Akaryakıt / Petrol Dağıtım

Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan kurumumuz, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Cloud LMS Portal Projesi

Türkiye'nin lider endüstriyel, medikal ve özel gaz tedarikçilerinden olan firma en yüksek kalitede ve saflıkta gazlar tedarik etmesinin yanı sıra, müşterilerine özel yenilikçi çözümleri ile işlerini daha üretken hale getirmelerini sağlamaktadır.

Proje Bilgisi

 • Ana hedeflerden olan kişisel gelişimin ve eğitimin önemini vurgulayarak bir bilgi paylaşım platformu oluşturma amacıyla hayata geçirilmiş bu proje ile,
 • Hedef kitlenin eğitim öncesinde ve sonrasında elde ettiği sonuçlarının performans değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmesi, eğitime katılımın ve başarının özendirilmesi
 • Bilginin güncelliğinin sağlanması, hedef kitleden gelen geri-beslemeyle en iyi uygulamaların genele yayılması
 • Projenin, öğrenme kültürüne geçişte örnek oluşturmasını ve uygulamaların hedef kitle tarafından benimsenmesini sağlamak
 • Portal içerisinde yer alacak ve kurumla ilgili ayrıntılı bir şekilde gelişme ve haberleri izlemesini sağlayacak İçerik Yönetim Sisteminin kurulması
 • e-Öğrenme uygulamasına geçiş sürecinde çalışanların projeyi benimsemeleri için gerekli olan iletişim çalışmalarının (poster, web sitesi tasarımı, e-davetiye, tanıtım filmi) gerçekleştirilmesi
 • Kurumunuz içerisinde üretilen içeriklerin web portalına uygun olarak sunulması
 • Kurumunuz ile ilgili sunulan içeriklerin tek merkezden, kolay ve hızlı şekilde güncellenmesi ve kurum politikalarına paralel, doğru bilgileri içermesi
 • Kurulacak web portalı üzerinden bilgi paylaşımı, soru-cevap anket uygulamaları ile sahip olunan deneyimlerin paylaşılması, hızlı ve etkin bilgilendirme sağlanması, düzenlenecek anketlerle memnuniyetin ölçülmesi
 • Sunulan içeriklerle ilgili erişim performans değerlendirmelerinin kişi ve grup bazında elde edilmesini, bu raporlar kullanılarak içerik etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Oryantasyon Gelişim Projesi

1961 yılında kurulan kurum, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.

Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan kurumumuz, her gün 60 binin üzerinde eve girmekte ve günde 200 bin araca, kurumumuz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın belirlenen kurumsal değerleri ve yetkinlikleri çerçevesinde kuruma özel oyunla öğrenme programları tasarlandı.
 • Sene içerisinde kuruma yeni katılan çalışanlar belli bir sayıya ulaştığında bu programlar düzenli olarak gerçekleştirildi.
 • İlgili eğitim danışmanımız kuruma özel tasarladığı oyunla öğrenme programlarını 1 tam gün boyunca katılımcılarla birlikte hayata geçirdi.
 • Hem kurum kültürü oluşturma hem tutundurma ve bağlılık yaratma adına oldukça verim alındı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

1961 yılında kurulan firma, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.
Bu sektörde faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan firma, 81 ilde 1.718 otogaz, 2.406 tüpgaz istasyonuyla hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Firma İnsan Kaynakları Kurumsal iç eğitimleri verecek çalışanlarını seçti. Bir eğitim danışmanı ve bir de rehber eğitmen ile sürdürülen programda seçilen iç eğitmen adaylarına bir ön test yapılarak konuyla ilgili teorik bilgi düzeyleri ölçüldü.
 • İnsan Kaynaklarının beklentileri ve yapılan ön testin sonucunun ardından eğitmenlerimiz içeriği oluşturdular.
 • Yapılan demo sunumun ardından onaylanan eğitim içeriği ile hazırlanan eğitimimiz 2 gün boyunca iç eğitimen adaylarının yoğun sunum uygulamaları ile geçti. 
 • Her bir eğitmen adayının toplamda 6 defa sunum yapmasının ardından kameraya alınan kayıtlar üzerinden rehber eğitmenimiz farklı bir odadagerçekleştirdiği koçlukla iyi ve gelişim alanları ile ilgili eğitmen adaylarına geri bildirim verdi. 
 • Böylelikle katılımcılar, değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar, yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler, 6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar, olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar, eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabildiler, eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar, içeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmeyi öğrendiler.
 • Eğitimin ardından firma İnsan Kaynakları ile detaylı rapor paylaşıldı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Müşteri Odaklı Satış Strateji Geliştirme Programı

İş ortağımız, grup iştiraki olmakla birlikte Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. Faaliyet alanı motor yağları ve madeni yağlardır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Planlanan eğitim projesi İnsan Kaynakları tarafından katılımcıların ihtiyaçları ve eğitim danışmanımızla yapılan görüşmeler neticesinde içerik hazırlanarak sunulmuştur.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketlerinden biri olan müşterimiz dünya petrol üretiminin %2.2’sini gerçekleştirmektedir. Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan müşterimizin gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısından özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır.

1998 senesinden itibaren 600’e yakın istasyonu ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren Akaryakıt Petrol Dağıtımı Şirketi olan müşterimizin orta ve üst düzey yöneticileri ile geri bildirim eğitimi yapıldı.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firmanın orta ve üst düzey yöneticileri
 • Katılımcılar öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapılarına odaklandılar. Kendilerine olan güvenin zihin yapılarından kaynaklandığını fark edip için bu süreci kullanabilmeyi öğrendiler. Geçmişe odaklanmak yerine olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına vardılar. Çalışanlarının bireysel performansları le birlikte takım performansına etkilerini fark ettiler.
 • Eğitimden tam 4 hafta sonra tüm katılımcıları kapsayan süpervizyon görüşmesi ile, yapılan geri bildirim eğitiminin deneyimlere nasıl yansıdığı ICF onaylı koçluk sertifikasına sahip danışmanlarımız tarafından ölçümlenerek program tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Pazarlama Odaklı Satış Projesi

Oftalmoloji dünyasında benzersiz şekilde büyüyen firma bilimsel ve teknik uzmanlığının yanı sıra mevzuat ve ticaret konusundaki deneyimleri ile yoluna devam etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Satış yöneticileri ve insan kaynakları departmanının katıldığı toplantı ile ihtiyaçlar belirlendi.
 • Eğitim danışmanı saha çalışanları ile odak grup toplantıları gerçekleştirdi ve bu doğrultuda program içerikleri oluşturuldu.
 • Değişen dünyada iletişim, satış ve müşteri deneyimi konularında farkındalık yaratıldı.
 • Uygulamalar ile desteklenen program ile katılımcıların doğru iletişim teknikleri ile müşteri odaklı yaklaşım sergilemeleri konusunda beceri geliştirmeleri sağlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Ekipleri Gelişim Projesi

İş ortağımız, globalde 125 ülkede satılan, 20'den fazla markası olan, kapı güvenliğine tek kaynaktan çözüm sağlayıcısı olan, konut ve ticari kullanım kilitlerinden acil durum çıkış kapı kollarına, erişim kontrol cihazlarından, iş gücü üretkenlik sistemlerine kadar hizmet sağlayan bir şirkettir. Planlanan eğitim projesinin amacı, satış ekiplerinin müşterileri ile olan müzakere süreçlerinde satşı kapamaya yönelik kilit noktaların paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • Kurumun Yönetim kadrosu ve İnsan Kaynakları yöneticilerinden beklentilerine dair verilerin alınması ile projenin ilk adımı atıldı
 • Satış ekibinden belirlenen bir pilot kadro oluşturularak saha çalışması gerçekleştirildi
 • Saha çalışmasından çıkan beklentilere göre içerik kurma özel olarak hazırlandı
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Odaklı Satış Strateji Geliştirme Programı

İş ortağımız, grup iştiraki olmakla birlikte Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. Faaliyet alanı motor yağları ve madeni yağlardır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Planlanan eğitim projesi İnsan Kaynakları tarafından katılımcıların ihtiyaçları ve eğitim danışmanımızla yapılan görüşmeler neticesinde içerik hazırlanarak sunulmuştur.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Projesi

115 yıldan uzun geçmişiyle Fransa kökenli uluslararası bir kuruluştur. 128 ülkede faaliyet gösteren grup, üç farklı marka adı altında üretilen ve satılan özel otomobiller ve ticari araçlar üretir. Dünya genelinde 4. büyük otomobil üreticisi olan şirketin tüm dünyada 120.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Şirket, 2015 yılında Global olarak tüm Dünya’da başlayan “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” projesi için her ülkede, projeyi gerçekleştirebilecek uluslar arası bir Eğitim Danışmanlık şirketi arayışına girmiştir. Bu noktada “Müşteri Deneyimi” projelerini yürütmüş, otomotiv sektöründe ve lüks segmentte farklı markalara eğitim ve danışmanlık hizmeti veren, tecrübeli danışmanları ile projeyi Global platformda sürdürebilecek firmalar ile görüşmelerini gerçekleştirmiştir. Görüşmeler sonrasında her eğitmen tarafından demo sunumlar gerçekleştirilmiş ve Global projenin Türkiye bacağında PDR International ile anlaşma imzalanmıştır.
 • Fransa Global’den gelen “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” projesinin tüm dökümanları Türkçe ’ye çevrilmiştir. Eğitmenlerimizin bayi ziyaretleri, iç workshopları, eğitim ve üst yönetim ekipleri ile gerçekleştirdikleri toplantılar sonrasında akış Türkiye’ye özel uyarlanmıştır. Proje de yer alan 3 danışmanımız Fransa’ya giderek 2 günlük programın demosunu tüm Dünya’dan gelen iç eğitmenlere gerçekleştirmiştir.
 • Program içeriğine dair öneriler ve referanslar sonrasında Türkiye’nin desteğiyle, projenin Romanya’da da belirlenen firma ile gerçekleştirilmesi anlaşması yapılmıştır.
 • 2015-2016-2017 ve 2018 yılında Türkiye’de, PDR International tarafından 142 günün üzerinde, 720’ den fazla çalışanın 2 modülden oluşan 4 günlük ”Mükemmel Müşteri Memnuniyeti” programları tamamlanmıştır.
 • Programlar öncesinde bayi ziyaretleri gerçekleştirilmiş, müşteri memnuniyeti anket sonuçları, araç satış rakamları ve şebekenin gelişim alanlarına göre uygulama ve örnekler eğitim programına entegre edilmiştir.
 • Satış Müdürleri, Satış Danışmanları, Servis Müdürleri, Servis Danışmaları, Yol Yardım, Müşteri Hizmetleri ve Teknisyen ekipleri için gerçekleştirilen proje sonuçları, memnuniyet oranları her yıl belirlene hedefler doğrultusunda ölçümlenmektedir.
 • Projenin yıllar itibariyle sahadaki ve müşteri memnuniyetindeki artış oranları da göz önünde bulundurularak, 2019 yılı itibariyle Türkiye’ye özel olarak program 3 gün olarak revize edilmiş ve tüm şebeke çalışanlarına gerçekleştirilmeye devam etmektedir.
 •  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Gelişim Projesi

Müşterimiz, Filo Kiralama, sektördeki standart koyucu, trend belirleyici pozisyonu ve gösterdiği başarılı büyüme stratejisi sonucunda geldiği noktada Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük Operasyonel Filo Kiralama firması olmuştur. 1998 yılında kurulan firma bugün 14.000 adetlik araç filosu ile 1300 adet yerli yabancı kurumsal firmaya hizmet vermektedir. Müşterimiz ile yıllardır süren çalışmalarımızın son döneminde satış ekibi ile yapılan saha çalışmaları sonrasında özel hazırlanan kiralama satış eğitimi, müşteri sınıflaması, kilit müşteri eğitimlerini başarı ile gerçekleştirdik.

Proje Bilgisi

 • Satış ekibi ve İnsan Kaynakları ekibi ile birlikte yapılan toplantılar ile ihtiyaç belirlendi.
 • Belirlenen ihtiyaca yönelik 2 aşamalı bir satış projesi programı tasarlandı.
 • Tüm bölgelerde çalışan satış danışmanı ve yöneticileri bu programlara katıldı.
 • Programın birinci bölümünde "Satışın Temelleri ve Süreci"ni anlatan model ile satış ekibine yönelik olarak yol haritası hazırlandı.
 • Programın ikinci bölümünde "Kilit Müşteri Geliştirme" projesi ile satış ekibinin müşteri sınıflamasında ve yönetimi konusunda gelişim süreçleri planlandı. Bunun sonucunda katılımcılarımız;
 • Kendi kilit müşterilerinin yapısını, politikasını, kişilerini ve bunlarla en iyi şekilde nasıl çalışılacağına yönelik planlamalarını yaptılar,
 • Sorunların derinine inmek ve çözümler bulmak için sorgulama tekniklerini öğrendiler,
 • Müşterileri ile ilgili olarak güvenilir gelir tahminleri ve proaktif aksiyon planları yaptılar.
 • Projemiz devam edecek süreçler de planlanarak başarı ile tamamlandı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Rehberliği Projesi

Orta ve Doğu Avrupa’da başlayan büyüme hikayesine 2008’de Türkiye’yi ekleyen müşterimiz Hayat ve Emeklilik alanında ülke çapında iyi örgütlenmiş, donanımı, bilgi ve becerisi yüksek danışmanları aracılığıyla, geleceğe yönelik beklenti ve finansal ihtiyaçları doğru biçimde analiz edip, esnek, yararlanması kolay ve anlaşılır olarak tasarlanmış ürün ve hizmetler arasından En uygun çözüm önerisini, yalın ve eksiksiz biçimde aktararak, karar verme yolculuğunda müşterisinin her zaman yanında olmuştur.

Projenin amacı satış danışmanlarına artan rekabet ve zorlu müşteri talepleri karşısında yeni bir danışmanlık yaklaşımı ve beceri seti kazandırmak olarak tanımlandı.

Proje Bilgisi

 • Saha satış ekiplerinin satış süreçlerinde yaşadıkları gelişim alanlarını belirlemek üzere odak grup çalışması yapılmıştır.
 • Eğitim içeriği son haline getirilerek yönetime sunum yapılmış ve içerikte mutabık kalınmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Gelişimi Projesi

1984 yılında kurduğu ilk fabrikası ile TÜRKİYE’de ilk çimentolu yonga levha üretimini kendi tescilli markasıyla başlatan firma şu anda dünyanın sayılı üreticilerinden biridir.

Projenin Amacı, firmanın deneyimli satış kadrosunun becerilerini geliştirmek, müşteri odaklı satış stratejileri geliştirmelerinde destek olmak ve kilit müşteri yönetiminde farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firmadan alınan brief doğrultusunda bir satışçının sahip olması gereken yetkinlikler üzerinden eğitim başlıkları belirlenmiştir
 • Belirlenen eğitim başlıkları firma yönetimi ile paylaşılmış eğitimlerin son hali belirlenmiştir. Eğitim danışmanı içeriklerİ beklentileri doğrultusunda uyarladı.
 • Belirlenen eğitim başlıkları üzerinden içerikler firma özelinde hazırlandı.
 • Yapılan demo sunum ve danışman toplantıları sonrasında nihai içerikler hazırlanmıştır
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Odaklı Satış Stratejilerini Geliştirme Eğitim Projesi

Türkiye çapında 40 dan fazla noktada distribütörlüğü, yaygın satış ofisleri ve servis istasyonları bulunan firma aynı zamanda ISO 14001 sertifikasına da sahiptir. Türkiye pazarında geniş bir ekskavatör, yükleyici ve forklift portföyü vardır. 2006 yılı itibari ile ISO 9001:2008 Kalite Belgesi ile ödüllendirilmiştir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında satış büroları, bayileri ve servis istasyonları ile en süratli ve etkin hizmeti vermektedir. "Profesyonel Hizmet" prensibi doğrultusunda servis, yedek parça ve garanti konularına verdiği önemle iş makinaları sektörünün lider firması olmayı sürdürmektedir.

Projenin amacı, satış ve satış sonrası destek ekipleri ile satış performanslarını artıracak ipuçlarının paylaşılarak; birbirlerinin iş süreçlerine hakim olmaları ve gerekli iyileştirilmelerin birlikte yapılarak satış adımlarını belirlemektir.

Proje Bilgisi

 • Firma yöneticileri ile ön toplantı yapılarak satış ekipleri ve satış destek ekiplerinin iş akışları ve yöneticilerin beklentileri dinlendi
 • Satış ekiplerinde belirlenen kişilerle saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve firmaya raporlandı
 • Sahadan elde edilen verilerle demo sunum hazırlanarak İnsan Kaynakları ekibi ile paylaşılarak onay alındı
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Rehberliği Projesi

Müşterimiz bünyesindeki güçlü markalar ile kozmetik sektörünün en önemli oyuncularından biri.

2011’ten bu yana birlikte çalışıyoruz.

2018’in son çeyreğinde toplantılar, odaklı gruplar ve saha çalışmaları ile başlayan yeni projenin amacı tüm markalarını ortak satış takımları altında birleştiren müşterimizin satış temsilcilerine değişen satış kanalları, artan rekabet ve zorlu müşteri talepleri karşısında yeni bir danışmanlık yaklaşımı ve beceri seti kazandırmak olarak tanımlandı.

Amacımız satış danışmanlarına;

 • “Satış rehberliği” konusunda farkındalık,
 • Müşteri dostu yaklaşımlar konusunda tazeleme,
 • Yoğun rekabet ortamında satış kapamayı güvenle yapabilecek cesaret ve beceri seti,
 • Zorlu durum ve müşterileri kendilerini ve markalarını temsil sorumluluğundan vazgeçmeden yönetebilmeleri için gerekli bakış açısını ve becerileri kazandırmaktı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşen gruplarla tüm markaların sahadaki 600 satış danışmanımın eğitimlerini başarıyla tamamladık.

Gözlemler, öneriler, paylaşımlar, katılımcı değerlendirmeleri ve satış sonuçları eğitimin etkililiğini kanıtladı.

Satış Rehberliği programının devamı bölge ve satış müdürlerinin sahada koçluk projesi ile devam edecek.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Okulu Projesi

Kurum, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin, denizyoluyla yük taşımacılığını yapmak amacıyla intermodal kısa deniz taşımacılığı operatörü olarak hizmet vermesi için kurulmuştur.

Projenin amacı, yeni kurulan satış ekibinin kurumlarla olan satış süreçlerinin, başlama-sürdürme ve satış kapama süreçlerini içeren döngüde satış okulu projesi olarak tasarlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Firma tarafından katılımcı profilinin iş süreçlerini anlamak amacıyla derinleme görüşme toplantıları yapılmıştır.
 • Satış ekibinden belirlenen kişilerle telefon görüşmeleri tamamlanmıştır.
 • Satış okulu kapsamında başlama-sürdürme-satış kapama ve kilit müşteri yönetimi tarafında 5 eğitim başlığı belirlenmiştir.
 • Proje 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurumsal Performans Gelişim Projesi

Firma, çevreye, topluma, müşterilerine ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle; kaliteli hizmet sunarak işyeri ortamı güvenliğine hizmet vererek, doğal kayakları optimum kullanarak kalitede önü bir Türk liman işletmesidir.

Projenin amacı, kurum çatısı altında Müdür, Yönetici, Uzman, Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görev yapan kişilerin, görev tanımlarında yer alan yetkinlikler kapsamında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firma yöneticileri tarafından paylaşılan yetkinlikler ve davranış göstergelerine göre PDR International tarafından eğitimlerin yer aldığı proje çıkartılarak firma yetkilileri ile paylaşıldı.
 • Eğitim danışmanları davranış göstergelerinin refere edeceği yetkinliklere göre eğitim içeriklerini kuruma özel olarak şekillendirdi.
 • Nihai içerikler firma ile paylaşıldı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Gelişimi Projesi

Müşterimiz 34 yıllık öyküsünü yenilikçi yönetim anlayışı ve insana yatırım yapan katma değer yaratan bir misyon ile daha güçlü  yerel bir markadan ulusal bir marka olma yolunda kararlı ve güçlü adımlarla daha ileri taşımıştır.

Kalite, müşteri memnuniyeti, kolay ulaşılabilirlik gibi değerleri ön plana alarak satış ağını geliştiren müşterimiz satış ekibinin gelişimini PDR International’a emanet etmiştir.

Proje Bilgisi

 • Katılımcı profilinin iş süreçleri ve eğitimden beklentilerini anlamak amacıyla derinlemesine görüşme toplantıları yapıldı.
 • Alınan brief doğrultusunda bir satışçının sahip olması gereken yetkinlikler üzerinden eğitim başlıkları belirlendi.
 • Belirlenen eğitim başlıkları üzerinden içerikler firma özelinde hazırlandı.
 • Yapılan demo sunum ve danışman toplantıları sonrasında nihai içerikler yapılandırıldı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Bayi ve Bölge Satış Yöneticileri Programı

Özgürlüğün ve ekonomik gelişimin anahtarı olan modern ulaşım çözümleri geliştirmek üzere, dünyada kuruluşu 1889 yılına dayanan firma, Türk Lastik pazarına; otomobil, kamyonet, ağır vasıta, tarım, iş makinası ve forklift lastikleri dağıtımı yapmak üzere; 1996 yılında girmiştir. Bilinirliğini, Türkiye pazarındaki uzun süreli varlığına ve ürünlerinin kalitesine borçlu olan firma, kendisine güvenen 300'ü aşkın bayi ağı sayesinde her geçen gün daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmaktadır.

Projenin amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan geniş bayi ağında sorumlu Bölge Satış Yöneticilerinin satış süreçlerinde iletişim ve müzakere becerilerini gözden geçirmeleri, gelişmiş ve gelişime açık yönlerini kendi vakaları üzerinden karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak değerlendirmektir.

Proje Bilgisi

 • Kurum kendi içinde yaptıkları global ölçümleme modeli ile hedef kitlenin ihtiyaçlarını belirlemiştir
 • Eğitime katılacak olan, firmanın belirlediği farklı bölgelerde görev yapan kişilerle, telefon üzerinden saha ihtiyaç analiz çalışması yapılmıştır
 • Saha görüşmesi sonrasında oluşturulan nihai içerik Akademi Yöneticileri ve eğitim danışmanları ile yapılan toplantılar neticesinde nihai haline getirilere sunulmuştur
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Akademisi Projesi

Otomotiv sektöründe, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi servis hizmetini veren ve Türk Otomotiv Sektörü'nde ilk 5'inci sırada yer almayı hedefleyen, sektörün önde gelen markalarından ve distribütörlerinden biri olan müşterimiz, tüm Türkiye çapındaki yetkili satıcıları ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olan ilk ve tek markadır. 2009 yılında kurum ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bayi teşkilatında görev yapan satış ve satış sonrası hizmetler çalışanları için uzun soluklu, ölçülebilen ve takip edilebilen bir sistem oluşturulması hedeflendi. Personel devir hızının azaltılması, ekiplerin mevcut performanslarının ölçümlenerek, hedeflenen noktaya getirilmesi amaçlandı. Yapılan saha çalışmaları, gizli müşteri uygulamaları sonrasında kuruma özel bir Akademi planı oluşturuldu. Akademi programı çerçevesinde 2009 yılından beri satış, kişisel gelişim ve yönetim konularında eğitim ve gelişim programları tasarlanmaktadır.

Proje Bilgisi

 • 450 kişilik satış ekibinin kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda mevcut durumları ve gelişim alanları yapılan envanterler ile ölçümlendi.
 • Ölçümleme sonrasında 'Bronz- Gümüş- Altın' olarak seviyelendirilen tüm ekibin eğitimleri 3 yıllık Akademi planı çerçevesinde tasarlandı.
 • Tüm Satış ve Satış Sonrası Hizmet ekiplerinin performans kriterleri tekrar belirlendi. Bu doğrultuda yıl içinde aldıkları eğitimler, gizli müşteri sonuçları, eğitimler öncesi ve sonrasında aldıkları testlerin sonuçları KPI skorlarını belirlemek adına kullanıldı.
 • Satış ve SSH süreçlerinin belirlenmesi için seçilen bayilerde saha çalışmaları yapıldı.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansını yansıtan "kişisel karneler" hazırlandı ve yöneticiler ile paylaşıldı.
 • Gizli müşteri sonuçlarında çıkan gelişim alanlarına özel workshop programları tasarlandı ve gerçekleştirildi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Satış Okulu Projesi

Firma, 35 ülkede, 100’den fazla üretim tesisi ve yaklaşık 7300 çalışanı ile eğimli çatılarda bir dünya markası ve lideridir. Sadece eğimli çatı uzmanı olarak faaliyet gösteren firma, bu alanda sürekli ve yoğun Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor. Eğimli çatılara yönelik olarak tasarlanmış ve en önemlisi birbiriyle uyumlu ürünlerden oluşan geniş bir ürün portföyü ile tüketicilerine hizmet vermektedir.

Projenin amacı, uzun yıllardır firmada görev yapan ve yeni satış ekibine katılan mühendis kökenli satış ekiplerinin satış konusundaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firmadan alınan brief doğrultusunda bir satışçının sahip olması gereken yetkinlikler üzerinden eğitim başlıkları belirlenmiştir.
 • Belirlenen eğitim başlıkları ve davranış göstergeleri firma yönetimi ile paylaşılmış eğitimlerin son hali belirlenmiştir.
 • Belirlenen eğitim başlıkları üzerinden içerikler firma özelinde hazırlanmıştır.
 • Yapılan demo sunum ve danışman toplantıları sonrasında nihai içerikler hazırlanmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Saha Satış Ekibi Gelişim Projesi

Ofisler için püskürtmeli yazıcı ve profesyonel yazıcı olarak hizmet veren global firma, yaygın servis ağı ile tüm Türkiye çapında büyük ve küçük işletmelere hizmet vermektedir.

Projenin amacı, şirketlere satış için giden saha satış ekiplerinin, aynı zamanda satış sonrası destek sağlayarak sürdürülebilir bir müşteri portföyü yaratması hedeflenmektedir.

Proje Bilgisi

 • Saha satış ekiplerinin satış süreçlerinde yaşadıkları gelişim alanlarını belirlemek üzere odak grup çalışması yapılmıştır.
 • Odak grup çalışması sonucunda öncelikli ihtiyacın satış süreçleri yönetimine öncelik verilmesi çıkmıştır.
 • Satış ekibi ile belirli bölgelerde saha ziyaretleri yapılarak temel gelişim alanları saptanmıştır.
 • Eğitim içeriği son haline getirilerek yönetime sunum yapılmış ve içerikte mutabık kalınmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.