonuçları, eğitimler öncesi ve sonrasında aldıkları testlerin sonuçları KPI skorlarını belirlemek adına kullanıldı.
 • Geri Bildirimler sonrasında kuruma özel 3 modülden oluşan 7 günlük bir program oluşturuldu. Modülün son adımında ise liderlik yetkinliklerini gözlemlemek amacı ile simülasyon yapıldı.
 • Eğitim ve simülasyondan sonra 360 derece ölçümleme tekrarlanıp gelişimleri yetkinlikler bazında belirlendi.
 • Ölçümleme sonrasında her bir kişiye ölçümleme sonuçlarının aktarıldığı ve aksiyonlarının aldırıldığı Geri Bildirim koçlukları yapıldı.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansını yansıtan "kişisel karneler" hazırlandı ve yöneticiler ile paylaşıldı.
 • Proje sonucunda CEO özet raporu hazırlanarak İnsan Kaynakları ve yönetim ile paylaşıldı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketlerinden biri olan müşterimiz dünya petrol üretiminin %2.2’sini gerçekleştirmektedir. Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan müşterimizin gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısından özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır.

1998 senesinden itibaren 600’e yakın istasyonu ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren Akaryakıt Petrol Dağıtımı Şirketi olan müşterimizin orta ve üst düzey yöneticileri ile geri bildirim eğitimi yapıldı.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firmanın orta ve üst düzey yöneticileri
 • Katılımcılar öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapılarına odaklandılar. Kendilerine olan güvenin zihin yapılarından kaynaklandığını fark edip için bu süreci kullanabilmeyi öğrendiler. Geçmişe odaklanmak yerine olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına vardılar. Çalışanlarının bireysel performansları le birlikte takım performansına etkilerini fark ettiler.
 • Eğitimden tam 4 hafta sonra tüm katılımcıları kapsayan süpervizyon görüşmesi ile, yapılan geri bildirim eğitiminin deneyimlere nasıl yansıdığı ICF onaylı koçluk sertifikasına sahip danışmanlarımız tarafından ölçümlenerek program tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan firma bölgesinde yer alan iller kapsamındaki elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsayan firma bölgesindeki 7,3 milyon kişinin, elektrik dağıtımına erişimini sağlamaktadır.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Yaklaşık 16 bin çalışanı, Türkiye çapına yayılmış 1250 satış noktası, 350 yetkili servis ve 13 merkez servisiyle faaliyetlerini sürdüren firma Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen ilk akıllı telefon, ilk 4K HD Kavisli TV, rekor seviyede tasarruf sağlayan teknolojileri, Anadolu’nun en ücra köşesine ulaştırması ile ön plana çıkıyor. 16’sı yurtdışı olmak üzere toplam 26 şirketten oluşan firma, tüketici elektroniği, beyaz eşya, dijital ürünler, bilgi teknolojileri, LED aydınlatma ve savunma alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yönetici Geliştirme Projesi

2015 yılında faaliyete geçen Zingat, kaliteli hizmet ve şeffaf bilgi anlayışını benimseyerek gayrimenkul profesyonellerini ve bireyleri doğru, kapsamlı referans bilgilerle aynı çatı altında buluşturan güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformudur.

Türkiye'de gayrimenkul sektörüne yatırım yapanlar, gayrimenkul satanlar/kiralayanlar, yeni ev arayışında olanlar, bu sektörden profesyonel kazanç sağlayanlar için bir buluşma noktası ve referans bilgi kaynağıdır.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Projesi

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin iştiraki olarak Enerji sektöründe hizmet vermekte olan şirket; doğal gaz dağıtımı, elektrik ticareti, doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet göstermektedir.

Türkiye'nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak 11 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip ve yaklaşık 1.200.000 BBS aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerindendir ve tüm Türkiye’de serbest tüketicilere elektrik hizmeti vermektedir.

En üst kademedeki yöneticiden sahaya kadar olan tüm çalışanlar kurumun güçlü markasının arka planında önemli roller alarak; markalaştırdıkları organizasyonel kültürleri ve kurum stratejileri ile de sektörlerinde markalaşmıştır.

Proje Bilgisi

 • 75 kişilik saha satış ekibi ve 50 kişilik tekniker olarak görev yapan kişilerin, kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda mevcut durumları ve gelişim alanları yapılan ölçümleme çalışmaları ile belirlendi.
 • Ölçümleme sonrasında verilecek olan eğitim başlıkları belirlendi ve projede görev yapacak eğitim danışmanları ile saha çalışmaları yapılarak eğitim içerikleri tasarlandı.
 • Ölçümleme ve saha çalışmaları neticesinde nihai içerikler kurumua özel tasarlandı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde projenin ilk etap eğitimlerine başlandı.
 • Saha Satış ve Tekniker eğitimlerine paralel olarak, bağlı oldukları Yöneticiler için de “Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirmek” eğitimleri planlandı.
 • Yönetim ve Liderlik eğitimlerine başlamadan önce Yöneticilere mevcut durum analizleri yapılarak yönetici yetkinliklerinin ne kadarının tutum ve davranışa döndürüldüğü saptandı.
 • Yöneticiler ile bire bir yapılan görüşmelerde eğitimden beklentiler alınarak focus grup çalışması yapıldı ve mevcut beklentiler derinleştirildi.
 • Toplanan veriler neticesinde de içerikler dizayn edildi ve kurumdan alınan onay doğrultusunda kullanıldı.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Araç Kiralama Sektöründe Etkin İnsan Yönetimi Projesi

Müşterimiz uluslararası bir araç kiralama firması ve Türkiye’de araç kiralamada ilk 5 içinde yer alıyor.

Takım liderlerinden başlayarak orta kademe yöneticiler ve tepe yöneticileri de dahil olmak üzere tüm yönetim kadrosunun eğitim ve gelişim programlarını birlikte tasarlıyor ve yürütüyoruz.

İşbirliğimiz 2017 yılında başladı ve halen devam ediyor.

Bu projede amacımız; liderleri; birey, takım ve kurum bazında liderlik, yöneticilik, koçluk, değişim yönetimi, hedef odaklılık ve etkili iletişim konularında yeni ve etkili beceriler ile desteklemek ve geleceğin iş gücünü yöneten liderler olmaları için bakış açısı ve beceriler ile donatmak olarak tanımlandı.

Saha çalışmasının ardından projenin ana tasarımı yapıldı ve ihtiyaç analizi ile projenin tanımlanması aşamaları gerçekleştirildi. Her seviyede katılımcı liderlerin liderlik envanterlerinin ve birebir geribildirimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan üç modüllük gelişim programı analiz sonuçlarına göre yeniden düzenlendi ve kurumun beklentileri ve gelişim noktaları üzerine kurgulandı.

2017’da orta kademe yöneticiler ile başlayan proje 2018’de üst kademe yöneticiler ile devam etti, 2019 ise takım liderlerine göre tasarlanan gelişim programı ile yoluna hız kesmeden devam ediyor. 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Temelleri 1964 yılında atılan müşterimiz 1979 yılında Susurluk’ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984’te inşa edilen süt ürünleri fabrikasının faaliyete geçmesiyle anonim şirket olarak kuruldu. 1984’te Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasının kurulması ile devam eden gelenekten geleceğe uzanan başarılı faaliyetleri devam etti. Süt ve süt ürünleri kategorisinde 200’e yakın çeşidiyle geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Geniş ürün yelpazesinin yanı sıra, peynir sektöründe ürün bazında en çok çeşide sahip olan firma unvanını elinde bulunduran müşterimiz aynı zamanda tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Türkiye’nin ilk kaymaklı tava yoğurdunu ve ev yoğurdunu satışa sunan ilk marka olma özelliğini taşımaktadır.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı, firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Temelleri 1993 yılında atılan müşterimiz çeyrek asır önce Türkiye’nin hastane kültürüne yön veren güçlü markalarıyla büyümeye devam ediyor. Bugün Bursa’dan Elazığ’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 17 ilde 31 hastanesi 6.017 yatak kapasitesi ile sektörüne yön veren en büyük sağılık grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün bu sağlık kuruluşlarında toplam çalışan sayısı 16.460 olan müşterimiz sağlık sektörüne katkılarına halen devam etmektedir.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında kurulan firma başlıca Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de operasyonları bulunan uluslararası bir ilaç grubudur. Dünyanın 135 ülkesinde ürünleri satılan firma üretim ve satış & pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra ar-ge faaliyetleri de yürütmektedir.

Proje Bilgisi

 • Eğitimler öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her birine profesyonel koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile kendilerini bu yetkinliklerde hangi seviyede gördükleri ve birlikte çalıştığı ast ve üstlerinin onları nerede gördükleri ve nedenleri görüşüldü.
 • Sonrasında her ay 2gün olmak üzere toplam 3modül 6günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Gelişim noktaları için öneriler ve çeşitli ödevler paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Koçluk Becerilerini Geliştirmek - Global Eğitim Projesi

Global arenada, bilim insanları, araştırmacılar, üretim, ruhsatlandırma ve iletişim uzmanları, olarak farklı kademelerde, yaklaşık 32.000 çalışanı olan firma; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kronik durumlara kadar, günümüzün sağlık sorunlarını çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirmektedir.

Projenin amacı, bünyelerinde görev yapan hemşirelerin hastalara koçluk yaklaşımı ile hizmet vermeleri için gerekli koçluk tekniklerinin paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • Globalde bulunan ve üst düzey yöneticilere yurt dışında verilen eğitim know-howlarının dia setleri ve kullanılan öğrenim araçlarının PDR International ünvanlı koçu ile paylaşıldı
 • Eğitim jargonlarına dikkat edilerek dia setlerinin Türkçe tercümeleri yapıldı ve konu bazında uygun aktivite ve videoların belirlenerek konuya bazında içeriğe entegre edildi.
 • Sunumun son hali İnsan Kaynakları ekibi ile paylaşılarak onay alındı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Kurum İçi Yetkinlik Geliştirme Kampüsü Projesi

1988 yılında kurulan firma, sektöre girdiği ilk yıllarda inşaat pazarı malzemelerinin ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon malzemeleri alanlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirmiştir. İnşaat malzemeleri konusunda edindiği tecrübe ve güçle inşaat boyalarını da ürün gamına dahil etmiştir. Bu noktada en büyük adımı, inşaat boyaları alanına Avrupa’nın en büyük boya markalarından biri ile teknolojik işbirliği yaparak atmıştır. Bu işbirliği hem kurum hem de Türk boya sektörü açısından dönüm noktası olmuştur. Böylelikle marka Avrupa’nın boya konusunda teknolojik zenginliğini Türk tüketicisi ile buluşturmuştur. “Kaliteli üretim yapan öncü ve yenilikçi marka” kimliği ile sürdürülebilir yatırımlar yapmıştır.

Projenin amacı, kurum içinde belirlenen 7 adet yetkinliğin altında yer alan 5 farklı seviyeye ayrılan çalışanların, yetkinlik bazında eğitimlerle desteklenmesi ve bu yetkinlikleri kendi seviyesi için belirlenen davranış kriterlerine döndürmesidir.

Proje Bilgisi

 • Kurum kendi içinde yetkinlik çalışması yaparak 7 adet yetkinliği çıkartmış ve her yetkinlik için 5 seviye belirlemiştir
 • Yetkinlikler ve seviye bazında davranış göstergeleri PDR International ile paylaşılarak proje taslağı oluşturulmuştur
 • Yetkinlik bazında belirlenen eğitim içerikleri seviye bazında davranış göstergelerine bağlanarak içerikler PDR International danışmanları tarafından oluşturulmuş ve firmanın İnsan Kaynakları Yöneticilerine demo sunumlar ile aktarılmıştır
 • Alınan ona neticesinde içerikler son haline getirilerek çalışanlara sunulmuştur
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı
 • LMS sistemi üzerinden 3-6-9 aylık periyotlar halinde gruplar özelinde takip sistemi geliştirilmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




İlk Kademe Yönetici Geliştirme Programı

Müşterimiz Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük toz boya üreticisi ve son 4 yıldır kendi alanında Türkiye’nin en büyük ihracatını gerçekleştirmektedir.

Bu projede müşterimizin mavi yakalı operatörlerinin ilk kademe yöneticileri ile birlikte çalıştık.

Projemizin amacı; ilk kademe yöneticilerin, yönetim kavramına bakış açılarını güncellemek, iş ve insan yönetiminde karşılaştıkları vakalar, zorlu durumlar ve meydan okumaları daha iyi yönetebilmelerini sağlamak, birlikte çalıştıkları ekipler ile nesil farkını ve iletişimi daha iyi yönetebilmeleri için araçlar ve teknikler paylaşmak, geri bildirim ve etkili performans değerlendirme becerilerini geliştirerek mevcut performansı ideal performansa taşımak olarak özetlenebilir.

2018’un ikinci yarısında başlayan projemiz 2019’un ilk çeyreğine kadar devam etti, modüller halinde kurguladığımız gelişim programımız ara ödevler ve modül arası takip programları ile katılımcı ve Kurum memnuniyeti açısından en yüksek seviyede tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Türkiye ve bölgenin en güçlü temizlik ürünleri üreticilerinden olan firma 1972 yılında yurtiçi ve yurtdışı pazarlara kimyasal hammadde üretmek için %100 yerli sermaye ile kurulmuştur.

Projenin amacı, orta ve üst düzey yöneticilerin liderlik yetkinliklerinin mevcut durumunu belirlemek ve gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Proje Bilgisi

 • Eğitimler öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her birine profesyonel koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile kendilerini nerede gördükleri ve birlikte çalıştığı ast ve üstlerinin onları nerede gördükleri ve nedenleri görüşüldü.
 • Sonrasında her ay 2gün olmak üzere toplam 3modül 6günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair sunum paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişim Projesi

Müşterimiz, satış adetlerine göre dünyanın en büyük beş uluslararası lastik üreticisinden biridir. Yüksek teknolojisiyle premium segmentin lideridir. Dünyanın dört kıtasında yer alan 19 fabrikasıyla 160'tan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. "Yeşil Performans" stratejisine bağlı olarak çalışan kurum her zaman Ar-Ge çalışmalarına odaklanmış, ürün ve hizmetlerinde üstün kalite ve teknolojiden ödün vermeden çevresel duyarlılığın en iyi örneğini sergilemiştir. 2011 yılında kurum ile yaptığımız görüşmeler sonrasında tüm direktör, müdür ve şeflere yönelik kurumun liderlik modelinin aktarıldığı bir gelişim projesi hazırlanması ve 3 yıla yayılan bir süreçte gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje Bilgisi

 • Programın tasarlanması öncesinde kurum üst yöneticileri ve PDR International danışmanları tarafından yol haritası oluşturuldu,
 • Liderlik Modelinin tüm dünyada kurumun temsil edildiği ülkelerle aynı standartta verilmesi planlandı. Bu nedenle PDR International Eğitim Danışmanları liderlik modelinin eğitimini almak için müşterimizin yurtdışındaki eğitim merkezinde özel bir eğitim programına katıldılar.
 • Yoğun bir eğitim ve çalışma süreci sonrasında Liderlik Modeli kurum süreçlerine adapte edildi ve modüler yapıda sürecek bir program özel olarak tasarlandı.
 • Tüm müdür, şef ve direktörlere 360 derece ölçümleme uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca tüm danışmanlarımız kurumun sertifikalı koçları olarak görev yaptılar.
 • 360 derece ölçümleme uygulaması sonrasında çıkan kişi bazında raporlar danışmanlarımız tarafından analiz edildi ve eğitim programları sonrasında kişi bazında koçluk süreçleri yürütüldü.
 • Liderlik Gelişim programının 1. Modülü tamamlandıktan sonra 2. Modül öncesinde tekrar 360 derece ölçümleme yapılarak gelişim alanları belirlendi ve programın devamı özel olarak tasarlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Etkin İnsan Yönetimi Projesi

Değerleme sektörünün gelişimine paralel bir geçmişe sahip olan müşterimiz, 2005 tarihinde, iş dünyasının zorlu kulvarlarında deneyim kazanmış profesyonellerin güç birliğinden doğmuştur.

Değerleme ve danışmanlık hizmetlerinde deneyimli uzmanları, bilimsel yöntemleri, gelişkin teknolojik alt yapısıyla, hızlı ve uluslararası standartlarda çözümler üretip güvenilir raporlara imza atmaktadır. Objektif ve tarafsız tutumu, kurumsal sorumluluk bilinciyle iş dünyasına, topluma, çalışanlarına ve değerleme sektörüne katkı sunmayı meslek anlayışının gereği sayan müşterimiz ile uzun soluklu bir Yönetici Geliştirme Projesine imza attık.

Amacımız, liderleri; birey, takım ve kurum bazında liderlik, yöneticilik, koçluk, değişim yönetimi, hedef odaklılık ve etkili iletişim konularında yeni ve etkili beceriler ile desteklemek ve geleceğin iş gücünü yöneten liderler olmaları için bakış açısı ve beceriler ile donatmak olarak tanımlandı.

Proje Bilgisi:

 • 360 derecelik bir ölçümleme aracı olan Yönetim Gelişim Anketi ile katılımcıların mevcut durumu tespit edildi.
 • Projeyi yürütecek Eğitim Danışmanımız Yönetim Gelişim Anketinden çıkan sonuçlara göre 3 modülden oluşan yönetim eğitimimizde nelere vurgu yapılacağını tespit etti.
 • Son haline getirilen eğitim içeriği  müşterimiz ile demo sunum yapılarak paylaşıldı ve onay alındı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz 125 yıllık geçmişi ile mühendislik alanında dünya çapında küresel teknoloji lideridir. Otomasyon çözümleri, ticari ve konut amaçlı bina ve endüstri alanında tüm dünyaya yayılmış müşteri ağı ile küresel yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Dünyanın farklı yerlerindeki çalışanların tamamını kapsayan eğitim projeleri ile kalite standartlarını sürekli olarak ileri taşımaktadır.

Müşterimiz orta ve üst düzey yöneticileri için kapsamlı bir liderlik projesine ihtiyaç duymuştur. Bu noktada PDR International olarak ICF onaylı koçlarımızla eğitim öncesi ve sonrası ölçümlemeler, eğitim sırasında yoğun uygulama ve bilgi aktarımı ile başarılı bir projeye imza attık.

Proje Bilgisi:

 • İlk adım olarak müşteri tarafından belirlenen kişilere 360 derece Yönetim Gelişim Anketi yapılarak tüm katılımcıların 20 Liderlik başlığındaki yetkinlikleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre eğitim ihtiyaçları ve öne çıkması gereken konular belirlendi. Her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketi gerçekleştirilerek katılımcıların geldiği nokta tespit edildi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yetkinlik Gelişim Projesi

Merkezi yurtdışında bulunan, dünyanın en büyük ağır ticari araç ve dizel motor üreticilerinden biri olan bir grup şirketidir.

1927'de kurulan şirket, açık olup 100.000'den fazla çalışan istihdam etmektedir.
Dünya çapında 19 ülkede bulunan üretim tesisleri ile 190'dan fazla ülkeye ürünlerini satmaktadır.

Kaliteli ürün, kaliteli servis ilkesi ile yola çıkan şirket, güvenlik ve çevreye duyarlılık konusunda da sektöründe öncü olmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Şirketin Türkiye operasyonunda yer alan Üst Düzey Yönetici, Ara Kademe Yönetici, Orta Kademe Yönetici, Uzman ve Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görev yapan kişilere, kurumun globalde belirlediği kriterler doğrultusunda, gelişim alanlarını kendilerinin belirlediği ölçümleme çalışması yapıldı.
 • Ölçümleme sonrasında, global platformda online ve lokal platformda sınıf eğitimi olarak verilecek eğitim başlıkları belirlendi ve kişilerden bunun onayları alındı.
 • Projede görev yapacak eğitim danışmanları ile saha çalışmaları yapılarak eğitim içerikleri tasarlandı.
 • Ölçümleme ve saha çalışmaları neticesinde nihai içerikler kurumua özel tasarlandı.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.
 • PDR LMS portalı üzerinden eğitim bazında konular belirlenerek takip sistemi oluşturuldu.
 • Katılımcılarla 3-6-9 aylık periyotlar halinde makale paylaşımları yapıldı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Global Eğitim Projesi

Gelişmiş kapasitesiyle, dünyanın en büyük sağlık sorunlarını hedef alan global bir biyofarmasötik ilaç şirketi olarak 2013 yılında kurulan şirket, bugün ve gelecekte karşı karşıya olacağımız en büyük sağlık sorunlarını çözebilmek; çığır açan yeni ürünler keşfetmek, geliştirmek ve hastalarına sunmak için gerekli istikrar, kaynak, uzmanlık ve tutkuya sahiptir.

İlaçları 175’den fazla ülkede kullanılmakta, 29.000’den fazla kendini hastaya adayan çalışanı bulunmakta ve milyonlarca kişi onlar sayesinde daha iyi yaşam sürmektedir.

Proje Bilgisi

 • Türkiye’nin büyük holdinglerinden biri çatısında yer alan sağlık grubu ile işbirliği yaptılar.
 • Bu noktada ilaç şirketinin çalışanları yurt dışında aldıkları eğitimi işbirliği yaptıkları şirketin hemşirelerine koçluk bakış açısı ile aktarmak istedi.
 • Kurum global sunumu, rol çalışmaları ve know-how aktarımlarını yaptı.
 • İlgili katılımcılarla birebir görüşme yapılıp ek beklentiler alındı.
 • İçerik, Türkiye vaka örnekleri ile birleştirilip sun haline getirildi ve eğitim gerçekleştirildi.
 • Eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yönetici Geliştirme Projesi

Müşterimiz, Türkiye'de banka sigortacılığının lideri, risk değerlendirme uzmanı, uluslararası bir sigorta şirketidir. Avrupa'nın 8 ülkesinde 22.000 çalışanıyla faaliyet gösteren dünyanın en büyük sigorta ortaklıklarından Achmea'nın üyesi olup hayat sigortacılığı dışında sigortacılığın tüm branşlarında faaliyet göstermektedir. Sektöründe ilk 9 şirket arasında yer alan müşterimizin 2011 yılı Pazar payı % 5,06'dır. PDR Group 2010 ve 2011 yılları boyunca birlikte çalıştığı kurum ile "Yönetmenlerin Gelişim Projesini" hayata geçirdi. Müşterimiz 2 yıl sürecek olan Yönetmenlerin Gelişim Projesi'nde PDR International'ı çözüm ortağı olarak seçti.

Proje Bilgisi

 • Her bir katılımcı için; "Duygusal Zeka Ölçümleme Anketi” 360 derece olarak gerçekleştirildi. Rapor sonuçları üzerinden birebir geribildirim aldığı seanslar sonrasında kişisel gelişim formları birlikte doldurularak hazırlandı.
 • Bu analizlerin sonucunda oluşturulan program içeriklerinin her biri ölçümleme sonuçlarına ve gelişmesi gereken alanlara odaklandı.
 • Programların ardından her yönetmenin kendi gelişim planı doğrultusunda aksiyon takip planlarının gerçekleştirilmesi ve hayata geçmesini desteklemek için takip günleri düzenlendi.
 • Eğitim sonrasında 3-4 kişilik küçük gruplar ile gerçekleşen bu aksiyon takip günleri sırasında paylaşılanların beceriye ve projeye dönüşmesi sağlandı.
 • Proje başında, ortasında ve sonunda tüm orta ve üst kademe yöneticiler ile toplu ve birebir toplantılar yapıldı. Projenin ilerleyişi ve kendilerine bağlı yönetmenlerin gelişimi konusunda net bilgi ve öneriler paylaşıldı.
 • Proje; senenin sonunda "Duygusal Zeka Ölçümleme Anketi” ve birebir geribildirim toplantıları ile başarıyla tamamlandı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Merkezi İstanbul’da olan müşterimiz, güçlü tecrübesi ve bilgi birikimi ile bankalara, bireysel emeklilik ve sigorta firmalarına, finansal kiralama şirketlerine, operatörlere, hava yolları firmalarına ve sektörlerinde önde gelen diğer firmalara kendi markası olan ve distribütörlüğünü yaptığı yazılım çözümlerini ve entegrasyon hizmetlerini sunmaktadır. Yazılım ve hizmet gelirleri bazında Doğu Avrupa’nın en büyük bilişim şirketlerinden biridir. Şirket, finans ve bankacılık, kamu ve endüstri de dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere yönelik çözümler üzerine uzmanlaşmıştır. 13 ülkede 1500’den fazla çalışana sahiptir.

Orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik gelişim projesi kapsamında yolları PDR International ile kesişen müşterimiz eğitim öncesi ölçümleme, her biri 2 günden oluşan toplam 3 aylık bir sürede bilgi beceri yoğun bir eğitim planı ardından tekrar ölçümleme ile katılımcıların geçirdiği aşamayı anbean takip etmiştir.

Proje Bilgisi:

 • İnsan Kaynakları departmanının belirlediği ölçütlerde yöneticiler 360 derece ölçümlemeye tabii tutulmuşlardır. Yönetim Gelişim Anketi dediğimiz 20 farklı başlıkta yönetim becerilerini ölçen anketimiz sonucunda her bir katılımcı için 36 sayfalık bir rapor çıkmıştır.
 • Bu raporlar eşliğinde ICF onaylı koç olan Eğitim ve Performans Geliştirme Danışmanımız Etkin İnsan Yönetimi eğitiminin içeriği çıkan raporlara göre yeniden planlayarak öne çıkaracağı başlıkları belirledi.
 • İnsan Kaynakları ile paylaşılan içeriğin onayının ardından eğitimlere başlandı.
 • Eğitim sonrasında tekrarlanan ölçümleme ile eğitim ile beraber gelinen nokta tespit edildi ve müşterimize raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Koçluk Becerilerini Geliştirme Eğitim Projesi

Müşterimiz bir 1990’lı yıllarda bir GSM Operatörünün satış noktası olarak kuruldu. 2001 yılında dünyaca ünlü bir cep telefonu markasının distribütörlük yetkisini aldı.2003’te başka bir firmanın daha distribütörlüğü ile dünyanın en başarılı distribütörü ödülünü aldı. 2013’te tüm distribütörlük anlaşmalarını feshederek tek bir markaya odaklandı. Bu sayede büyüye, ARGE hizmetleri sunan, üretim üssü ile 32 ülkeye ihracat yapan bir firma haline geldi. Bu büyüme yolculuğunda kurumunda çalışanlara en kaliteli hizmeti ve kendini gerçekleştirmeyi fırsat olarak sunan müşterimizin yolları PDR International ile kesişti.

Yöneticilerinin ICF onaylı koçlar tarafından yetiştirilmesini önemseyen müşterimiz yöneticilerine bu beceriyi kazandırırken iş hayatının içinde yaşanan farklı durumlarda koçluk zihin yapısını ne şekilde kullanabileceklerini içselleştirip, ekiplerinin potansiyellerini gerçek performansa döndürmek için sürdürülebilir bir bakış açısı kazanmalarını hedeflemiştir.

Proje bilgisi:

 • Orta ve üst düzey yöneticiler için İnsan Kaynakları ekibi ile ön testler aracılığı ile bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldı. Analizin sonuçları Eğitim danışmanı ile paylaşıldı.
 • İçeriğin ihtiyaca göre yeniden şekillenmesinin ardından demo sunum, oyun ve uygulamalar İK ekibi ile paylaşıldı ve onay alındı.
 • Eğitim kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, vaka çalışmaları, bire bir koçluk uygulamaları ile tamamlandı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Geri Bildirim Kültürü Projesi

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinde dünya lideri olan firma 2011 yılının başında Türkiye satış ofisini kurarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Enfeksiyon Kontrol, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri'nin ihtiyacı olan her türlü ekipmanı bünyesinde bulunduran, sterilizasyon ve dezenfeksiyonda tek çözüm adresidir. Enfeksiyon Kontrol, sağlık sektöründe enfeksiyon kontrolü için çözümler sunarken, yaşam bilimleri sektöründe de kontaminasyon önlemesi konusunda çözümler sunmaktadır. Türkiye'deki ilk merkezi sterilizasyon ünitesi projesini 1996 yılında distribütörü ile birlikte gerçekleştiren firma bugün itibariyle ülkemizde 100'ü aşkın Merkezi Sterilizasyon Projesini gerçekleştirmiştir. İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de şubeleri bulunmaktadır. Donanımlı ve eğitimli teknik servis mühendisleri ve servis teknisyenlerinden oluşan teknik ekibi Türkiye genelinde hizmet vermekte olan firma; sağlık sektöründe öncü olmayı kendine misyon edinmiştir.

Projenin amacı, şirkette çalışan seviyesinden başlanarak yönetici seviyesine kadar çıkan “kurum içi geri bildirim kültürü”nü oluşturmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firma üst yönetimi ile odak grup toplantısı yapılarak öncelikle çalışan seviyesi hedef alınmıştır.
 • Çalışan seviyesindeki beklentiler alınarak yönetim seviyesi için vaka analizleri toplanmıştır.
 • Yönetim ve çalışan seviyesi için gün sayısı ve içerik değişkenlik göstererek içerikler hazırlanmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz; 2004 yılından bu yana SPA ve SAP dışındaki sistem ve teknolojilerin en yüksek verimle kullanılması ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların en hızlı sürede geri dönüş sağlaması için gerekli her türlü iş, ürün, süreç, teknoloji ve entegrasyon hizmetlerini sağlamaktadır. Geliştirdiği basit ara yüzlere sahip sektörel cloud ve mobil çözümlerle iş süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunan kurum uluslararası projelerde görev alarak hizmetlerini dünyanın dört kıtasına yaygınlaştırmıştır.

Proje Bilgisi

 • Projemizin amacı takım çalışması, iş birliği, motivasyon, sorun ve zorlukların yönetimi ve iç iletişimi kuvvetlendirmek olarak tanımlandı ve 2 senelik biz zaman dilimine yayılan bir gelişim programı olarak tasarlandı.
 • Yapıyı ve çalışanları daha iyi anlamak adına yapılan saha çalışmaları ve toplantıların ardından proje tasarımı konusunda İnsan Kaynakları takımı ile çalışıldı projenin ana adımları netleştirildi.
 • Takım çalışması, iş birliği, bağ kurma, motivasyon ve zorlukların üstesinden gelme gibi ana kavramları kapsayacak program için açık hava aktivitelerini de içeren bir program tasarımı hazırlandı.
 • İki yıl düzenli devam eden bu çalışma ile ortak hedefe birlikte ilerleme, takım çalışması, iş birliği, birey ve takım motivasyonu, sorun çözme ve iç iletişimi kuvvetlendirme gibi konu başlıkları üzerinde gelişim sağlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Yeni Yönetici Yönetim Gelişim Yolculuğu Projesi

Firma, yüksek kalite ve hassasiyete sahip ürünler üreten ve metal işleme sektörünün lider firmalarında biridir. Firmanın misyonu yüksek hassasiyetli, yüksek karmaşıklıkta, kritik işlevli ürün ve çözümlerde küresel lider olmak ve sanayinin lider kuruluşlarına güvenilir, esnek ve küresel bir iş paydaşı olmaktır.

Projenin amacı, yeni yönetici olarak atanan yetenekli kişilerin bir liderin şapkası altında sahip olması gereken vasıfların tümüne sahip olabilmeleri için gerekli bilgi ile donatmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firma üst yönetimi ile hazırlanan eğitim projesinin genel hatları paylaşılarak ihtiyaçları doğrultusunda içerik revize edilmiştir.
 • Yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlikler çerçevesinde kuruma özel vaka çalışmaları hazırlanmıştır.
 • Proje bittikten 3 ay sonra simülasyon merkezli takip çalışması gerçekleştirilmiş yapılan modüller üzerinden geri bildirimler tamamlanmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.




Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz; her mimara, kapsamına veya boyutuna bakılmaksızın her proje için en iyi düzeylerde müşteri hizmetleri sunmakta kararlı olan deneyimli profesyonellerden oluşan özel ekibi ile hizmet vermektedir.  Müşterimiz; yapı sektöründe, yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir ve yaratıcı ürün çözümlerine dönüştürülmesi için çalışan mimarlar ve ürün geliştiricileri arasında hem tasarım hem de üretim ve geliştirme konusunda bir fikir ve üretim platformu olarak hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Projemizin amacı müşteriler ile projeler arasında bağlantı görevi gören, geliştirme ve uygulama sorumluluğu taşıyan orta kademenin, liderlik ve yöneticilik becerilerini keskinleştirmek olarak tanımlandı.
 • İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yönetim grubu ile yapılan tasarım çalışmalarının ilk adımı mevcut durumu analiz etmek için kullandığımız Yönetim Gelişim Analizi ile başladı.
 • Katılımcıların 360 derece liderlik ve yönetsel becerilerinin analizinin yapıldığı ve birebir geri bildirimler ile raporlandığı bu ilk aşamanın ardından özel tasarım bir liderlik gelişimi programı hazırlandı.
 • Modüler bir yapıda planlanan liderlik projesi araştırma ve tanımlama aşamalarındaki bulgular ve analiz aşamasındaki envanter sonuçlarına bakılarak hazırlandı.
 • Gelişim alanlarına hitap eden yapısı ve modüller arasındaki takip ve ödev projelerinin projeye katkısı süreç boyunca takip edildi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.