Akaryakıt / Petrol Dağıtım

Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan kurumumuz, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Cloud LMS Portal Projesi

Türkiye'nin lider endüstriyel, medikal ve özel gaz tedarikçilerinden olan firma en yüksek kalitede ve saflıkta gazlar tedarik etmesinin yanı sıra, müşterilerine özel yenilikçi çözümleri ile işlerini daha üretken hale getirmelerini sağlamaktadır.

Proje Bilgisi

 • Ana hedeflerden olan kişisel gelişimin ve eğitimin önemini vurgulayarak bir bilgi paylaşım platformu oluşturma amacıyla hayata geçirilmiş bu proje ile,
 • Hedef kitlenin eğitim öncesinde ve sonrasında elde ettiği sonuçlarının performans değerlendirmeleriyle ilişkilendirilmesi, eğitime katılımın ve başarının özendirilmesi
 • Bilginin güncelliğinin sağlanması, hedef kitleden gelen geri-beslemeyle en iyi uygulamaların genele yayılması
 • Projenin, öğrenme kültürüne geçişte örnek oluşturmasını ve uygulamaların hedef kitle tarafından benimsenmesini sağlamak
 • Portal içerisinde yer alacak ve kurumla ilgili ayrıntılı bir şekilde gelişme ve haberleri izlemesini sağlayacak İçerik Yönetim Sisteminin kurulması
 • e-Öğrenme uygulamasına geçiş sürecinde çalışanların projeyi benimsemeleri için gerekli olan iletişim çalışmalarının (poster, web sitesi tasarımı, e-davetiye, tanıtım filmi) gerçekleştirilmesi
 • Kurumunuz içerisinde üretilen içeriklerin web portalına uygun olarak sunulması
 • Kurumunuz ile ilgili sunulan içeriklerin tek merkezden, kolay ve hızlı şekilde güncellenmesi ve kurum politikalarına paralel, doğru bilgileri içermesi
 • Kurulacak web portalı üzerinden bilgi paylaşımı, soru-cevap anket uygulamaları ile sahip olunan deneyimlerin paylaşılması, hızlı ve etkin bilgilendirme sağlanması, düzenlenecek anketlerle memnuniyetin ölçülmesi
 • Sunulan içeriklerle ilgili erişim performans değerlendirmelerinin kişi ve grup bazında elde edilmesini, bu raporlar kullanılarak içerik etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Oryantasyon Gelişim Projesi

1961 yılında kurulan kurum, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.

Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan kurumumuz, her gün 60 binin üzerinde eve girmekte ve günde 200 bin araca, kurumumuz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın belirlenen kurumsal değerleri ve yetkinlikleri çerçevesinde kuruma özel oyunla öğrenme programları tasarlandı.
 • Sene içerisinde kuruma yeni katılan çalışanlar belli bir sayıya ulaştığında bu programlar düzenli olarak gerçekleştirildi.
 • İlgili eğitim danışmanımız kuruma özel tasarladığı oyunla öğrenme programlarını 1 tam gün boyunca katılımcılarla birlikte hayata geçirdi.
 • Hem kurum kültürü oluşturma hem tutundurma ve bağlılık yaratma adına oldukça verim alındı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

1961 yılında kurulan firma, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.
Bu sektörde faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan firma, 81 ilde 1.718 otogaz, 2.406 tüpgaz istasyonuyla hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Firma İnsan Kaynakları Kurumsal iç eğitimleri verecek çalışanlarını seçti. Bir eğitim danışmanı ve bir de rehber eğitmen ile sürdürülen programda seçilen iç eğitmen adaylarına bir ön test yapılarak konuyla ilgili teorik bilgi düzeyleri ölçüldü.
 • İnsan Kaynaklarının beklentileri ve yapılan ön testin sonucunun ardından eğitmenlerimiz içeriği oluşturdular.
 • Yapılan demo sunumun ardından onaylanan eğitim içeriği ile hazırlanan eğitimimiz 2 gün boyunca iç eğitimen adaylarının yoğun sunum uygulamaları ile geçti. 
 • Her bir eğitmen adayının toplamda 6 defa sunum yapmasının ardından kameraya alınan kayıtlar üzerinden rehber eğitmenimiz farklı bir odadagerçekleştirdiği koçlukla iyi ve gelişim alanları ile ilgili eğitmen adaylarına geri bildirim verdi. 
 • Böylelikle katılımcılar, değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar, yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler, 6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar, olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar, eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabildiler, eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar, içeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmeyi öğrendiler.
 • Eğitimin ardından firma İnsan Kaynakları ile detaylı rapor paylaşıldı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Müşteri Odaklı Satış Strateji Geliştirme Programı

İş ortağımız, grup iştiraki olmakla birlikte Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. Faaliyet alanı motor yağları ve madeni yağlardır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir. İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50.000 ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.

Planlanan eğitim projesi İnsan Kaynakları tarafından katılımcıların ihtiyaçları ve eğitim danışmanımızla yapılan görüşmeler neticesinde içerik hazırlanarak sunulmuştur.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanı ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Dünyanın dikey bütünleşik yapıya sahip en önemli uluslararası şirketlerinden biri olan müşterimiz dünya petrol üretiminin %2.2’sini gerçekleştirmektedir. Dikey entegre yapısıyla dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan müşterimizin gelişmiş kaynak altyapısı rekabet gücünü artıran başlıca faktör olarak öne çıkmaktadır. Dünya genelinde kanıtlanmış rezervlerin hacmi açısından özel uluslararası petrol ve doğalgaz firmaları arasında ikinci konumdadır.

1998 senesinden itibaren 600’e yakın istasyonu ile Türkiye pazarında faaliyet gösteren Akaryakıt Petrol Dağıtımı Şirketi olan müşterimizin orta ve üst düzey yöneticileri ile geri bildirim eğitimi yapıldı.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firmanın orta ve üst düzey yöneticileri
 • Katılımcılar öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapılarına odaklandılar. Kendilerine olan güvenin zihin yapılarından kaynaklandığını fark edip için bu süreci kullanabilmeyi öğrendiler. Geçmişe odaklanmak yerine olabilecek fırsatlara yönelik ileri besleme yapmanın yaratacağı zihinsel motivasyonun farkına vardılar. Çalışanlarının bireysel performansları le birlikte takım performansına etkilerini fark ettiler.
 • Eğitimden tam 4 hafta sonra tüm katılımcıları kapsayan süpervizyon görüşmesi ile, yapılan geri bildirim eğitiminin deneyimlere nasıl yansıdığı ICF onaylı koçluk sertifikasına sahip danışmanlarımız tarafından ölçümlenerek program tamamlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Performans Gelişimi Projesi

Dünyanın önde gelen film dağıtım şirketlerinden biri olan kurum, heyecan verici filmleri uluslararası seyirci le buluşturmaktadır.

Günümüz iş dünyası trenlerine uygun olarak, kurum içi ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim projeleri yüksek memnuniyet oranı ile gerçekleşmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum global bir endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı olan global şirket bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 140 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve 65 ülkede faaliyet gösteren kurum 1999 yılından bu yana ürün güvenliği testleri ve belgelendirme, sistem belgelendirme, yüksek standartlarla hizmet sunmak konularında çalışmaktadır.

Kurum içi yapılan analiz sonucunda, çalışan performansını yükseltmek konsepti çerçevesinde programlar gerçekleştirilmiş ve yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum %100 global iştirak olarak; satış öncesi ve satış sonrası servis vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.

Kurum içinde departman bazında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde, modüler bir eğitim çatısı kurularak liderlerden başlayan eğitim yolculuğumuz çalışan eğitimleri ile devam etmektedir.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, basit bir iş felsefesini takip etmektedir: beceri ve teknolojisini daha iyi bir küresel topluma katkıda bulunan üstün ürün ve hizmetleri yaratmaya adamak. Bunu başarmak için kurumumuz, insanlara ve teknolojilere yüksek değer veriyor.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum yaklaşık 21 yıldır Türkiye’de plastik sektörünün önemli oyuncularından biridir. 2013 yılı itibariyle, üretim tesisleri ve çalışanlar tek bir çatı altında toplanmıştır.

Liderlik geliştirme ve yetiştirme konusuna önem veren kurum, bir liderin şapkası altında sahip olması gereken 20 yetkinlik çerçevesinde, içerinde takip programı, ödev ve projeleri de kapsayacak şekilde eğitim konusunda PDR International’ı iş ortağı seçmiş ve yüksek memnuniyet oranı ile proje tamamlanmıştır.  
 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, 32 yılı aşkın süredir, kurumsal ve yatırım bankacılığı olmak üzere iki ana alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurum başarısı hiç şüphesiz ki liderle başlar. Bir liderin yolda ilerlerken sahip olduğu değerler ve yetkinlikler büyük resimde kurumu ileriye taşımaktadır ve dolayısıyla çalışan memnuniyeti sağlamaktadır. Bundan yola çıkarak hem lider yetiştirme hem de lider geliştirme programları oluşturduk. Programlarımız yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.    

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Fortune 250 firmasıdır. 100 yıl boyunca şirketimiz mobil, endüstriyel ve havacılık sektörlerindeki müşterilerini başarıya taşımıştır.

2007 yılında kurulan Kurumumuz, kuruluşunun 10. yılında içlerinde Çekya, Polonya, Macaristan ve Rusya’nın da olduğu 28 ülkeden oluşan yeni bölgesinde Kurumumuzun Merkezi ve Doğu Avrupa Satış Şirketi (SC CEE) adı altında müşterilerine ve iş ortaklarına güçlü ve deneyimli ekibi ve profesyonel dağıtım ağı ile komple ürün ve sistem çözümleri sağlamaktadır. Kurumumuz, tek bir tedarikçiden sağlanabilecek en geniş ürün yelpazesine sahip hareket ve kontrol sistemleri tedarikçisidir.

Kurumumuz, 2018 mali yılında 14 milyar dolar cirosuyla, hareket ve kontrol teknolojileri ve sistemleri alanında dünyanın lider üreticisi konumundadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, tekstil ve hazır giyim sektöründe, tasarım, üretim ve pazarlama alanında faaliyet gösteren grup şirketinin iştiraklerinden biridir. 10dan fazla şirketi ve 5500 kişiden fazla çalışanı ile, yüksek kalitede ve standartlarda üretim yapmaktadır.

Bulundukları sektör gereği fazla sayıda teknik proje yürüten ve sektöre özel eğitimler veren şirket; kendi içinde iç eğitmen kadrosu oluşturarak kurum dinamiklerine özel iç eğitimler gerçekleştirmektedir. PDR International olarak söz konusu eğitmenlerin yetiştirilmesinde destek vermekten gurur duyduk. Projemiz yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

İstanbul’da 5000 m2 toplam alana sahip üretim tesisi, 170’in üzerinde çalışanı, 16 şubesi ve Türkiye genelinde 3.000’in üzerinde satış noktası ile ülkemizin önde gelen üreticilerinden olmayı sürdüren kurumumuz, ürün yelpazesini her geçen gün arttırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumumuzun hedefi, toplam kalite yönetimi felsefesi ışığında her zaman üstün kaliteli ürünler üreterek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Ülkemizin RX cam ihtiyacının karşılanması noktasında, Avrupa’da üretilen ürünlerin aynı standartlarda Türkiye’de de üretilebildiğini gösteren kurumumuz. Dünyanın optik cam sektöründeki lider kuruluşu ESSILOR ile ortak projeler geliştirmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

İstanbul’da 5000 m2 toplam alana sahip üretim tesisi, 170’in üzerinde çalışanı, 16 şubesi ve Türkiye genelinde 3.000’in üzerinde satış noktası ile ülkemizin önde gelen üreticilerinden olmayı sürdüren kurumumuz, ürün yelpazesini her geçen gün arttırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumumuzun hedefi, toplam kalite yönetimi felsefesi ışığında her zaman üstün kaliteli ürünler üreterek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Ülkemizin RX cam ihtiyacının karşılanması noktasında, Avrupa’da üretilen ürünlerin aynı standartlarda Türkiye’de de üretilebildiğini gösteren kurumumuz. Dünyanın optik cam sektöründeki lider kuruluşu ESSILOR ile ortak projeler geliştirmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1996 yılında kurulan kurumumuz, Türkiye genelinde İstanbul Genel Müdürlüğü olmak üzere; Ankara, Adana, İzmir, Trakya Bölge Müdürlükleri ve Bursa, Gebze, İzmit Saha Operasyon yönetimi ile 81 ilde sektöründe lider kuruluşlara istihdam hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerinin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak üzere ürettiği çözümler ile işlerini kolaylaştırmak, markalarına katma değer yaratmak, koşulsuz ve sürekli müşteri memnuniyeti politikasıyla hizmet sektöründe yenilikçi bir iş ortağı olmak.

Sürekli gelişen teknolojiyi takip eden yenilikleri ilke edinmiş bir yönetim anlayışı ve pozitif insanlardan oluşan profesyonel ekibi ile müşterilerine daima en iyi hizmeti sunmak, topluma hizmeti hedefleyen sosyal sorumluluk alanlarında da daima var olmak.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Sözlükler “Kurumumuz” sözcüğünü kurallar ve ilkeler olarak tanımlıyor. 45 yıldır adımızın hakkını vermek için belirlediğimiz ‘kurallarla’ yaşamayı seçtik. Değerlerimizi geliştirdik. ‘İlkelerimizle büyüdük. Geleceği tahmin edebilmek için onu yaratmak gerektiğini biliyorduk. Bunun için gerekli olan görünmez şeyleri görebilme becerisiydi. Dünyanın ve ülkemizin ihtiyaçlarını, teknolojinin değişimini ve en önemlisi müşterilerimizin beklentilerini karşılamanın önemiydi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1964 yılında kurulan ve yarım asrı geride bırakan tecrübesi ve saygın geçmişiyle yüzde yüz yerli sermayeli olup, uluslararası faaliyet gösteren ve Türk markasını geniş bir coğrafyada temsil eden köklü bir ilaç şirketidir kurumumuz.

Satış pazarlama ve yönetim faaliyetlerini İstanbul’da, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerini Düzce’de, hammadde üretimini Çerkezköy’de gerçekleştirmektedir.

Kurumumuz, ithalatın yüksek olduğu ilaç sektöründe 50 ülkeye yaptığı ihracat başarısı ile dış ticaret açığı vermeyen Türkiye’deki tek yerli ilaç firmasıdır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Lüks SPA otel kategorisinde hizmet veren ve eşsiz bir hizmet deneyimi sunarak yüksek memnuniyet oranında misafirini ağırlayan bir kurumdur. Müşteri memnuniyetine verdikleri önemi; kurumu markalaştıran kalite ile harmanlayarak sunmaktadır.

Müşteri deneyimi yönetimini hem iç hem de dış eğitimlerle desteklemektedir. Müşteri deneyimi yaratma konusunda workshoplar ile desteklenmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Araç takip sektöründe 25 yılın üzerinde deneyime sahip uzman bir ekip tarafından kurulan kurumumuz, kaydettiği hızlı büyüme, hayata geçirdiği teknolojik ilkler, yurt içi ve yurt dışında imza attığı önemli projeler ile takip sistemleri sektörünün öncülerindendir.

Kurumumuz, ileri teknolojisi ile müşterilerinin saha operasyonlarını verimli, güvenli ve çevre dostu bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmakta, ürünleri ile bireylerden kurumlara, her sektörden ve her ölçekten müşterisine ürün ve çözüm sunmaktadır.

Bir araçtan binlerce araca uzanan güvenilir ve yalın hizmeti, müşterisinin ihtiyaçlarına önem veren hızlı ve yenilikçi hizmet anlayışı ile takip sektörünün uzmanı kurumumuz, hayatın pek çok alanında fayda yaratmaktadır.

Enerjiden sağlığa, finanstan inşaata, soğuk gıda zincirinden taşımacılığa kadar her sektöre katkı sağlayan Mobiliz, güçlü satış ve satış sonrası hizmet ağıyla markalara değer katmaktadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz Bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ile, sistemde yapmış olduğu köklü değişikliklerle çağı yakalamış ve müşterilerine yerinde hizmet götürmeyi hedef edinmiş, mobil teknolojileri etkin kullanan bir elektrik dağıtım şirketidir.

Kurumumuz, arıza noktalarına en kısa yoldan ulaşımı sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemi, elektrik arızalarının uzaktan izlenmesini ve yönetimini sağlayan SCADA sistemi, uzaktan sayaç okuma ve online fatura bilgileri güncelleme sistemleriyle Şebeke Yönetim Sistemi alt yapısını oluşturmuştur. Bu sistem sayesinde müşterilerimiz, bizlere her türlü talep ve şikayetini yerinden kalkmadan, online sistemlerimizi kullanarak iletebilmeleri hedeflenmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum müşterilerine teknoloji alanında katma değerli hizmetler sunmak amacıyla kurulan şirket, başarı hikayeleriyle dolu 20 yılı geride bırakmıştır. SAP çözümleri olmak üzere, kurumsal yazılım sistemlerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde de rol oynamaya devam etmektedir.

Yaptıkları iş gereği, süreçlerinin bir parçası olan müşteri yönetimi tarafındaki eğitimlerle ilgili PDR International ile ortaklık gerçekleştirilmiştir. İç eğitmenleri PDR eğitmen standartlarına göre yetiştirilerek katkıda bulunulmuştur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Gücünü denim köklerinden alan Kurumumuz, uluslararası bir hazır giyim ve aksesuar markasına dönüşerek üstün kaliteli ürünlerini “perfect fit” felsefesiyle ileriye taşımaya devam ediyor. Perfect Fit, müşteri ihtiyaçlarını anlama, yakından izleme ve müşteriye fiyatını hak eden ürünler sunmaya imkân veriyor.

Denim sektöründe inovasyona dayalı premium ürünler geliştirme yetkinliği, Kurumumuz'u uluslararası jean pazarının üst segmentine taşıyan diğer bir faktör. Denim alanındaki teknoloji gelişimi ve inovasyonun dünya çapındaki öncülerinden biri olması, kalite ve fiyat seviyesini belirlemede Kurumumuz'a güç katıyor.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz olarak; Uluslararası Taşımacılık Depolama Dağıtım, alt kurumlarımız ve diğer kurumlarımız bünyesinde bulunduran ve tüm lojistik hizmetlerinin kusursuz bir şekilde sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Çatımız altında topladığımız şirketler, 1400’ün üzerinde profesyonel çalışan, tam donanımlı altyapı ve kusursuz iletişim ağımız ile tam hizmet politikası güden organize bir kurum olarak yapılanıyoruz.

Alt kurumlarımızdan oluşan kurumumuz olarak merkez İstanbul Güneşli ‘de olmak üzere Hadımköy, Tuzla, Tepeören, Esenyurt, Kocaeli, Bursa, İzmir, Denizli, Adana, Ankara, Mersin, İskenderun, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda, yurtdışında ise Lüksemburg, Trieste, Guangzhou ve Shanghai'da şubelerimiz bulunmaktadır.

Kurumumuz olarak 1998 yılında çıktığımız kalite yolculuğunda, modern lojistik hizmetlerini kalite standartları ile belgelemeye önem verdiğimizi göstererek, aynı yıl antreposuyla birlikte ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi’ni sektörde alan ilk firma olduk ve daha sonra 2003 yılında ISO 9001:2000 ve 2009 yılında da ISO 9001:2008 revizyonuna geçtik.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz 1986 yılında kurulmuştur! Yolculuk yapanlara seyahat desteği sağlamak ve onlara yol yardım hizmetleri vermek maksadıyla Türkiye’de kurulmuş ilk destek şirketidir. O zamandan beri kurumumuz, yüksek müşteri ve ortak memnuniyetiyle seyahat sağlık endüstrisinde üstün kaliteli ve tatminkâr hizmetler vermiş ve sonuçlar almıştır.

Düşünce yapımızın en temel özünde müşterimiz vardır. İster sağlık desteği alanında olsun ister yol yardım hizmetleri alanında olsun, bunların her bir adımı boyunca hemen hemen sınırsız seçim imkanıyla olabilecek en geniş çeşitliliği, yüksek bir kaliteli hizmet seviyesini ve mümkün olan en iyi deneyimi sunuyoruz.

“Türkiye’de yaygın bir ağ” olma amacımız, bize ve ekibimize mükemmel bir hizmeti garanti etmek konusunda her gün rehber olmaktadır ve başarının, müşterilere ve değişik iş ortaklarına mümkün olan en iyi ürün ve hizmetleri sunmakla çok yakından ilişkili olduğunu biliyoruz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Temelleri 1976 yılında kurumumuzun İnşaat ile atılan kurum Grubu inşaat, turizm, çimento, altyapı, üstyapı ve enerji yatırımları, enerji taahhüt, havacılık ve gıda alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine kadar başarıyla tamamladığı 100’den fazla projenin toplam değeri 10 milyar doları aşan kurumumuzun İnşaat, Engineering News Record Dergisi’nin yaptığı sıralamalarda dünyanın en büyük uluslararası inşaat şirketleri arasında yer almaktadır. Güncel olarak üstlendiği birçok proje arasında, yurt içinde Artvin Yusufeli Barajı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yurt dışında Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Rusya’da Habarovsk Havalimanı İç Hatlar Terminali projeleri yer almaktadır.

İşletmedeki 8 oteli ve 6.000’in üzerindeki yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük otel zincirlerinden birine sahip olan kurumumuzun, her geçen gün büyümekte, Türkiye ekonomisine ve tanıtımına katkısını arttırmaktadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Marmara Şirketler Grubu, kurulduğu 1984 yılından beri bulunduğu sektörlerdeki uzmanlığı, tecrübesi ve yatırımlarıyla ses getirmiş, yenilikçiliği ve kalitesiyle itibarı yüksek şirketlerden oluşmaktadır.

Marmara Şirketler Grubu, bünyesinde bulundurduğu; Türkiye’nin en yüksek iplik boyama kapasitesine sahip Marmara Pamuklu Mensucat ve 2005 yılından beri faaliyet gösteren Marmara Enerji Santrali'nin ardından, dünya standartlarında temizlik kâğıdı üretmek, ülkemizdeki hijyenik ve sağlıklı kâğıt malzemesinin kullanımını artırmak ve gelişen Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2004 yılında temizlik kağıtları sektörüne yatırım kararı alarak, 2005 yılında Çorlu’da kurumumuzu kurmuştur.

2007 yılında kâğıt ve konverting (kâğıt bobinden tüketim grubu ürüne dönüştürme) tesisi ile faaliyete geçen toplamda 100.000m2’lik bir alanda kurulmuş olan kurumumuz, 2012 yılı ocak ayında tamamlanan yeni yatırımıyla, kâğıt üretiminde 150.000 ton kapasiteye ulaşarak, sadece Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika bölgelerinde tek kampüs altındaki en büyük kâğıt üretim tesisi olmuştur.

Kurumumuz en son teknolojilerle ürettiği yenilikçi, kaliteli ve iddialı ürünleriyle Türkiye temizlik kâğıdı pazarında lider olmayı hedeflemektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Mükemmellik, dürüstlük ve insana saygıyı en temel değerleri olarak benimseyen kurumumuz, kuruluşundan bu yana tüm çalışmalarını etik kurallardan ödün vermeden sürdürmektedir.

Dünya çapında yaklaşık 33.000 çalışanı olan kurumumuzun 8 ülkede üretim tesisi bulunmakta ve ürünleri 120 ülkede pazarlanmaktadır. Araştırma ve geliştirme alanında 7800’den fazla çalışanı ve ülkede klinik araştırmalar yürütmektedir.

Kurumumuzun ürünleri diyabet, endokrinoloji, depresyon, şizofreni, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, kanser, erektil disfonksiyon, psoriasis ve diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye’de 1992 yılından bu yana faaliyette olduğumuz Ceyhan ve Amasya üretim tesislerimizden sonra, 2015 yılında bünyemize kattığımız Lüleburgaz üretim tesisimizle ve 600’ü aşkın çalışanımızla, kurumumuzun tecrübesini geniş yelpazedeki kullanıcı kitlemizle buluşturuyoruz.

Farklı ihtiyaçlara yanıt veren markalarımızla, kullanıcılarımızın en yakın çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz. Fırıncılık sektörüne ve ev kullanıcılarına yönelik farklı formlarda maya çeşitleri üretiyoruz. Bunun yanı sıra fırınlar için ekmek geliştiriciler, ekmek miksleri, mayalı hazır karışımlar gibi çözümler sunuyoruz. Ürettiğimiz ürünler Türkiye ile birlikte 80’den fazla ülkede güvenle kullanılıyor.

Arge faaliyetleriyle birlikte çevreye ve topluma karşı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için her yıl endüstriyel yatırımlarımızın yaklaşık %30’unu çevre koruma politikalarına ayırıyoruz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1938 yılında Micaleff Ailesi’nin fertlerinden Anthony Micaleff tarafından İzmir’de zeytinyağı üretimine başlanması ile başlayan zeytinyağı tutkumuz, 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararı ve onayıyla Ticaret ve Sanayi Kontuvarı Türk Anonim Şirketi adıyla tüzel kişiliğe kavuşmuştur. O yıllarda, Cumhuriyet’in kurulmasından hemen sonra başlatılan ekonomik kalkınma ve büyüme politikalarının en önemli önceliği yerli ve özel sermayenin Türkiye ekonomisine kazandırılmasıydı.  Ancak, yerli sermayenin kısıtlı olmasından dolayı özel sektör teşebbüslerinin devlet kontrolünde öncelikli sektörlere yönlendirilmesi gerekmekteydi. Bu politika çerçevesinde özellikle yerli sermaye ile kurulacak şirketlerin kurulması Bakanlar Kurulu’nun izin ve onayına sunulmaktaydı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu olup; Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland ve ABD olarak 5 ülkede 12 üretim tesisi ile hizmet vermektedir.

Kurum insan kaynakları ve eğitim biriminin yaptığı analiz çalışmaları neticesinde katalog hazırlanmış ve çalışanların beklentileri ve kendi kişisel ihtiyaçlarını karılama doğrultusunda açılmıştır. 5 farklı başlıkta çok sayıda katılımcıya ulaşarak yüksek memnuniyet oranı ile proje tamamlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Global arenada fren sistemlerinin lider üreticisi konumunda olan firma; teknolojik anlamda standartları belirleyen öncü olarak 110 yıldan daha uzun bir süreden beri modern fren sistemlerinin gelişimine, üretimine, pazarlamasına ve servisine yön vermektedir.

PDR International olarak kurum ihtiyaçları çerçevesinde modüler bir yapı olarak kurgulanan eğitim projesinde;  eğitimler başlangıç seviyesinden birbirini tamamlayıcı programlar ile şekillendirilerek tüme varım metodu ile gerçekleşmiştir. Projedeki amacımız sürdürülebilir bir yapı ile ilerlemek olmuştur.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, boya hammaddeleri ithalatında ve ihracatında, uluslararası alanda aldığı distribütörlüklerle, Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olmuş; pazar liderliği konumu ile ürün çeşitliliğini ve ürün kalitesini ön planda tutmaktadır.

Takım çalışmasının önemine inanan kurumun eğitim projeleri tümden gelim kavramından yola çıkarak; takım içinde kurum kültürü oluşturma ve benimseme ile başlamış sonrasında departmanlar bazında belirlenen ihtiyaçlara yönelik programlarla devam etmiş ve etmektedir. 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum 30 yılı aşkın süredir, suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlerde hammadde tedarik etmekte olup; Türkiye’nin ilk poliüretan sistemleri üreticisi olarak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşteriye yüksek kalite standartları çerçevesinde özel çözümler sunmaktadır.

Kurum içi yapılan eğitim ihtiyaç analizi çalışması çerçevesinde, departman bazında ihtiyaçlar toplanarak farklı alanlarda eğitim projeleri gerçekleştirilmiştir. Kurum geneline özel yapılan eğitimci yetiştirme programı, birimler özeline indirilerek yapılan çalışan performansını geliştiren programlar yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, gıda, içecek ve ilaç endüstrisine hizmet eden lezzet ve beslenmede dünya lideri olmak ve İrlanda, İngiltere ve seçkin uluslararası pazarlara katma değerli markalar ve müşteri markalı gıdalar sunmak için lider tedarikçi olmayı hedeflemektedir.

PDR International olarak, kurumların uzun vadede başarılı olması için müşterinin memnun olması gerekliliğinden yola çıkarak derinlemesine yürütülen bir araştırma ile başlanmıştır. Bu araştırma hem gizli müşteri kategorisinde hem de yüz yüze derinlemesine görüşmeler ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitim projelerinin yapılandırılması, içeriklerinin oluşturulması araştırma sonuçlarına dayandırılarak hazırlanmıştır.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Ağaç bazlı panel endüstrisinde üretim yapmak üzere 1969 yılında kurulmuş olan şirket, Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 7’inci sırada yer alan global bir güç haline gelmiştir.

Gelişmeye ve yeniliğe önem veren bir kurum kültürüne sahip olması nedeniyle, çalışanlarının da gelişimlerine önem vermektedir.

2014 yılından günümüze kadar performans gelişimi, çalışan deneyimi yönetimi ve liderlik alanlarında farklı projelerle PDR International olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler yüksek memnuniyet oranları ile tamamlanmıştır.

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, küresel ortakları ve güçlü tedarikçi ağı ile birlikte, Türkiye ve dünyanın önde gelen markaları için yüksek hacimli, zaman odaklı, moda akımlarını takip eden koleksiyonların tasarlanması ve ileri teknolojiyle üretilmesindeki uzmanlığını, yalın yönetim anlayışı ile sürekli olarak ileriye taşımaktadır. Toplam üretim kapasitesi aylık ortalama 2.000.000 adettir.

Fortune ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), Kurumumuzu en büyük şirketler arasında sıralamıştır. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) da faal bir üyesidir.

Kurumumuz, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki deneyimli profesyonelleri bünyesinde barındırır. Her üst düzey yöneticiye rehberlik eden girişimci yaklaşım, coğrafya ve ürün yelpazesine ilişkin derin bilgiler; Kurumumuzun sürekli yükselen büyüme ve başarısında etkili olan güçlü ve yetenekli bir ekibin alt yapısını oluşturur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, 70 yıldan bu yana enerji başta olmak üzere finans, gayrimenkul, gemi inşa, madencilik ve turizm sektörlerinde faaliyet göstermiş; sadece Türkiye’nin değil dünya enerji sektörünün de başarılı şirketlerinden biri olmuştur.

PDR International olarak, kurum kültürü oluşturma ve bunu yaygınlaştırma çerçevesinde iş birliği geliştirdik. Günümüz iş dünyasında yaratıcı olmanın önemi ele alınarak başlanan projeler; kurum kültürünün önemli bir parçası olan iletişim ve kurum kültürü yaratma alanlarında devam etmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1953 yılında temelleri atılan, 1979'daki büyük yatırımı Kale Kilit ile sektöre güçlü bir adım atan,1988 yılında tüm şirketlerini holding çatısı altında toplayan ve 2016 yılında Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olma özelliğini taşıyan Çerkezköy Fabrikasını kuran kurumumuz, sadece Türkiye’de değil, dünya pazarında da söz sahibi bir global marka olarak dev yatırımlara imza atıyor.

Yarım asrı aşan tecrübesi, kurumsal yönetimi, kaliteden taviz vermeyen üretim anlayışı, dinamik ve güçlü yapısı ile Kurumumuz ulusal, uluslararası ve bölgesel yatırım gücüyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayarak büyümeye devam ediyor.

Kurumumuz bünyesinde bulunan Kale Kilit, bugün kendi sektöründe ülkemizin lider firması ve dünya kilit piyasasında da entegre tesis olarak sanayi üretiminde önemli bir rol oynuyor. Bugün bulunduğu alana sığmayan kurumumuza bağlı şirketler; kilit, silindir, elektromekanik kilit, elektronik kilit, elektronik geçiş kontrol sistemleri, çelik kapı, para kasası, yangın kapısı, pencere sistemleri, sigorta hizmetleri ve alarm güvenlik hizmetleri sektöründe de faaliyet göstermektedir.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Gelecek bugünden inşa ediliyor ve Kurumumuz olarak geleceğin daha verimli, daha güvenli ve daha sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Akıllı şehirler ve topluluklar vaadimizi yerine getirmek için birlikte sorunsuz bir şekilde çalışan, akıllı binalar, etkin enerji çözümleri, entegre altyapılar ve gelecek nesil taşıma sistemleri oluşturuyoruz. Bu vaadimiz, temelinde, insanların yaşamlarını ve dünyayı daha iyi hale getiren yenilikçi çözümler sunulmasıyla ilgilidir.

Kurumumuz, 150’den fazla ülkede geniş bir kapsam içerisinde yer alan müşterilere hizmet eden, global çeşitlilik içeren ve birçok endüstride faaliyet gösteren bir teknoloji lideridir.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye yalıtım sektörünün öncüsü olan kurum, dünya standartlarına uygun olarak müşterilerinin talep ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamaktadır.

 

PDR International olarak uzun zamandır iş ortaklığı yaptığımız kurumda, lider yetiştirme programları, iç eğitmen yetiştirme programları ve performans gelişimi konusunda farklı programlar, yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Köklü geçmişi ile 1986 yılından bu yana eğitim ve düşünce hayatına katkı sağlayan Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurduğu kurumumuz, gerçek bir “vakıf üniversitesi olma” hedefiyle yola çıkarak özgün, katılımcı, evrensel ve özgürlükçü perspektifi ve saygın kadrosu ile ilk olarak 2010-2011 akademik yılında öğrencilerle buluştu.

Dünya genelinde akademik gelişmeleri yakından takip ederek oluşturduğu özgürlükçü, yenilikçi yapısı ve disiplinlerarası eğitim anlayışı ile yola çıkan üniversitemiz şu anda 7 fakülte, 3 enstitü ve 1 meslek yüksekokulu çatısı altındaki lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla akademik faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde 114’ü yarı zamanlı, 306’sı tam zamanlı olmak üzere toplam 420 kişilik güçlü ve giderek daha zenginleşen bir akademik kadro mevcut.

Kurumumuzda 2018-2019 akademik yılı itibarıyla 79 farklı ülkeden 800’ün üzerinde uluslararası lisans öğrencisi bulunuyor. Uluslararası öğrenci oranının yüzde 18’e ulaştığı kurumumuz, bu oranı önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çekmeyi hedefliyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Misyonumuz

 • İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası kıyaslamalar, araştırmalar ışığında, bilgi, politika ve sistemler oluşturarak;
 • Sanayi şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, sanayimizin sürdürülebilir gelişmesini desteklemek;
 • Sanayici imajını yücelterek, karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirmektir.

 

Vizyonumuz

Sanayi iklimini yönlendiren etkili bir paydaş olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1901 yılında Danimarka’da güvenlik şirketi olarak kurulan kurumumuz, bugün 77 ülkede, “Temizlik, Güvenlik, Teknik Hizmetler, Catering, Çamaşırhane Yönetimi, Bahçe Bakımı, Haşere İlaçlama ve Ofis Destek” ile “Tesis Yönetimi” konusunda hizmet sunan dünyanın lider hizmet şirketinden biridir. 

 Dünyanın önde gelen Tesis Yönetimi şirketlerinden biri olarak, her bir müşterinin ihtiyaçlarına uygun, özelleştirilmiş tek bir hizmet veya entegre hizmetler çözümü sunmaktadır. 74 milyar DKK cirosu ile dünya genelinde 200.000’den fazla müşteriye sahip olup, bugün itibariyle 510.000'den fazla çalışanı mevcuttur. 

Tesis Yönetim Hizmetleri sektörünün birleştiricisi olan ISS, organik büyüme ve şirket satın almaları ile büyüme hedeflerini gerçekleştirmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Bugün kurumumuz ilaç dağıtım kanalında özel hastane ve Kamu hastaneleri ihalelerinde sektörde önemli bir oyuncudur. İlaç dağıtım sektöründe büyüme stratejisi ile ilerleyen Türkiye’nin güçlü kuruluşlarından biridir.

Kurumumuz 65 çalışanı, yenilikçi vizyonu ve iş ortaklarına değer yaratan anlayışı ile kendini değişmekte olan ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan bir organizasyon yapısına sahip olmayı hedeflemektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1903 yılında Türkiye'nin ilk ilaç  firması olarak kurulan ve ilk günkü değerleriyle bu güne kadar gelen öncü kurumumuz, 1886 yılında İtalya’da kurulan Menarini ilaç firması ile 2001 yılında güçlerini ve deneyimlerini birleştirmiştir.

Tarihimizden aldığımız güç ve tecrübeyi “insan için değer” üretmek vizyonu ile birleştirip yenilikçi ürün ve yaklaşımlarla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Önceliğimiz; insanı merkeze koyarak mükemmel süreçler, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte katma değer üreten bir firma olmaktır.

Bu yaklaşımımız ile yüksek nitelikli ve güven duyulan yapımızı sürekli geliştirmeyi, çalışanlarımızın şirkete olan güvenini ve insanlar için ürettiğimiz ürün ve hizmetlerden memnuniyeti artırmayı hedefleriz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum, çatısı altında 13 ülkede 36 üretim tesisinde ileri teknolojilerle üretilen 46 Türk markası dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşuyor.

Kuvvetli bir know-how ve yapısal kurguya sahip olan eğitim akademisi, çatısı altında bulunan okullar kapsamında farklı seviyede çalışanlara hizmet vermektedir.

Her yıl belirlenen eğitim konuları ve konseptleri çerçevesinde, davranış gelişimi, müşteri odaklılık, iç eğitmen yetiştirme programı, değişim süreçlerinin yönetimi konusunda eğitimler verilmiş ve yüksek memnuniyet oranıyla tamamlanmıştır.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Osmanlı Devleti döneminde Sultan Abdülaziz’in saltanatının ilk yıllarında günümüzde Bahçekapı-Eminönü’nde Hamidiye Caddesi olarak bilinen caddenin seksen altı numaralı dükkanında Çankırı’nın Orta Beldesi’nden İstanbul’a sarraflık yapmaya gelen İsmail Hakkı Zade tarafından 1864 yılında kurulmuştur. İsmail Hakkı Zade dükkânı işletirken oğlu Hafız Mustafa dükkânın yakın çevresinde bulunan Arpacılar Camisinde gönüllü olarak müezzinlik yapmaktaydı. Aynı zamanda babasının dükkanında tatlıcılık ve şekercilikle ilgilenmekteydi. Hafız Mustafa’nın ilk poğaçayı bulan ve imal eden olduğu bilinmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1982 yılından beri faaliyet gösteren, her geçen gün ürün gamını ve kalitesini arttırarak yapı sektörüne hizmet veren bir kurumdur.

Kurum kültürünün temelinin ortak kurum dili ve iletişim stili oluşturmaktan yola çıkarak tasarlanan eğitim programı, yüksek memnuniyet oranı ile tamamlanmıştır.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Enerji aktarımı sağalayan kurumumuz küresel müşterilerimize 17,000 çalışanımız ile yaklaşık 80 ülkede hizmet vermektedir.  Bugünün hızlandırılmış enerji aktarımının güvenilirliği, güvenliği ve efektifliğinde kurumumuz eşsiz bir konuma sahiptir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden biridir ve dünyanın birçok bölgesinde faaliyet göstermektedir. Alt kuruluşları ve ortakları ile birlikte Kurumumuz pek çok kullanım amacına yönelik lastikleri geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır.

Kurumumuz’un 22 ülkede 49 tesisi bulunmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde yaklaşık 66,000 kişi çalışmaktadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1911 yılında Denver'da (ABD) kurulmuş olan kurumumuz, endüstriyel, hidrolik, zirai ve otomotiv uygulamaları için yüksek teknoloji ürünü kauçuk kayışlar ve hortumların önde gelen üreticisidir. 2009 yılından beri İzmir Ege Serbest Bölgesinde faaliyetine devam etmektedir. Kurumumuz yalnızca tüm önemli otomobil ve makine üreticilerine değil, aynı zamanda bakım ve yedek parça pazarına da tedarikte bulunmaktadır. Otomotiv imalatı, nakliyat, tarım, madencilik, inşaat, ofis ekipmanı, bilgisayar teknolojisi ve gıda işlemleri hizmet verdiği başlıca endüstri alanlarıdır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Ford Motor Company ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahibi oldukları halka açık bir şirkettir. 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan kurumumuz, son 8 yıldır otomotiv sektörü ihracat şampiyonu ve son 4 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olma başarısını göstermektedir. 2018 yılında da 5 kıtada 94 ülkeye yaptığı 5,7 milyar dolar tutarındaki araç ve parça ihracatı ile Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur. Kocaeli’deki Gölcük ve Yeniköy Fabrikaları, Eskişehir’deki İnönü Fabrikası, İstanbul’daki Sancaktepe Ar-Ge Merkezi ve Yedek Parça Deposu ile 3 ana merkezde faaliyet gösteren kurumumuz, 11.000’e yakın kişiye istihdam sağlamaktadır. Kurumumuz, Borsa İstanbul’ daki en değerli otomotiv şirketidir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye sabun ve kişisel bakım ürünleri ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştiren, 100’den fazla ülkeye ihracatı bulunan büyük ölçekli bir kurumdur. Dünya çapında 3 farklı ülkede üretim yapmaktadır.

Ekibi yönetmek kadar iş süreçlerinin yönetilmesi konusunun önemli olduğu günümüz iş dünyasında; kurum çalışanlarının bu yönde kuvvetlendirilmesi için projeye başlamıştır. Proje yönetimi mantığı ile başlatılan eğitimler kişisel iş süreçlerinde yaratacakları katma değer ile büyük resme odaklanma konusuna değinmiştir. Proje kuruma yapılan raporlama ile verimli bir şekilde sonuçlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Endüstriyel Otomasyon sektöründe yaratıcı çözümler sunmak ve bu çözümleri yurt içi ve yurt dışında yaymayı amaçlamak için 2004 yılında kurulmuş bir kurumdur.

Çalışanlarının iş ortamında kişisel gelişimlerini desteklemeye önem veren bir kurum olduğu için farklı alanlarda, kişiye özel içeriklerle programlar gerçekleştirilmiştir.

Kurum içi müşteri memnuniyeti ve kurum kültürü oluşturma kapsamında başlayan programlarımız sürdürülebilir dış müşteri memnuniyeti yaratma ile devam etmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, girişimci ruhunu koruyarak teknolojiyi ve kaliteyi bir rekabet üstünlüğü haline getirmeyi ve bulunduğu her sektörde lider durumda olmayı amaçlar. Bu hedeflerine birlikte koşacağı yaratıcı bir takımı modern insan kaynakları felsefesi ile oluşturmak ve geliştirmek için çalışır. Dinamik piyasa koşullarını bir avantaja çevirmek için gerekli olan hızlı veri akışı ve çabuk karar verme için en son iletişim ve internet teknolojilerini kullanmayı öncelik olarak belirlemiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

2013 yılında, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan şirket hem kamu hem de özel ortaklık çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sektör gereği kendi alanlarında çok sayıda eğitim alan kurum 2019 itibariyle kişisel gelişim yılı ilan etmiş ve çalışanları da bu doğrultuda destekleme kararı almıştır. Bireylerarası ve kurum içi iletişim önemine değinen kurum ile öncelikli olarak, performans gelişimi kapsamında, iletişim ve davranışsal konuları kapsayan eğitimlerle başlanmış olup; sonraki modüllerde de destekleyici programlar ile devam edilmiştir. Programlarımız yüksek memnuniyet oranı ile sürdürülmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden kurumumuz, alışveriş merkezleri ve perakendenin yanı sıra, turizm, konaklama ve eğlence sektörlerindeki yetkinlikleriyle tanınıyor. 25 milyonu Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) toplam 150 milyon m2 arazi stoğuna sahip. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ile en büyük alışveriş ve eğlence destinasyonu The Dubai Mall gibi ikonik işlere imza atan kurumumuz, farklı yaşam tarzlarını üst düzey bir yaklaşımla bir araya getiren iş modeliyle, 1997’den bu yana dünya çapında gayrimenkul projeleri geliştiriyor.

İş modelini, BAE’nin dışına çıkararak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Hint Yarımadası, Güney Asya, ABD ve Avrupa’ya taşıyan kurumumuz; 2006 yılından bu yana ülkemizde de faaliyet gösteriyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından 1942’de temelleri atılan kurumumuz, başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından biridir.

Kurumumuz, tüketim ürünleri alanında, 70 yılı aşkın bir süredir öncü ürün ve kategorilerde tüketici ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurumumuz, temizlik kağıtları, ıslak temizleme mendilleri, kişisel bakım ve kozmetik, bebek bakım, ev bakım ve ev dışı temizlik kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Kurumumuzun temel amacı çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmak. “Kişisel bakım pazarının ilk 3 oyuncusundan birisi olmak ve bu alanda yakın coğrafyada söz sahibi olmak” vizyonu ile faaliyetlerini yürütüyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, endüstriyel sızdırmazlık alanında 1991 yılından beri Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Türk Cumhuriyetleri’nde sorumlu olduğu 21 ülkede; 35 kişilik Satış ve Pazarlama çalışanı, 25 kişilik Mühendislik ve Servis çalışanı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve 2014 yılında Bakü’de açılan 5 Servis Merkezi, toplam 109 kişiden oluşan dinamik ve çok yönlü uzman kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumumuz Türkiye, 1884 yılında Almanya’da kurulan kurumumuz iştiraki olarak 1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Konusunda Türkiye’de lider olan kurumumuz Türkiye, sürekli gelişen ürünleri ve iş hacmi ile sektöre daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için 1999 yılında İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nde 5000 m² kapalı alana sahip olan merkez binasına taşınmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye’yi tarımsal sanayi alanında etüt eden kurumumuz, uzmanlık alanı olan yem teknolojisi konusunda ülkemize katkı sağlayacağını düşünerek 1986 yılında İnegöl’de kurduğu ilk yem fabrikası ile “kurumumuz“ olarak Türkiye’ de faaliyetlerine başlamış ve kurumumuz (http://www.cpfworldwide.com/en) olarak hizmetlerine devam etmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde; etlik ve yumurtalık civciv, kanatlı ve büyükbaş hayvan yemi, piliç eti ve ileri işlenmiş et ürünleri konusunda büyük ölçekli yatırımlarıyla uluslararası bir kuruluş olan kurumumuz, 100 milyon doları aşan yatırımlarıyla Türkiye’de 33 yıldır istikrarlı bir büyüme ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz, uluslararası teknolojisi ve kalitesiyle gerek yem sektörünün gerekse piliç eti sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya uzanan kurumumuz, bugün mobilyadan, tekstile, kimyadan pazarlamaya, demir-çelikten lojistiğe, enerjiden bilişime kadar birçok alandaki faaliyetlerini sektör lideri olarak sürdürmektedir. 35 şirkete sahip kurumumuz, 8 ayrı sektörde faaliyet göstermektedir. Kurumumuz çatısı altında, Türkiye’nin en önemli markaları arasında yer alan İstikbal, Bellona, Mondi Home, Hes Kablo, Boyteks, Form Sünger gibi firmalar bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan kurumumuz entegre üretim anlayışı ve yatırım odaklı yaklaşımı ile hizmet verdiği sektörlere katma değer yaratmaktadır. Holding, 13 bine yaklaşan çalışanı, yurt geneline yayılmış 2.000 bayisi ve yatırımlarıyla bölgesel ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle Türkiye ekonomisine ivme kazandırmaya devam ediyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, enerji verimli ısıtma sistemleri, sıcak su çözümleri ve soğutma sistemleriyle dünyanın önde gelen tedarikçisidir. 2017 yılında yaklaşık 16.500’den fazla çalışan ile 3,4 milyar Avro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz dünyadaki en büyük kombi fabrikası olan Manisa fabrika, üretiminin %70’ini 5 kıtaya ve 40’dan fazla ülkeye ihraç edip, 800 binden fazla evi ısıtmaktadır. 2,1 milyar Avro ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatının %1,5’ini oluşturmaktadır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlayan kurumumuz, ilk fabrikasını 1972 yılında Bursa’da kurdu. Teknoloji ve hizmetler alanında önde gelen tedarikçilerden biri olarak kurumumuz Türkiye’de, “Mobilite Çözümleri”, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi Teknolojileri” ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında faaliyet gösteren beş ayrı şirketi bulunuyor. Kurumumuzun ürün ve hizmetleri; yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini artırmak için tasarlanıyor. Böylelikle kurumumuz, dünya çapında “Yaşam için teknoloji’ üretiyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur. Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan kurumumuz, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz, 150 yılı aşkın geçmişi ile sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış dünya çapında bir inovasyon şirketidir.

Büyüyen ve yaşlanan bir dünya nüfusu, yeterli miktarda yiyecek ve gelişmiş tıbbi bakım gerektirir. Yenilikçi ürünlerimizle çağımızın bazı önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunuyoruz. Artan yaşam beklentisi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde hastalıkları önleme, hafifletme ve tedavi etmeye odaklanarak büyümekte olan nüfus için yaşam kalitesini artırıyoruz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuzun kuruluş öyküsü, merhum Enver Bakioğlu’nun kurduğu ve ilk grup şirketi olma özelliği taşıyan alt kurumumuzun baskılı ve baskısız kağıt torba üretimiyle 1973 yılında İzmir’in Kahramanlar semtinde faaliyete geçmesiyle başlar. 1976 yılında genişleyen makine parkı ile; Polietilen üzerine flekso baskılı ve baskısız bobin halinde gıda, deterjan ve konfeksiyon ambalajları üretimiyle ürün yelpazesi çeşitlenen kurumumuz, 1980 yılında gelişen ülkemizin değişen ambalaj taleplerine uygun olarak rotogravür baskı makinesi yatırımını gerçekleştirerek, mikron ölçekli plastik film üzerine yüksek kalitede baskılı ambalaj üretimine geçer. Ambalaj sektöründe ihtisas kazanan ve iş hacmi giderek artan kurumumuz, 1990 yılında İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan modern tesislerine taşınır. Değişen tüketici tercihleri ve teknoloji yakından takip edilerek her yıl tesislere yeni yatırımlar eklenir ve artan ivme ile 1998’lerde kurumumuz, üretiminin %25’ini ihraç etmeye başlar ve 1998 yılında ekmek ambalaj tesisini devreye alır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1954 yılında, İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından, bir kolektif şirket olarak kurulan ve 1973 yılında holdingleşen kurumumuz; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 60 yılı aşkın köklü geçmişi, 5 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı ortaklıklar olmak üzere toplam 24 kuruluşu, 7.000 çalışanı ve 2018 sonu itibariyle yaklaşık 4,3 milyar TL kombine cirosu ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir.

Kurumumuz; yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, yüksek teknolojiye sahip AR-GE yatırımları, üretim kapasitesi, ulusal satış ağı, uluslararası projeleri ve global rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en güçlü firmaları arasındadır. Kurumumuz, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım politikası ile güven ve saygınlığın simgesi olmuştur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

2004 yılında kurumumuzu kurduğumuzda öncelikli hedefimiz insanların yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmekti. 2004’ten bu yana değişmeyen önceliklerimiz ve işimize olan tutkumuzla yolumuza devam ediyoruz.

Gayrimenkulün nitelikli bir yatırıma dönüşebilmesi için geliştirme fırsatlarının doğru zamanda değerlendirilebilmesi gerekir. Bu da kurum olarak araştırmacı, detaycı ve girişimci bir kimliğe sahip olmayı gerektirir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan bir firmadır. Dünya çapında 120 ülkede 50.000 çalışanımızla birlikte veri ve analitiğin yardımıyla müşterilerimizin performanslarını iyileştirerek ve sağladığımız öngörülerle kırılganlıklarını azaltacak güçlü sonuçlar sunarız.

Kurumumuz, kurumumuzun Türkiye’deki şirketidir ve 1995 yılında kurulmuştur. Kurumumuz, sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi ve danışmanlığı konularında Türkiye’de faaliyet gösteren lider bir kuruluştur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1990 yılında "Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketi" olarak faaliyete başladık. Halka açık ilk emeklilik şirketi olarak, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi toplamında Türkiye’nin en büyük fon yaratan şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz.

 

İstanbul’da bulunan genel müdürlüğümüz, İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Trabzon’da bulunan bölge satış müdürlüklerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubemiz, direkt satış ekibimiz ve sayısı 250'ye yaklaşan acentemizle, gelecek beklentilerinize ve bugünkü koşullarınıza en uygun bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerini değerli müşterilerimizle buluşturmaya ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz olarak BİZ, gücümüzü Anadolu’nun verimli topraklarından alıyoruz. Kendi üretim tesisimizde, her biri alanında uzman kadromuzla kesimden paketlemeye kadar her aşamada sizlere yüksek kalite ve hijyen garantisi veriyoruz.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Akdeniz'in kendine özgü denizi, plajı, doğası ve de insanın ruhunu dinlendiren ılık rüzgârı… Kurumumuz; mavi bayraklı uzun sahilleri, lüks ve konforu birleştiren deneyimleri, eğlenceli aktiviteleri ile unutulmaz anılarla ayrılacağınız bir tatil sunuyor.

İsmini şirketimizin kurucusu ve Kütahya'nın seçkin iş adamlarından Sn. Ali Güral'ın ön isminden alan kurumumuzun tesislerinde; konforun lüks ile birleştiği geniş ve donanımlı odalar ile evinizin konforunu yaşayacaksınız. Çiftler, balayı çiftleri ve çocuklu aileler için özel hizmetler ve deneyimler sunan kurmumuz eşsiz Akdeniz bahçelerinde dinlenirken havuz, spa hizmetleri ve lezzetli yemekler ile kendinizi şımartabilirsiniz. Aquapark ve animasyon gösterileri gibi gün boyu süren çeşitli aktivitelerle eğlenebilir, akşamları sahne gösterileri veya çeşitli temalardaki gecelerle tatilinizi renklendirebilirsiniz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1954 yılında, İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından, bir kolektif şirket olarak kurulan ve 1973 yılında holdingleşen kurumumuz; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 60 yılı aşkın köklü geçmişi, 5 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı ortaklıklar olmak üzere toplam 24 kuruluşu, 7.000 çalışanı ve 2018 sonu itibariyle yaklaşık 4,3 milyar TL kombine cirosu ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir.

Kurumumuz; yarattığı lider markaları, farklı alanlardaki tecrübe ve bilgi birikimi, yüksek teknolojiye sahip AR-GE yatırımları, üretim kapasitesi, ulusal satış ağı, uluslararası projeleri ve global rekabet hedefi ile Türk ekonomisinin en güçlü firmaları arasındadır. Kurumumuz, kuruluşundan itibaren ödün vermediği kurumsal etik değerleri, tüm ürün ve hizmetlerinde uyguladığı üstün kalite ilkesi ve insana yatırım politikası ile güven ve saygınlığın simgesi olmuştur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1976 yılında PVC stabilizatörleri ve çeşitli endüstriyel kimyasalların üretim ve pazarlamasını gerçekleştirmek üzere İzmir’de kurulan kurumumuz, bugün dünyanın önde gelen stabilizatör üreticilerinden bir tanesidir.

Kurumumuz, 40 yılı aşkın deneyimiyle, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin birçoğunu kendi bünyesinde üretebilen, bu alanda dünyanın en ileri entegrasyonuna sahip kuruluşudur ve PVC stabilizatör üretiminin önde gelen markasıdır. PVC’nin dünyadaki kullanımının artmasıyla birlikte Kurumumuzda bu alandaki yelpazesini geliştirmiş ve stabilizatörlerin yanı sıra diğer katkı maddelerinin üretimini de gerçekleştirmeye başlamıştır. Kurumumuz her müşterisinin kendi istek ve ihtiyaçlarına yönelik özel olarak geliştirdiği ürünleri, istenen miktarda süratle üretir, entegre lojistik altyapısı sayesinde beş kıtaya hızlı bir şekilde ulaştırır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumun kökenleri Almanya’ya dayanmasına rağmen biz global bir kurumuz. Dünyanın her yerinde toplam 57.000 çalışana sahibiz. Bu çalışanlar 100 farklı milletten olup, bizim küresel merkezimiz Herzogenaurach/Almanya’da çalışmaktadırlar. Her yıl bağımsız üretim partnerlerimizle 900 Milyon spor ve spor yaşam stili ürünleri üretiyoruz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurum temellerini 1950'li yıllarda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından atılan Konya Şeker Fabrikası’na dayanır. Kurumum ve içindeki kurumun kuruluşunu takip eden son yıllarda yatay ve dikey büyümesiyle oluşan kurumların çatı şirketi olarak 2008 yılında kuruldu.

 

Kurumun kurulmasına giden büyüme seferberliğinin temelinde 1999 Yılında Sayın Recep Konuk’un yönetime seçilmesiyle başlayan kurumun adeta ikinci kuruluş dönemi vardır. 19 Yılı geride kalan bu ikinci kuruluş döneminde kurumun verimlilik ve iyi yönetimin getirdiği karlılık ile tamamına yakını ödenmiş 3.8 Milyar dolar yatırım yaparak aktif büyüklüğünü artırdı ve yerel bir şirketten global bir tarımsal sanayi kuruluşu olma yolunda çok önemli mesafe kat etti.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

40 şirketten meydana gelen uluslararası bir grup şirketi olan kurum ve dünyanın birçok ülkesinde mevcuttur.

Dünyanın dört bir yanında 130’dan fazla şubesiyle, satış bürosuyla, dağıtım deposuyla ve temsilcisiyle, müşterilerinin çeşitli üst düzey taleplerine göre yapılmış yüksek kalitedeki matbaa mürekkebi çözümleri sunar.

Proje Bilgisi

 • Çeşitli departmanlarda çalışan katılımcıların zamanı etkin kullanarak verimi arttırma taleplerine istinaden tasarlanan eğitim programları ile,
 • Verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabildiler.
 • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebildiler.
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebildiler.
 • İşlerini önceliklendirebilmeyi öğrendiler.
 • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilmeyi öğrendiler.
 • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilme becerisi kazandılar.
 • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip performanslarını artırabilmek için beceri geliştirdiler.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Çalışan Memnuniyet Anketi

Binek otomobillerinin ve motosikletlerinin üretim, ithalat ve pazarlaması sorumlu kurum, 1992 yılında kurulmuştur.

Gebze Şekerpınar´da bulunan fabrikaları ile Avrupa´daki ikinci büyük otomobil üretim tesisidir.

Proje Bilgisi

 • Çalışanların memnuniyetini ölçmek amacıyla, kuruluşun iklimini, hangi faktörlerin çalışan memnuniyetine katkıda bulunduğunu ve hangilerinin memnuniyetlerini düşürdüğünü değerlendirmek üzere gerçekleştirilmiş bir çalışmadır.
 • Çalışma sonrası aksiyon önerilerinin yer aldığı detaylı rapor firma ile paylaşılmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Çelik LPG tüpleri üretiminde uzmanlaşmış lider bir küresel şirket olan kurum, 1963 yılında kurulduğundan beri LPG dosyalama ve dağıtım şirketleri için özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Eğitim ihtiyaçları belirlenen çalışanlar için çözüm odaklı yaklaşım ve ikna kabiliyetini geliştirme konusunda eğitimler planladı.
 • Çözüm odaklı bakış açısını anladılar.
 • Problem / fırsatları tanımlayabildiler.
 • Problemin kök nedenlerini bulmayı öğrendiler.
 • Problem çözme tutumu içinde çözümler üretip geliştirme becerisi kazandılar.
 • Etkilemede Değer Merkezli  Birey Olmanın Önemini kavradılar.
 • İknanın Önündeki Engelleri keşfettiler.
 • İkna ve Beynimizin yapısı arasındaki kolerasyonu incelediler.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurumsal İmaj Kültürü

Müşterimiz, 1991 yılında insanları faizsiz ev sahibi yapma isteği ile aktivitelerine başlamıştır. Banka borcu modeline karşı olarak Kooperatif modeli kullanarak insanları faiz ödemeden ev sahibi yapan kurum 81 ilde %1 ev satış finansmanı karşılamasından dolayı 145.000 ailenin kendi ev ve arabalarına sahip olmasını sağlamıştır.

Proje Bilgisi

 • Tüm çalışanlara kurumsal imaj konusunda bilgi vermek adına eğitim programı tasarlandı.
 • İlk izlenim oluşturmada profesyonel imajın önemini anladılar.
 • İnsanlar üzerinde olumlu etki oluşturmak için giyim, görünüm, kişisel bakım gibi konuların önemini anladılar.
 • Temel iletişim, insanlar arası mesafe, beden dili, kendisini temsil yeteneği gibi konuları öğrendiler.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

Tesis yönetim hizmeti sunmak üzere 1999 yılında kurulan kurumumuz, faaliyet alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek hizmet portföyünü ve altyapısını istikrarlı bir biçimde güçlendirmektedir.

Sürekli gelişime açık, dinamik bir yapıya sahip olan kurumumuz, tesis yönetimi hizmeti alanında en etkin ve çağdaş uygulamaları hızlı ve etkin bir biçimde kendi bünyesine entegre etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Şirket iç eğitmeni olacak çalışanlar seçildi ve başarılı bir eğitmen olmaları için beceri geliştirebilecekleri eğitim programları tasarlandı.
 • Verimli eğitim süreçlerinin dinamiklerini anladılar.
 •  Bireysel olarak “yetkinliklerimizi” gözden geçirdiler.
 •  Değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar.
 •  Yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler.
 •  6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar.
 •  Olumlu  atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar.
 •  Eğitim programının tasarım  aşamalarını tanımlayabildiler.
 •  Eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar.
 •  İçeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabildiler.
 •  Farklı öğrenme tarzlarını anlayıp eğitim yöntemini buna göre yapılandırmayı öğrendiler.
 • 4 aşamalı ölçümlemeyi öğrendiler.
 • Program boyunca tüm katılımcılar kendi eğitim sunumlarını hazırlayıp birkaç defa video kaydına alınan performanslar sergilediler.
 • Her bir katılımcı ile bu videolar üzerinden bire bir geri bildirim seansları gerçekleştirildi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İş Yerinde Güvenli Davranış

Kurumun hikayesi bütün muhteşem hikayelerde olduğu gibi toplumda daha iyi bir şeyler yaratma isteğinin harekete geçirdiği idealist bir tutku ve sarsılmaz bir istek ile başlamıştır.

Bu yeni dünyanın oluşturulmasında çocuklar fikirlerini ve bağımsızlık isteklerini belgelemek gerektiğinin farkına vardılar. Çocuk haklarının koruyucusu olmak kurumun inanç sisteminin temelidir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın tüm çalışanları sıklıkla zorlu durum ve insanlarla karşılaştıkları için ortaya çıkan eğitim ihtiyacında kendilerine özel dizayn ettiğimiz program ile,
 • Güvenli davranışın tanımını net yapabildiler.
 • Güvenli davranışı saldırgan ve eğilgen davranıştan ayıran özellikleri daha iyi anladılar.
 • Davranış tarzını duruma ve karşısındaki kişiye göre uyarlayabildiler.
 • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabilmeyi öğrendiler.
 • Doğru ve güvenli iletişim modeli ile karşısındakileri etkileyebilir hale gelip, çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek davranış tarzları geliştirdiler.
 • Program akışında yer alan test ve analizler kadar senaryo ve vaka çalışmaları ile konunun daha iyi anlaşılması ve uyum içinde, yapıcı bir iş hayatı için becerilerin gelişmesine katkıda bulunuldu.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Finansçı Olmayanlar İçin Finans

Kanser ya da multiple skleroz gibi hastalıklar için uygulanan biyofarmasötik tedavilerden, bilimsel araştırma ve üretimde kullanılan son teknoloji sistemlere ve akıllı telefonlar, LCD televizyonlar gibi teknolojik ürünlerde kullanılan likit kristallere kadar yaşam kalitesini artıran teknolojiler geliştirmek için çalışan kurum dünyanın en eski ilaç ve kimya şirketidir.

Proje Bilgisi

 • Tüm merkez ofis çalışanlarının, temel finansal kavramlarını öğrenmeleri
 • Finansal tabloların ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğrenmeleri
 • Verilen kararların finansal sonuçlarını daha iyi analiz edebilmelerini sağlayan bir eğitim programıdır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Etkin Sunum Teknikleri ve İç Eğitimci Yetiştirme Projesi

Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü balonlu naylon olan firma, kurulduğu 1958 yılından bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup, koruyucu ambalaj konusunda ülkemizde bazı ilkelere imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Proje Bilgisi

 • Şirket iç eğitmeni olacak çalışanlar seçildi ve başarılı bir eğitmen olmaları için beceri geliştirebilecekleri eğitim programları tasarlandı.
 • Verimli eğitim süreçlerinin dinamiklerini anladılar.
 •  Bireysel olarak “yetkinliklerimizi” gözden geçirdiler.
 •  Değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar.
 •  Yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler.
 •  6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar.
 •  Olumlu  atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar.
 •  Eğitim programının tasarım  aşamalarını tanımlayabildiler.
 •  Eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar.
 •  İçeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabildiler.
 •  Farklı öğrenme tarzlarını anlayıp eğitim yöntemini buna göre yapılandırmayı öğrendiler.
 • 4 aşamalı ölçümlemeyi öğrendiler.
 • Program boyunca tüm katılımcılar kendi eğitim sunumlarını hazırlayıp birkaç defa video kaydına alınan performanslar sergilediler.
 • Her bir katılımcı ile bu videolar üzerinden bire bir geri bildirim seansları gerçekleştirildi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Y Kuşağını Anlamak ve Yönetmek

Kurulduğu günden bu yana teknolojideki uzmanlığı, operasyonel verimliliği, farklı finansal çözümleri, güçlü dağıtım zinciri ve IT altyapısı ile iş ortaklarının daha verimli, daha kârlı ve rekabetçi olmaları hedefi ile çalışmakta olan firma 40’ı aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yapmaktadır.

Proje Bilgisi

 • İş yerinde farklı kuşakları ve bu kuşakların farklı çalışma alışkanlarını tanımlayabilmeleri, çatışma noktalarını anlayabilmeleri ve bu çatışmaları fırsatlara dönüştürebilmeleri için beceri geliştirdiler.
 • Farklı motivasyon kaynaklarını ayırt edebilip güven oluşturmanın kritik adımlarını kavrayabildiler.
 • Yönetim faaliyetini yürütürken doğru adımları keşfedebildiler.
 • Genç çalışanların performansını en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anladılar.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dünyanın en büyük dördüncü çelik üreticisi olan kurum, 2011 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’nin ilk ve tek soğuk haddeleme paslanmaz çelik üreticisi konumundadır.

Proje Bilgisi

 • Yoğun iş temposunda streslerini azaltmak ve odaklanma sağlamak isteyen çalışanlar için eğitim programları oluşturuldu.
 • Uygulaması kolay ve etkili uygulamalar eğitim boyunca hayata geçirildi.
 • Bu uygulamaların günlük hayatta rahatlıkla nasıl yapılabileceği katılımcılarla paylaşıldı.
 • Rutin iş hayatını daha pozitif ve verimli geçirebilmek adına farkındalık yaratıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Çatışma ve Problem Çözümlerinde Etkin Yaklaşımlar

1993’den beri büyüyen tecrübesiyle Türkiye ve tüm dünyadaki müşterilerine verdiği hizmetler ile değer katmaya devam eden kurum, bütünleşmiş ve kişiye özel hazırlanmış çözümleri aracılığıyla, değişen müşteri profili isteklerini karşılamaya devam ediyor.

Proje Bilgisi

 • Çatışma kaynaklarını ve nedenlerini tanımlayabildiler.
 • Çatışmaların kurum kültürüne nasıl etki ettiğini anlayabildiler.
 • Çatışmaları çözmek için önyargılarla mücadele ve işbirliğinin önemini anladılar.
 • Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilecek ve çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun strateji ve teknikleri kullanabilme becerisi geliştirdiler.
 • Çözüm odaklı bakış açısını anladılar.
 • Problem / fırsatları tanımlayabildiler.
 • Problemin kök nedenlerini bulabildiler.
 • Problem çözme tutumu içinde çözümler üretip geliştirmeyi öğrendiler.
 • Bir inisiyatif içinde sorumluluk alırken yerinde, zamanında ve etkin iş kararları alabilecek beceri kazandılar.
 • Problem çözme ve karar verme araç ve tekniklerini tanıdılar.
 • Doğru yer ve zamanda kullanma becerisi sergileyebilmeyi öğrendiler.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müzakerede Etkin Yaklaşımlar Projesi

Kurulduğu yıldan itibaren Türkiye'nin bir numaralı sağlık firması olma hedefi ile yola çıkmış olan kurum, Merkezi & Hasta Başı Tanı Çözümleri, Moleküler Çözümler ve Diyabet alanlarında yenilikçi ve ileri teknolojiye dayalı ürün portföyü ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeye çalışan global bir firmadır.

Proje Bilgisi

 • Farklı departmanlardan katılımcıların müzakere ve çatışma yönetimi konularında beceri geliştirmesi için tasarlanmış eğitim programlarıdır. Bu eğitimler ile katılımcılar,
 • Müzakereye hazırlık için gerekenleri anladılar.
 • Kendi müzakere tarzını ve karşı tarafın tarzını belirleyebilecek beceri kazandılar.
 • Müzakere esnasında gerekli iletişim becerilerini kullanabilecek hale geldiler.
 • Güven yaratma konusunda mesafe kat ettiler.
 • Müzakere veya uyuşmazlık sürecinde olası itirazları birer fırsat gibi algılayıp tatmin yaratabilecek beceri kazandılar.
 • İkna taktiklerini bilip kullanabilecek farkındalık kazandılar.
 • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı müzakere bilincini benimseyip uygulayabilir duruma geldiler.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Duygusal Zeka Gelişimi Projesi

Müşterimiz, Japonya merkezli, ağırlıklı olarak lastik üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteren küresel bir şirkettir.

Proje Bilgisi

 • Şirket yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeleri için özel dizayn edilmiş yaşayarak öğrenme programları belirli aralıklarla hayata geçirildi.
 • Takım ruhunu geliştirmek, iç iletişimi arttırmak ve koordinasyonu daha etkin hale getirmek adına farklı oyunlar oynandı.
 • Outdoor oyunla öğrenme eğitimlerinin devamı olarak hayata geçirilen sınıf eğitimlerinde, duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip oldular.
 • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrendiler.
 • Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilip çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun strateji ve teknikleri kullanabilir hale geldiler.
   

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü kurum, dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri ile uzun süreli stratejik ortaklıklar kurarak ilaç, gıda, kozmetik, medikal ve diagnostik sektörlerine çok geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir.

Eğitimin kişisel gelişimin en öneli adımı olan etkili sunum becerilerini geliştirme konusunda yapılan eğitim projesi yüksek memnuniyet oranıyla tamamlanmıştır. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projeleri

Güven ve sürdürülebilirliğin çok önemli faktörler olduğu firma ürünlerini mükemmel lezzet, yüksek kalite ve başarı garantisi ile müşterilerine sunmaktadır. Tekrarlanan bağımsız anket ve araştırma sonuçları kurumun pazarda lider bir konuma sahip olduğunu ve en güvenilir gıda markaları arasında yer aldığını göstermektedir. Tüketicilerin bu markaya güvenleri 100 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi sonrası yıl boyunca gelişime açık alanlarına odaklanmış farklı farklı eğitimler tasarlandı.
 • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip oldular.
 • Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade ettiler.
 • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrendiler.
 • Yaratıcılığın atılması gereken dört adımını öğrendiler.
 • Kişisel yaratıcılıklarını arttırmak için neler yapmaları gerektiğini kavradılar.
 • İş hayatından birlikte çalıştığımız kişilerle nasıl daha yaratıcı bir ekip olabileceklerini gördüler.
 • Yaratıcı problem çözme ve fikir üretmenin gerektiği yerde farklı metotları kullanabilir hale geldiler.
 • Temel finansal kavramlarını öğrendiler.
 • Finansal tabloların ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğrendiler.
 • Verilen kararların finansal sonuçlarını daha iyi analiz edebilir hale geldiler.
 • Zihin haritaları yapmayı ve anahtar kelime seçmeyi öğrenecek dolayısıyla not tutma, sunum, eğitim hazırlama, film ve kitabı hafızaya kaydetme, organizasyon yapma, değerlendirme yapma konusunda fark yaratmaya başladılar.
 • Hafızada tutma teknikleri öğrenip, sayılar ve bağlantı kurma, isim hatırlama teknikleri ile yaşamlarına kolaylık getirdiler.
 • Eğitim programları öncesi ve sonrası ölçümleme envanterleri sonuçları ile eğitmen görüş ve önerilerinden oluşan detaylı rapor İK ile paylaşıldı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans ve Liderlik Gelişimi Projesi

Güneydoğu Anadolu’nun geniş coğrafyasında elektrik üretimi ve dağıtımı yapan, bölgede geniş istihdam yaratan, kurum için eğitime önem veren bir kurumdur.

Projeye 2015 yılından beri farklı başlıklarla devam etmektedir. Öncelikli çıkış yolu kurum kültürü oluşturmak ve bunu müşteri memnuniyeti yaratarak pekiştirmek idi.

5.yılında olan proje kapsamında eğitmen yetiştirme programı, performans geliştirme çalışmaları ve liderliğe kadar uzanan geniş bir yolda hizmet verilmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Müşterimiz, dünyanın önde gelen otomobil üreticileri için ısıtma, soğutma ve havalandırma, klima kontrol ünitesi (HVAC), motor soğutma modülü (ECM), radyatör, fan, hortum ve boru üretimi, alternatörler, marş motorları, silecekler, yakıt filtreleri, kompresörler ve çeşitli sensörlerin satışını yapmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Müşterileriyle sıcak temas halinde olan satış ekibi için ihtiyaçlar belirlendi.
 • Bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programları tasarlandı.
 • Zor müşteriler ile başa çıkma, etkin dinleme, doğru soru sorma, müzakere becerileri ve ikna konularında beceriler geliştirildi.
 • Eğitim öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmeler ile görüş ve öneriler detaylı bir rapor ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Mindfulness ile Performans Gelişimi

1935 yılından bu yana etik kurallara bağlılık, toplum sağlığı bilinci ve sağlık için yenilikçi fikirlerden hareketle bugün, dünya genelinde 26 şirketi ve 4800 çalışanı ile beş kıtada 70 ülkede faaliyet göstermekte olan şirket %7’lik büyüme hızı ile en hızlı büyüyen 26. ilaç kuruluşudur.

Proje Bilgisi

 • Yoğun iş temposunda streslerini azaltmak ve odaklanma sağlamak isteyen çalışanlar için eğitim programları oluşturuldu.
 • Uygulaması kolay ve etkili uygulamalar eğitim boyunca hayata geçirildi.
 • Bu uygulamaların günlük hayatta rahatlıkla nasıl yapılabileceği katılımcılarla paylaşıldı.
 • Rutin iş hayatını daha pozitif ve verimli geçirebilmek adına farkındalık yaratıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Mindfulness ile Performans Gelişimi

Altmış yıllık kanıtlanmış başarısıyla yüksek bilim ve imalat standartları üzerine kurulmuş bağımsız çok uluslu bir farmasötik şirketi olan müşterimiz 100’den fazla ülkede çalışmalarını artırarak büyümeye ve coğrafi olarak gelişmeye devam etmektedir.

Proje Bilgisi

 • Yoğun iş temposunda streslerini azaltmak ve odaklanma sağlamak isteyen çalışanlar için eğitim programları oluşturuldu.
 • Uygulaması kolay ve etkili uygulamalar eğitim boyunca hayata geçirildi.
 • Bu uygulamaların günlük hayatta rahatlıkla nasıl yapılabileceği katılımcılarla paylaşıldı.
 • Rutin iş hayatını daha pozitif ve verimli geçirebilmek adına farkındalık yaratıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitimci Yetiştirme Projesi

İstanbul’un Avrupa Yakası'nda Türkiye genelinin yüzde 8’ine denk gelen yaklaşık 4,5 milyon müşterimize ‘görevli tedarik şirketi’ sıfatıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan perakende satış tarifeleri üzerinden hizmet vermektedir.

Geniş çalışan kadrosu ve riskli iş süreçleri olması nedeniyle, teknik donanımı güçlü ve bunu çalışanlara aktarmak konusunda başarılı eğitmenler yetiştirmek istenmiştir.

Bu noktada PDR International olarak sahip oldukları eğitmenleri PDR Eğitimcinin Eğitimi programına alarak; eğitim içeriği hazırlama, bunu karşı tarafa doğru aktarma konularının altını çizen başarılı programlar gerçekleştirilmiştir. Program 2018 yılında başlamış olup 3. Yılında da başarıyla devam etmektedir. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitimci Yetiştirme Projesi

Kurumumuz otomotiv ve beyaz eşya sektörü için boru tedarik eden, Türkiye’de konusundaki lider firmadır. Ürettiği borular otomotiv sektöründe fren ve yakıt sistemlerinin hidrolik iletiminde; buzdolabı ve soğutma sektöründe ise kondenser borusu olarak kullanılmaktadır.

Kurumun farklı alanlarda iç eğitim veren eğitmen kadrosu olmasından sebep; PDR Eğitimci Yetiştirme programı gerçekleştirmeyi talep etmiştir. İç eğitmenleri sunuş tekniği, eğitimcinin eğitimi, doğru etkili konuşma ve rehberlik modülleri ile desteklenmiştir. Proje 2 yıllık bir kapsamda gerçekleştirilmektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Kurumumuz merkezi Gaziantep’te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren dev bir işletmedir. Gıda sektöründen içecek sektörüne, sağlık ve temizlik sektöründen tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda Türkiye’yi dış pazarlarda temsil etmektedir.

İki bine yakın çalışanı olan kurumumuz 1980 yılından beri Türkiye’ye değer katmakta ve sürekli büyüyüp gelişmektedir.

Faaliyetlerinin büyük bölümünü ihracat kanalında sürdüren kurumumuz, elliden fazla ülkeye satış yapmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Kurum içinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonrasında yöneticilerin sunum becerileri öncelikli olmak üzere farklı gelişim alanları tespit edilmiş ve eğitimler bu doğrultuda planlanmıştır. 2019’un 2. Yarısında başlayan proje 2020 yılında da devam etmektedir.   

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Sunuş Becerilerini Geliştirmek Projesi

İş ortağımız, girişimcilik ruhunun başarılı olmak için ne kadar önemli olduğunu anlatan hikayesi ile birçok insana örnek olabilecek ve işini tutuyla yapan insanlara ilham verecek olan gıda sektöründe önemli bir yere sahip kurumdur.

Planlanan eğitim projesinin amacı, tüm şirket çalışanlarının sadece dış müşteri değil iç müşteriye de sunum yaparken kurumsal bir sunum formatı çerçevesinde yapılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • Firmanın Üst Düzey Yöneticileri ve İnsan Kaynakları Yöneticileri ile yapılan toplantıda eğitimden beklentileri alındı
 • Farklı hedef kitlelere yönelik eğitim içerikleri tasarlandı ve yönetime onaya sunuldu
 • Kendilerinden gelen geri bildirimler neticesinde eğim içerikleri son haline getirildi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurumsal Krediler Ekibi Müzakere Performansını Artırma Eğitim Gelişim Projesi

İş ortağımız, 1990’lı yılların başlarında Türk Bankacılık sektörüne adım atan kurum; kurumsal, ticari, bireysel bankacılık alanında danışman şubeleri ve alanında tecrübeli çalışanları ile sektörünün lider kurumlarından biridir.

Planlanan eğitim projesinin amacı, kurumsal krediler ekiplerinin tahsilat süreçlerini yürütürken; müşterileri ile olumlu sonuçlar çıkartacakları müzakereler yapmalarına yardımcı olacak ip ipuçlarının paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • İlgili departmanların yöneticileri ile toplantı yapılarak çalışanlarından bu eğitim sonunda kazanmalarını bekledikleri yetkinlikler alındı
 • Departman yöneticileri role-play çalışmaları ve vakalar hazırlayarak eğitim danışmanımız ile detaylıca paylaştılar
 • Eğitime katılacak olan odak grup ve onların yöneticileri ile toplantı gerçekleştirildi ve vakaların üzerinden geçildi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

1961 yılında kurulan firma, LPG’nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG’li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir.
Bu sektörde faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan firma, 81 ilde 1.718 otogaz, 2.406 tüpgaz istasyonuyla hizmet vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Firma İnsan Kaynakları Kurumsal iç eğitimleri verecek çalışanlarını seçti. Bir eğitim danışmanı ve bir de rehber eğitmen ile sürdürülen programda seçilen iç eğitmen adaylarına bir ön test yapılarak konuyla ilgili teorik bilgi düzeyleri ölçüldü.
 • İnsan Kaynaklarının beklentileri ve yapılan ön testin sonucunun ardından eğitmenlerimiz içeriği oluşturdular.
 • Yapılan demo sunumun ardından onaylanan eğitim içeriği ile hazırlanan eğitimimiz 2 gün boyunca iç eğitimen adaylarının yoğun sunum uygulamaları ile geçti. 
 • Her bir eğitmen adayının toplamda 6 defa sunum yapmasının ardından kameraya alınan kayıtlar üzerinden rehber eğitmenimiz farklı bir odadagerçekleştirdiği koçlukla iyi ve gelişim alanları ile ilgili eğitmen adaylarına geri bildirim verdi. 
 • Böylelikle katılımcılar, değişen sektörel şartları ve eğilimleri kavradılar, yetişkin eğitimi prensiplerini öğrendiler, 6 temel sunum ve iletişim becerisini kazandılar, olumlu atmosfer oluşturmanın prensiplerini anladılar, eğitim programının tasarım aşamalarını tanımlayabildiler, eğitimde yetiştiricilik (koçluk) yaklaşımını kazandılar, içeriği mantıksal ve sistematik olarak yapılandırabilmeyi öğrendiler.
 • Eğitimin ardından firma İnsan Kaynakları ile detaylı rapor paylaşıldı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Departman Bazlı Performans Gelişim Projesi

İş ortağımız, alanında Türkiye’nin lideri olmanın yanı sıra kendi sektöründe Avrupa’da da başarılara imza atmış; kendi teknolojisini üreten, geliştirdiği ürün ve hizmet çözümleri ile müşteri ihtiyaçlarına yön veren bir markadır. Rekabet gücü, uluslararası deneyim, zengin ürün çeşitliliği, uzman çalışanları, güçlü Ar-Ge ve yalın üretim altyapısı ile hizmet çıtasını günbegün yükseltmektedir.

Planlana eğitim projeleri İnsan Kaynakları tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda departman bazında performanslarını geliştirmeye yönelik bir proje ile çerçevelenmiştir.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları yöneticilerinin talepleri doğrultusunda çerçeve eğitim içerikleri belirlenerek firma ile paylaşılmıştır
 • Eğitim danışmanları ile yapılan görüşmeler neticesinde içerikler detaylandırılarak firma yöneticilerine sunulmuş ve onayları alınmıştır
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Performans Gelişimi Projesi

Toplam 77 programda lisans düzeyinde eğitim veren ve Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri tarafından kurulan bir üniversite olan müşterimiz Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, araştırmacı, dünya kültürünü tanıyan, teknolojiye hakim, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlıyor. Müşterimiz, çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapıyor. Eğitim dili İngilizce olan müşterimiz 80’i aşkın yüksek lisans ve 40’ın üzerinde doktora programında lisansüstü düzeyde eğitim sürdürüyor.

Birlikte birçok projeye imza attığımız müşterimiz ile performans gelişimi kilit alanındaki önemli başlıklardan biri olan Zaman Yönetimi konusunda bir proje gerçekleştirdik.

Projenin amacı, katılımcıların zaman yönetimi konusunda gelişim alanlarını tespit edip buna uygun hazırlanan eğitim içeriği ile gelişimin tamamlanmasına destek olmaktır.

Proje bilgisi:

 • Eğitim öncesi eğitim danışmanımız tarafından hazırlanan ön test İnsan kaynaklarının desteğiyle katılımcılarla paylaşıldı.
 • Ön testin sonuçları Eğitim danışmanı tarafından incelendikten sonra eğitime ihtiyaç duyulan konular başlıklandırıldı.
 • Sunum ve uygulamalar bu çerçevede belirlenip eğitim katılımcılara aktarıldı.
 • Eğitim sonrası yapılan son test ile eğitimin yarattığı gelişim ölçümlenerek İnsan Kaynakları ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

İç Eğitmen Yetiştirme Programı Projesi

Yılda elli milyon adede yaklaşan üretim yapan tekstil sektörünün öncü firmalarından olan Müşterimiz 2000 yılında Triko üretimi yapmak amacıyla ünlü bir markanın iştiraki olarak kurulmuştur.
2011 yılında yapılan yatırımlarla depolama kapasitesi ve bant sayısı genişletilmiş ve aynı yıl İstanbul Lojistik Üssü kurulmuştur. 2017 yılında Avrupa’nın önemli bir ülkesinde dokuma üretim fabrikası ile kendi alanındaki stratejik önemini devam ettirmektedir.

Müşterimiz yaşadığı büyüme trendi sırasında çalışan memnuniyeti ve gelişimine destek olacak eğitim yatırımları ile gelişime verdiği önemi ortaya koymuştur. İç eğitimci yetiştirmek için yolları PDR International ile kesiştikten sonra uzun soluklu bir projeye birlikte imza atmışlardır.

Proje bilgisi:

 • Müşterimiz iç eğitmen adaylarını kendi içinde belirledi ve bu adaylar için bir ön test uygulaması yapıldı.
 • Gelişim alanları ön test ile belirlendikten sonra projeyi yürütecek Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen öncülüğünde Eğitimcinin Eğitimi içeriği firma ihtiyaçlarına uyumlandı.
 • Eğitim esnasında bol uygulama, video çekimi ve farklı bir odada Rehber Eğitmen tarafından yürütülen geri bildirimlerle İç eğitmenler birebir koçluk aldılar.
 • Sürecin sonunda gelişim alanlarını ve aksiyon planlarını da içeren rapor insan kaynakları ile paylaşıldı.   

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Performans Gelişimi Projesi

2009 yılında kurulmuş olan müşterimiz Avrupa'nın önde gelen meyve suyu ve taze meyve firmalarından birisi olma stratejisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kendi fabrikalarındaki yüksek kaliteli hammadde ihtiyacını ve taze meyve sektöründeki talebi karşılamak amacıyla 2010 yılında plantasyon yatırımlarına başlamıştır. İlk fidan dikimini 2011’de gerçekleştiren müşterimiz 2015 itibariyle beş farklı bölgede 30.000 dekar alanda kurulu 8 çiftliğinde 5 milyon dikili meyve ağacına ulaşmıştır.

Birlikte yürüttüğümüz projenin amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan geniş bayi ağında sorumlu Bölge Satış Yöneticilerinin satış süreçlerinde iletişim ve müzakere becerilerini gözden geçirmeleri, gelişmiş ve gelişime açık yönlerini kendi vakaları üzerinden karşılıklı bilgi paylaşımı yaparak değerlendirmektir.

Proje Bilgisi

 • Proje başlamadan katılımcı grubun mevcut durumu ön testler aracılığı ile ölçümlendi.
 • Saha ihtiyaç analizi ile ön test sonuçları harmanlanarak nihai eğitim içeriği planlandı.
 • İçerik onayından sonra demo sunumu İnsan Kaynakları ile paylaşıldı.
 • Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen ile iki gün boyunca kamera çekimleri yapılarak tüm katılımcılar kendi sunumları üzerinden geri bildirim aldı.
 • Katılımcıların gelişmiş ve gelişime açık yönleri, eğitim sonrası aksiyon planları ile birlikte İnsan Kaynaklarına raporlandı.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Hastalıkların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavisi için birçok ürün ve hizmetin yaratıcısı olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirme amacına yönelik birçok alanda katkı sağlamakta olan firma sektörünün önde gelen en büyük şirketlerindendir.

Proje Bilgisi

Firmanın müşterileri olan hekimlere, klinik çalışmaların eğitimini verecek çalışanları için eğitmen yetiştirme projesi kurguladık.

İç eğitmen adayları belirlendikten sonra mevcut yetkinliği düzeyini ölçümlemek için bir ön test uygulaması yapıldı.

Gelişim alanları ön test ile belirlendikten sonra projeyi yürütecek Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen Eğitimcinin Eğitimi içeriğini firma ihtiyaçlarına uygun hale getirdi.

Eğitim esnasında bol uygulama, video çekimi ve farklı bir odada Rehber Eğitmen tarafından yürütülen geri bildirimlerle İç eğitmenler birebir koçluk aldılar.

Sürecin sonunda gelişim alanlarını ve aksiyon planlarını da içeren rapor insan kaynakları ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dünya çapında önde gelen otomobil firmaları için yenilikçi motor ve transmisyon pompaları ve toz metal bileşenleri üreten teknoloji odaklı bir otomotiv tedarikçisi ve global lider olan firma, yenilikçi ve güvenilir parçaları ve ürünleri üretmek için alanının en iyisidir.

Proje Bilgisi

 • Yaşamımızın her aşamasında söz konusu olan ikna ve iknanın ön koşulu olan etkileme konusunda tüm çalışanlarını geliştirmek isteyen firmamız için eğitim programları belirledik.
 • Katılımcılar bu süreçte, değer merkezli birey olmanın etkilemedeki önemini, İknanın önündeki engelleri, beynin özelliklerini, iknanın psikolojisini ve Nöropazarlama metodolojisini öğrendiler.
 • Öğrendiklerinin ne kadarını nasıl kullanacaklarını ise hazırladıkları eğitim gazetesi, söz ağacı ve grup çalışmaları ile gösterdiler.
 • Eğitim sonunda İnsan Kaynaklarına yazılan raporda gelişim süreci ve tüm katılımcıların tek tek gelişim alanları paylaşıldı. Kişilerin eğitim sonrası aldıkları aksiyon planları takip edildi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Türkiye’nin önde gelen kurumlarına Danışmanlık, Sistem Entegrasyonu ve Proje Yönetimi hizmetleri sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan firma, kurumlara finansal hizmetlerden dijital çözümlere kadar geniş bir alanda; analiz, sistem tasarımı ve entegrasyonu, yazılım, test ve proje yönetimi konularında hizmet veriyor.

Proje Bilgisi

 • Her kademeden çalışanlarının performans gelişimine katkı sağlamak isteyen firma yetkilileri ile çalışanlar için bir Eğitim İhtiyaç Analizi yaptık. 
 • Bu ihtiyaçlara karşılık gelecek eğitim içeriklerimizi oluşturduk ve firma ile paylaştık. 
 • Toplam 8 modülde gerçekleştirilen eğitimler sonunda katılımcılar, ilk izlenim oluşturmada profesyonel imajın önemini ve profesyonelliğin 5 Boyutu ile ilgili bilgi sahibi oldu. 
 • Yazılı iletişimi etkin kılacak temel yaklaşımın, düzenin ve tarzın nasıl olması gerektiğini öğrendi.
 • Zamanını etkin bir biçimde planlayarak daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirdiler.
 • Problemin kök nedenlerini bularak çözümler üretip geliştirmeyi öğrendi.
 • Yenilikçi düşünme tekniklerini öğrenip, kişisel inovasyon becerilerini geliştirmek için teknikler öğrendiler.
 • Zihin haritaları yapmayı ve anahtar kelime seçmeyi öğrenerek not tutma, sunum, eğitim hazırlama, film ve kitabı hafızaya kaydetme, organizasyon yapma ve değerlendirme yapma becerilerini geliştirdiler.
 • Etkileme için püf noktaları ve iknanın psikolojisini öğrendiler.
 • Farklı insanların farklı iletişim tarzları olabileceğini öğrenerek, bu tarzların diğerlerini nasıl etkilediğini anladılar.
 • Sürecin sonunda gelinen nokta İnsan Kaynaklarına raporlandı. 

 

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

Hastalıkların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavisi için birçok ürün ve hizmetin yaratıcısı olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirme amacına yönelik birçok alanda katkı sağlamakta olan firma sektörünün önde gelen en büyük şirketlerindendir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın müşterileri olan hekimlere, klinik çalışmaların eğitimini verecek çalışanları için eğitmen yetiştirme projesi kurguladık.
 • iç eğitmen adayları belirlendikten sonra mevcut yetkinliği düzeyini ölçümlemek için bir ön test uygulaması yapıldı.
 • Gelişim alanları ön test ile belirlendikten sonra projeyi yürütecek Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen Eğitimcinin Eğitimi içeriğini firma ihtiyaçlarına uygun hale getirdi.
 • Eğitim esnasında bol uygulama, video çekimi ve farklı bir odada Rehber Eğitmen tarafından yürütülen geri bildirimlerle İç eğitmenler birebir koçluk aldılar.
 • Sürecin sonunda gelişim alanlarını ve aksiyon planlarını da içeren rapor insan kaynakları ile paylaşıldı.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Ambalaj sektöründe 2 fabrikası ile 1958 yılından beri hizmet veren müşterimiz alanında birçok ilke imza atmıştır. Kurum, çalışanlarının gelişimine verdiği değerle sürekli gelişim için iç eğitimci yetiştirme projesi başlatmıştır.

Proje Bilgisi

 • Üç adımdan oluşan iç eğitmen yetiştirme ve eğitim tasarlama & oluşturma programlarımızın ilk adımı olarak katılımcıların mevcut düzeyini ölçümledik. 
 • Eğitim Danışmanımızın uygulamalarla benimsettiği eğitim verme sürecinde katılımcıların yaptığı sunumları kamera kaydına aldık. Rehber eğitmenimizin ayrı bir odada kamera kayıtlarından geri bildirim vermesi ile katılımcılar gelişmiş yönlerini ve gelişim alanlarını sahiplendi. 
 • Kendi yaptıkları sunum videolarını katılımcılarla paylaştık.  
 • İlk gün ''Nasıl''ını irdelediğimiz eğitimci olma durumunu, eğitimin ikinci gününde ''NE'' sorusu kapsamında içerik hazırlama konularına eğildik. 
 • Projemizin sonunda katılımcılar efektif eğitim tasarlayabilme ve efektif şekilde eğitim verebilme becerileri kazandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

2001 yılından günümüze kadar, başta NFPA-20’ye uygun, UL/FM onaylı yangın pompaları ve yangın söndürme sistemleri ile beraber tesisat armatürleri ve bağlantı malzemelerinin Türkiye ve yakın bölgelerde temsilcilik ve distribütörlüğünü yürüten firma, ürün kalitesi ve satış sonrası hizmetler ile endüstri ve bina teknolojisinin öncü firmalarından biri olmuştur.

Proje Bilgisi

 • Doğru planlama ile verimi arttırma becerileri konusunda talebi olan müşterimizin üst yönetimi ile toplantı gerçekleştirerek ihtiyaç ve beklentileri belirledik.
 • Eğitim programları öncesi gerçekleştirdiğimiz ön test ile katılımcıların mevcut durumlarını analiz ettik.
 • Beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim programlarının içeriklerini İnsan Kaynakları ile paylaştık. Eğitim danışmanımız onaylanan içeriğe göre müşterimizin beklentilerine göre eğitim sunumunu hazırladı.
 • Katılımcılar eğitim boyunca birebir uygulamalar ile zamana ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorguladı. Hedeflerini ve kendilerini hedeflerine götürecek sonuç alanlarını belirledi. Planlama ilkelerini öğrenip kullanabildi. Kişisel zaman çalıcılarını yönetebilme becerileri geliştirdi.
 • Eğitim programları sonrası yapılan son testler ile katılımcıların gelişim analiz raporlarını hazırladık ve İnsan Kaynakları ile gelinen noktayı paylaştık.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1995 yılında kurulan Türkiye’nin lider elektronik güvenlik firması olan müşterimiz tüm Türkiye’ye yayılan hizmet ağı ile 200 bine yakın abone ve 1 milyonun üzerinde kullanıcıya geniş kapsamlı ve yenilikçi hizmet sunmaktadır.

Proje Bilgisi:

 • Saha satış ekipleri için yaptığımız projede ekibin sunum becerilerini geliştirmesi üzerine eğitimler planlandı.
 • Tamamen uygulama ağırlıklı eğitimimizde 2 eğitim danışmanı görev aldı. Eğitim boyunca her bir katılımcı iki gün boyunca toplam 5 ila 6 sunum yaptı. Bu sunumların tamamı kaydedildi ve iki tanesi üzerinden ikinci eğitim danışmanı tarafından birebir koçluk verildi.
 • Kayıtlar katılımcılarla paylaşıldı, böylece istedikleri an sunumlarını izleme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalamış oldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Ölçme ve Değerlendirme Projesi

Türkiye’nin en yaygın şube ağına sahip ve köklü bankalarından biri olan Banka; Perakende, Girişimci ve Kurumsal Bankacılık alanlarında 1752 şubesi ile faaliyet göstermektedir.

İlk devlet tahvili, ilk tohumluk kredinin verilmesi, ilk yurtdışı temsilciliğinin açılması, ilk banka müzesinin açılması, ilk tüketici kredisinin verilmesi, ilk banka kartının verilmesi, ilk insansız elektronik şubenin açılması, uluslararası piyasaya ilk tahvil ihracatı, Avrupa’nın en sağlam 2. Bankası seçilmesi, üst üste son iki yıldır Türkiye’nin en sevilen banka markası seçilmesi, Türkiye’nin marka değerini en çok artıran banka markası olması gibi ilklere imza atmaya devam ediyor.

Proje Bilgisi

 • Gelişme ile paralel şekilde müşteri memnuniyeti ve verimliliği 2015 yılından bu yana devam eden Görsel Kimlik Denetleme Projesi kapsamında Bankanın tüm şubelerinin denetlenmesi projesi başlatıldı.
 • Proje kapsamında her 3 ayda bir tüm şubeler proje için özel eğitim almış danışmanlar tarafından ani ziyaretler ile denetlenmeye başladı.
 • Proje kapsamında yapılan ön çalışmalar ile Bankanın belirlediği 132 alan 2018 itibarı ile 189 alana çıktı.
 • Banka için özel tasarım ve online bir raporlama sistemi hayata geçirildi.
 • Banka için özel bir ara yüz tasarlandı
 • Farklı seviyelerde yetkilendirmeye izin veren sistem 3 aylık dönemler sonunda Bankanın kullanımına açıldı.
 • Görsel Kimlik Denetleme projesi 2015 yılında başladı ve 2019 yılına kadar devam edecek.

Ölçme ve Değerlendirme kapsamındaki ürünlerimiz ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=our-assessment-and-evaluation-tools linkini tıklayınız.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

1955 yılından bu yana dünya çapında 30.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da olmak üzere 7 ülkede 18 üretim tesisi, 31 ülkede 33 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunan müşterimiz İç eğitimci kadrosunu yetiştirmek üzere çalışanlarını PDR International’ın Türkiye’de bir marka haline gelmiş uzman danışmanlarına teslim etti. 

Projenin amacı, bölgelerde eğitim verecek iç eğitmenlerin yetiştirilmek ve eğitmen potansiyeli olan kişilerin bu potansiyellerini performansa dönüştürmektir.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcı profili firma tarafından iç eğitmen olarak belirlenen farklı departmanlardan yöneticiler ve kendi alanlarında uzmanlığa sahip olan çalışanlar.
 • Yöneticilerin ve kendi alanında uzmanlığı olan çalışanları eğitim verecekleri alanlarda beklentileri İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından alındı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerle görüşme yapılarak ihtiyaç analiz çalışması yapıldı.
 • Eğitimde yapılan sunumlardan 2 tanesi kendi sunumları üzerinden değerlendirildi böylece temel aktarım noktaları belirlendi.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerin ilk eğitimleri danışmanlarımız tarafından izlenerek geri bildirimler birebir kendileriyle paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Etkin ve Güvenli İletişim Projesi

Müşterimiz uluslararası bir danışmanlık firması, Türkiye’nin en büyük kurumlarına vergi ve finans alanında danışmanlık ve denetim hizmeti veriyor, bünyesinde junior ve senior danışmanlar var ve 2011 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz.

Projenin amacı müşteri ofisinde çalışan danışmanların Kurumun hizmet ve profesyonel yaklaşım sözü çerçevesinde “etkili iletişim ve güven oluşturma” ve “etki yaratma ve güvenli davranış” konularında desteklenmesi olarak sade bir şekilde tanımlanabilir.

Kurumun Y kuşağı ağırlıklı danışmanları için özel olarak hazırladığımız ve etkileşimli örnekler, vaka ve senaryo çalışmaları ile geribildirim adımlarından oluşacak şekilde özel olarak tasarladığımız bu gelişim paketi tüm katılımcıların büyük beğenisi ile ve her yıl yeni eklenen grupların katılımı ile devam ediyor.

Odaklandığımız bilgi ve beceriler katılımcılarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları durumlardan esinleniyor ve sürekli güncelleniyor. Amacımız müşterileri ile yaşadıkları iletişim ortamlarını hem güven ve etki oluşturmaya hem de profesyonel iletişim ve güvenli davranış yaklaşımını doğru ve etkili kullanmaya dönük destekleyici becerileri geliştirmek.

Proje 2014’ten bu yana katılımcılarımızdan gelen yorum ve öneriler çerçevesinde yenilenerek, zenginleşerek ve büyük beğeni ile devam ediyor.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dünyanın önde gelen armatörlerinden olan firma İzmir, İstanbul, Mersin ve Gemlik limanlarındaki hizmet ofisleri ve depolarıyla, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu Limanlarına direkt olmak üzere Türkiye'den dünyanın çeşitli noktalarına soğutucu da dahil konteyner taşımacılığı hizmeti veriyor.

Proje amacı farklı kademede görev yapan çalışanların, zor durum ve insanlarla karşılaştıkları iş süreçlerinde sergiledikleri mevcut performanslarının bir üst seviyeye çıkartılarak gelişimlerinin desteklenmesidir.

Proje Bilgisi:

 • Yapılan ihtiyaç analiz çalışması sonrasında Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi içeriği firma beklentilerine göre şekillendirildi.
 • Eğitim içeriği insan kaynakları bölümü ile paylaşıldı, firmanın önerileri ve çalışanların karşılaştıkları zor durumlar vakalarla desteklendi.
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunuldu.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Dünyanın önde gelen armatörlerinden olan firma İzmir, İstanbul, Mersin ve Gemlik limanlarındaki hizmet ofisleri ve depolarıyla, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu Limanlarına direkt olmak üzere Türkiye'den dünyanın çeşitli noktalarına soğutucu da dahil konteyner taşımacılığı hizmeti veriyor.

Proje amacı farklı kademede görev yapan çalışanların, zor durum ve insanlarla karşılaştıkları iş süreçlerinde sergiledikleri mevcut performanslarının bir üst seviyeye çıkartılarak gelişimlerinin desteklenmesidir.

Proje Bilgisi:

 • Yapılan ihtiyaç analiz çalışması sonrasında Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi içeriği firma beklentilerine göre şekillendirildi.
 • Eğitim içeriği insan kaynakları bölümü ile paylaşıldı, firmanın önerileri ve çalışanların karşılaştıkları zor durumlar vakalarla desteklendi.
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunuldu.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Programı Projesi

Doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt olması nedeniyle Türkiye’de doğalgaz kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Bu noktadan yola çıkarak kurulan firma doğalgaz sektöründe hizmet sunabilmek amacıyla başladı. Firma, 21 bölgede, 31 ilde, 27 il merkezinde, 175 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine devam etmektedir.

Projenin amacı, hizmetlerinin yaygınlaşması sebebiyle bölgelerde eğitim verecek iç eğitmenlerin yetiştirilmek ve eğitmen potansiyeli olan kişilerin bu potansiyellerini performansa dönüştürmektir.

Proje Bilgisi

 • Katılımcı profili firma tarafından iç eğitmen olarak belirlenen farklı departmanlardan yöneticiler ve kendi alanlarında uzmanlığa sahip olan çalışanlar
 • Yöneticilerin ve kendi alanında uzmanlığı olan çalışanları eğitim verecekleri alanlarda beklentileri İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından alındı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerle görüşme yapılarak ihtiyaç analiz çalışması yapıldı
 • Eğitimde yapılan sunumlardan 2 tanesi kendi sunumları üzerinden değerlendirildi böylece temel aktarım noktaları belirlendi
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerin ilk eğitimleri danışmanlarımız tarafından izlenerek geri bildirimler birebir kendileriyle paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurumsal Eğitimler Projesi

Türkiye’de her geçen gün gelişerek büyüyen elektrik dağıtım ve perakende satış sektörünün yeni, dinamik ve tecrübeli oyuncularından biri olan kurum, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından ve Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden biri ile oluşturduğu ortak girişim şirketidir.

Türkiye de enerji piyasasının yeniden yapılandırılması ve elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecinde, ilk özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinden birini devir almış; dağıtım ve perakende satış faaliyetinin ilklerini gerçekleştirerek, enerji sektöründe kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini hedefleyerek grup şirketleri ile hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Önceleri sadece Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de faaliyet gösteren kurum; 2013 yılı itibariyle Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine hizmet verme hedefiyle çalışma alanını genişletmiştir.

En üst kademedeki yöneticiden sahaya kadar olan tüm çalışanlar kurumun güçlü markasının arka planında önemli roller alarak; markalaştırdıkları organizasyonel kültürleri ve kurum stratejileri ile de sektörlerinde markalaşmıştır.

Proje Bilgisi

 • Kurum içinde yer alan akademik yapılanma çatısı altında en üst düzeyden, en alt kademeye kadar tüm eğitim ihtiyaçları belirlendi.
 • Yöneticiler ile bire bir yapılan görüşmelerde eğitimden beklentiler alınarak focus grup çalışması yapıldı ve mevcut beklentiler derinleştirildi.
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim başlıkları seçildi ve projede görev yapacak eğitim danışmanları ile saha çalışmaları yapılarak eğitim içerikleri tasarlandı.
 • Saha çalışmaları neticesinde nihai içerikler kuruma özel tasarlandı ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde projenin ilk etap eğitimlerine başlandı.
 • Üst düzey Yöneticiler için de, koçluk enstrümanlarının ağırlıklı kullanıldığı “Etkin insan Yönetimi” eğitimleri planlandı.
 • Sahada çalışan tekniker/ teknisyenler için, “Problem Çözme Karar Verme Becerileri”, “Çatışma Yönetimi Becerileri”, “Güvenli Davranış” eğitimleri verildi.
 • Müşteri ile birebir temasta olan “Müşteri İlişkileri Uzmanları” için “Müşteri Odaklı Hizmet Yaklaşımı”eğitimleri verildi.
 • Her bir eğitim sonrasında katılımcının performansının da özet olarak paylaşıldığı eğitim raporları hazırlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Eğitim Gelişim Projesi

Türkiye'nin hızlı tüketim, liman işletmeleri, inşaat, ağaç sanayi, enerji olmak üzere farklı sektörlerde hizmet veren önde gelen kurumları arasında yer almaktadır.

32 markası, 14.000'i aşkın çalışanı ile markaları Türkiye'nin yanı sıra, bölgesel ve küresel arenada günden güne büyümekte. 100’e yakın ülkeye ihracat yapan kurum, özellikle hizmet verdiği sektörlerde bölgesel bir lider olma yönünde emin adımlarla ilerliyor.

Proje Bilgisi

 • Kurumun içerisinde bulunan eğitim akademisi tarafından gerçekleştirilen envanterler neticesinde, kurumun genel eğitim ihtiyacı, kurum çalışanları tarafından, saptandı.
 • Eğitim ihtiyaçları başlıklar halinde önceliklendirilerek o yılın eğitim teması olarak belirlendi.
 • Projenin başlangıç yılında ilk tema “İletişim” olarak belirlendi. “İletişim” başlığında, 4 farklı lokasyonda yer alan fabrikaların tüm beyaz yaka çalışanları ile genel müdürlükte “Uzman” pozisyonunda çalışanlara verildi. Bir yılda yaklaşık 30 gruba, 60 gün, 480 saat eğitim verildi.
 • İkinci yıl, kurumun akademisi tarafından, eğitim teması “Değişim Yönetimi” olarak belirlendi.
 • Akademi tarafında yapılan, değişim öncesi, sırası, sonrası çalışanlar üzerindeki etkisi vb. bilgilerin yer aldığı anket sonuçları PDR International proje ekipleri ile paylaşıldı.
 • Anket sonuçları ve çalışanlarla yapılan focus grup çalışmaları neticesinde çıkan veriler karşılaştırıldı. Değişim süreçlerindeki kilit noktalar belirlendi ve eğitim içerikleri buna göre dizayn edildi. O yıl yaklaşık 32 grup, 64 gün, 512 saat eğitim verildi.
 • Üçüncü yıl, kurumun akademisi tarafından, eğitim teması “Yaratıcılık” olarak belirlendi.
 • Kurumun çalışanlardan “yaratıcı düşünme” konusunda beklentileri alındı. İş süreçlerinde yaratıcı olmalarını tetikleyebilecek enstrümanların neler olduğu ve kurumun bu noktadaki beklentileri alındı. Çalışanlarla yapılan saha çalışması sonucunda da içerik hazırlandı ve eğitimler planlandı. O yıl yaklaşık 30 gruba, 60 gün, 480 saat eğitim verildi.
 • Dördüncü yıl, kurumun akademisi tarafından, eğitim teması “Müşteri Odaklılık” olarak belirlendi. Akademi tarafından yapılan anket sonuçları PDR International proje ekibi ve eğitmenleri ile paylaşıldı. Bu doğrultuda yapılan içerik çalışması ile yaklaşık 20 gruba, 40 gün, 320 saat eğitim verildi.
 • Her projede, konsept doğrultusunda, verilen eğitim programına göre eğitim raporları hazırlandı ve kurum yetkilileri ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Geliştirme Programı

Türkiye’nin en büyük topluluk şirketlerinden biri olan firma, 2003 yılında topluluk şirketlerinden birinin altında faaliyete başlamış ve 2007 yılında şu an kullandığı ünvanını tescil ettirmiştir. Kuruluşundan bu yana toplu satın almanın yarattığı sinerji, sahip olduğu uzmanlık ve geniş tedarikçi ağıyla müşterilerine hizmet ve danışmanlık sunmaktadır. 2013 yılında hizmet portföyünü genişleterek birçok müşterisine ve tedarikçisine katma değer yaratmaktadır.

Projenin amacı, firmada farklı kademede görev yapan çalışanların, iş süreçlerinde sergiledikleri mevcut performanslarının bir üst seviyeye çıkartılarak gelişimlerinin desteklenmesidir.

Proje Bilgisi

 • Kurum kendi içinde yaptığı ihtiyaç analiz çalışması sonrasında çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemiştir
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları hakkında PDR International ile toplantı yapılarak firmadan bekledikleri davranışsal hedefler alınmıştır
 • Yetkinlikler ve davranışsal göstergeler sonrasında eğitim başlıkları belirlenerek eğitim danışmanları tarafından içerikler oluşturulmuş; firma tarafından verilen vakalar konular arasına yerleştirilmiştir
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunulmuştur
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Eğitim Gelişim Projesi

Merkezi Bakü’de bulunan ve 1994 yılından beri Azerbaycan’ın en büyük gıda üreticisi, perakende ve ihracat şirketidir. 20’den fazla ülkeye, 100’den fazla fabrikasıyla ihracat yapan şirket 2000 yılından itibaren Rusya Federasyonu, Ukrayna ve diğer BDT ülkeleri, aynı zamanda Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Almanya’dan gıda, şekerleme, meyve, temizlik ve konserveleştirilmiş ürünleri ithal etmeye başlamıştır.

Proje Bilgisi

 • Şirketin Bakü operasyonunda yer alan Üst Düzey Yönetici, Ara Kademe Yönetici, Orta Kademe Yönetici, Uzman ve Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görev yapan 720 kişinin yetkinliklerine göre 142 günlük özel bir gelişim projesi tasarlandı.
 • Her bir kademede görev yapan çalışanlar için belirlenen yetkinliklere özel olarak hazırlanan eğitimler, eğitim/ik yöneticileri ile yapılan toplantılar sonrasında şirket kültürüne göre dizayn edildi.
 • Tüm yöneticiler için “Ekip Yönetimi” programı, tüm çalışanlar için “Etkin İletişim”, “Zaman Yönetimi”, “Çatışma Yönetimi” programları gerçekleştirildi.
 • Proje yöneten ve Stratejiyi hayata geçiren yöneticiler için “Proje Yönetimi” ve “Risk Yönetimi” programlarıyla proje tamamlandı.
 • Eğitim bazında gelişim alanları belirlenerek yönetime sunuldu.
 • Projemiz; iç eğitimler, ürün eğitimleri ve Online eğitimler ile merkez yöneticiler tarafından desteklendi.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

İklimlendirme sektöründe 50 yılı aşkın köklü bir geçmişe sahip kurumlardan biri olan müşterimiz; Türkiye’de iki üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor ve önde gelen üreticilerden biri olarak 1000 bayisi, 2000’den fazla satış noktası ve 1500’de fazla servis teknisyenin bulunduğu yaygın iletişim ve müşteri ağı ile tüm Türkiye’yi kapsıyor.

Proje Bilgisi

 • Projemiz üretimdeki ilk kademe yöneticilerin ihtiyaçlarına odaklandı ve yapılan saha çalışması ve ölçümler sonrası ihtiyacın hangi alanlarda yoğunlaştığı netleştirildi.
 • Başarıyla uyguladığımız 5A modelini kullanarak ihtiyacı anladık ve tanımladık, projenin uygulama adımlarını netleştirdik ve gelişim programları sonrasında bilginin uygulamaya dönmesi konusunda destek verdik.
 • Projenin gerektirdiği bilgi ve uygulama dengesi üzerinde çalışan danışmanlarımız sahayı en iyi şekilde destekleyerek örnek ve vakar üzerinde odaklı grup çalışmaları yaptılar.
 • Amacımız operatörler ile çalışan ilk kademe yöneticilerin bilgi birikimlerini eğitimde öğrenecekleri yeni modelleri kullanarak hemen hayata geçirmeleri ve fabrika üretim alanında yaşanabilecek insani ve teknik problemlerin çözümü konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerini geliştirmek olarak netleştirildi.
 • Program içeriğinin özgün vaka ve uygulamalar ile zenginleştirilmesinin ardından gruplar ve takvim üzerinde çalıştık ve eğitimlerimizi başlattık.
 • Eğitime katılan katılımcılar öğrendiklerini uygulama ve daha da geliştirme konusunda eğitim sonrası 3 ay boyunca devam eden hatırlatma adımları ile bizden destek almaya devam ettiler.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Gizli Müşteri Analizi

27 yıldır yurtiçi ve yurtdışında otomotiv, konut ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kurum Türkiye çapındaki 55 şubesiyle hizmet vermekte ve her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

Projenin amacı, ülke genelindeki tüm şubelerinde hizmet standardını üst seviyeye çıkarmak, ortak dil oluşturup eşit kalite seviyesinde hizmet vermeye katkı sağlamaktır.

Proje Bilgisi

 • Firmanın paylaştığı talep doğrultusunda Gizli Müşteri Analizi çalışmamızın içeriği, tarzı ve raporlara sistemine dair detayları kendilerini ziyaret ederek paylaştık.
 • 5 kendileri 2 rakip olmak üzere toplam 7 şubede pilot çalışma gerçekleştirip raporlarını kendilerine sunum gerçekleştirerek paylaştık.
 • Türkiye genelindeki 55 şubenin her 3 ayda 1 ziyaret edilmesi ve ertesi ay raporlanması konusunda iş birliğine vardık.

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=our-assessment-and-evaluation-tools linkini tıklayabilirsiniz. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Müşterimiz Türkiye'de değişik bölgelerde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden birisidir. Gerçekleştirdiği rakamlarla Türkiye Genel İhracatının yüzde 8'ini oluşturmaktadır. Bulunduğu bölgenin Türkiye toplam ihracatında payı yaklaşık yüzde 13’tür.

Proje Bilgisi:

 • Saha satış ekipleri için yaptığımız projede ekibin sunum becerilerini geliştirmesi üzerine eğitimler planlandı.
 • Tamamen uygulama ağırlıklı eğitimimizde 2 eğitim danışmanı görev aldı. Eğitim boyunca her bir katılımcı iki gün boyunca toplam 5 ila 6 sunum yaptı. Bu sunumların tamamı kaydedildi ve iki tanesi üzerinden ikinci eğitim danışmanı tarafından birebir koçluk verildi.
 • Kayıtlar katılımcılarla paylaşıldı, böylece istedikleri an sunumlarını izleme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalamış oldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

24 yılı aşkın süredir, güçlü mühendislik alt yapısı ve tecrübesiyle, en zor koşullar altında bile yüksek performansla çalışan kuruma özel ürünler üreten müşterimiz dünya çapında inşaat, telekomünikasyon, veri merkezi, otel, alışveriş merkezi, residence projeleri, süpermarket zincirleri, spor tesisleri, madenler, hastaneler, araştırma merkezleri ve sanayi tesisleri gibi bir çok önemli uluslararası projeye kesintisiz güç çözümleri sağlamaktadır.

Kalitesi ve performansı dünyaca bilinen motor ve alternatör markalarının kullanıldığı, uluslararası kalite sertifikalarına sahip jeneratör setleri sayesinde projelerin farklı güç aralıklarındaki ihtiyaçlarını karşıladığı gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki 9 bölge müdürlüğü ve 16 bayisi ile 7/24 hızlı satış sonrası teknik destek ve bakım hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaktadır.

Proje 2 farklı kademe çalışanları için planlanmıştır. Çalışanlar için, mağaza içinde ekip iletişimi ve müşteri ile iletişimde güvenli duruş olarak ele alınmıştır. Yönetici tarafında ise hem mağazada ekip yönetimi hem de mağazaya gelen müşteri yönetimini desteklemek amacıyla içerikler dizayn edilmiştir.

Proje Bilgisi

 • Saha ziyaretleri sonucunda eğitimlerin içerikleri müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uyumlanmış mağaza yöneticilerinin katılımı ile demo sunum yapılmıştır
 • Mağaza çalışanlarından belirlenen grupla odak grup çalışması yapılarak beklentiler netleştirilmiştir.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

Dünyanın önde gelen sözleşmeli lojistik sağlayıcısı olan firma katma değer ve yönetim hizmetlerini geleneksel sipariş yönetimi ve dağıtımıyla birleştiren özel, entegre lojistik çözümleri sunmaktadır.

Proje Bilgisi

 • Kurum içinde teknik ve mesleki gelişim eğitimlerini verecek olan çalışanlar belirlendi.
 • Katılımcılar gruplara ayrılarak eğitimcinin eğitimi programlarına dahil edildi.
 • Eğitimin başında spontane şekilde gerçekleştirdikleri her bir sunum kayda alındı.
 • Bu videolar üzerinden yardımcı koçumuz ile birlikte izlenerek geri bildirimler verildi.
 • Eğitimin ikinci günü teorik bilgileri aldıktan sonra katılımcılar hazırladıkları eğitimleri sundu ve yine kayıt altına alındı.
 • Sergilenen her bir performans yardımcı koçumuz tarafından her bir katılımcıyla bire birde izlenerek geri bildirimler verildi.
 • Tüm katılımcılar bir eğitimin nasıl hazırlanması gerektiğinden ilgiyi ayakta tutmaya ve zor katılımcılarla başa çıkmaya kadar her bir aşamada bilgi ve beceri sahibi oldu.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Etkin ve Güvenli İletişim Projesi

Müşterimiz son 36 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye’nin ilk kalite belgesi sahibi olan bir laboratuvar zinciridir. Uzman kadrosu ile İstanbul’un en ücra köşelerine bile hizmet götüren bir yapıya bürünmüştür. Bugün 450’ye yakın çalışanı ile laboratuvarlar arasındaki saygın yerini korumaktadır.

Birlikte yürüttüğümüz projenin amacı çalışanların Kurumun hizmet ve profesyonel yaklaşım sözü çerçevesinde “etkili iletişim ve güven oluşturma” ve “etki yaratma ve güvenli davranış” konularında desteklenmesi olarak tanımlanabilir.

Kurumun genç ekibi için özel olarak hazırladığımız ve etkileşimli örnekler, vaka ve senaryo çalışmaları ile geribildirim adımlarından oluşacak şekilde özel olarak tasarladığımız bu gelişim paketi tüm katılımcıların büyük beğenisini kazanmıştır.

Odaklandığımız bilgi ve beceriler katılımcılarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları durumlardan esinlenilmiştir. Katılımcılar yaşadıkları iletişim ortamlarını hem güven ve etki oluşturmaya hem de profesyonel iletişim ve güvenli davranış yaklaşımını doğru ve etkili kullanmaya dönük destekleyici becerileri geliştirme fırsatı buldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Programı Projesi

Türkiye’de sektörünün öncüsü olan müşterimiz geniş kullanım alanlarına sahip olan mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, kozmetik, kırtasiye, züccaciye, elektronik, kitap ve tekstil gibi kategorileriyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
Sahip olduğu insan kaynağına olan güvenin yanı sıra, teknolojik gelişmelerin faydasını müşterilerine sunma çabasında olan müşterimiz, bilgi teknolojilerine verdiği önem ve yaptığı yatırımlar ile de sektörde her zaman bir adım önde olmaya devam etmektedir.
Kurulduğu günden itibaren müşteri beklentilerine odaklanan müşterimiz sektöründe yenilikçilik ve gelişimle anılmaktadır.

Projenin amacı, hizmetlerinin yaygınlaşması sebebiyle bölgelerde eğitim verecek iç eğitmenlerin yetiştirilmek ve eğitmen potansiyeli olan kişilerin bu potansiyellerini performansa dönüştürmektir.

Proje Bilgisi

 • Katılımcı profili müşterimiz tarafından iç eğitmen olarak belirlenen farklı departmanlardan yöneticiler ve kendi alanlarında uzmanlığa sahip olan çalışanlardı.
 • Yöneticilerin ve kendi alanında uzmanlığı olan çalışanları eğitim verecekleri alanlarda beklentileri İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından alındı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerle görüşme yapılarak ihtiyaç analiz çalışması yapıldı.
 • Bir eğitim danışmanı bir koç eşliğinde 2 eğitimci ile yürütülen eğitimde yapılan sunumlardan 2 tanesi kendi sunumları üzerinden değerlendirildi böylece temel aktarım noktaları belirlendi.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerin ilk eğitimleri danışmanlarımız tarafından izlenerek geri bildirimler birebir kendileriyle paylaşıldı

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Müşterimiz; "yüksek kalitede mobilya mimarisi"ni yaratmak üzere, fikirleri, standartları, tasarım konseptlerini bir araya getiren, kırk yılı aşkın deneyimle edindiği yaygın itibara sahip bir şirketler grubudur. Türk mobilya sektöründe varlığını tasarım, üretim, mağazacılık aşamaları ile bir bütün olarak sunan müşterimiz "Çevre Beratı" sahibidir.

Proje Bilgisi

 • Başlangıç noktamız inovasyon kavramını çalışanlara yeniden hatırlatmak ve yeni fikirlerin sürekli yeşermesini sağlayacak ortamı desteklemek olarak tanımlandı.
 • İnovasyon ve yenilikçilik konusunda bulunduğumuz ve ulaşmak istediğimiz nokta arasında bir yolculuk olarak değerlendirebileceğimiz bu projede ilk adım saha çalışması ile başladı,
 • Geçmişte kurumda planlanan kimi hayata geçmiş kimi beklemeye alınmış inovasyon projeleri incelendi.
 • Projenin model paylaşmak ve yenilikçi ortamın yeşereceği atmosferin desteklenmesi konularına odaklanmasına karar verildi.
 • Bu amaçla mevcut durum analizi yapıldı, üretim ve yönetim ofisleri arasındaki koordinasyon sağlandı ve projenin formatına karar verildi.
 • Tüm fabrika çalışanları, operatörler ve ilk kademe yöneticiler ile diğer çalışanların birlikte karma gruplar halinde katıldıkları seminer programlarında inovasyon ortamını deneyimlemeye dönük bir atmosfer yaratıldı.
 • Seminer programlarının takibini içerde kurulan odaklı proje takip grupları yaptı ve projenin başında belirlenen ana amaca ulaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

2015 yılında kurulan müşterimiz mimarlık, renovasyon ve tasarım, inşaat ve proje yönetimi alanlarında kapsamlı hizmet vermeyi amaçlayan 12 Şirketler Grubu bünyesinde kurulmuştur.

Tarihe tanıklık eden binaları restore etmeyi ve yeniden tasarlamayı şirket misyonu olarak belirlemişlerdir. Çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve genişleyen ekibi için iç eğitimci yetiştirmek için yolları PDR International ile kesişen müşterimiz ile uzun soluklu bir iç eğitimci yetiştirme projesine imza attık.

Böylece eğitmen potansiyeli olan kişilerin bu potansiyellerini performansa dönüştürmeyi hedefledik.  

Proje Bilgisi:

 • İç eğitmen olarak belirlenen farklı departmanlardan yöneticiler ve kendi alanlarında uzmanlığa sahip olan çalışanlar katılımcı profili olarak firma tarafından seçildi.
 • Yöneticilerin ve kendi alanında uzmanlığı olan çalışanları eğitim verecekleri alanlarda beklentileri İnsan Kaynakları Yöneticileri tarafından alındı.
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerle görüşme yapılarak ihtiyaç analiz çalışması yapıldı.
 • Eğitimde yapılan sunumlardan 2 tanesi kendi sunumları üzerinden değerlendirildi böylece temel aktarım noktaları belirlendi.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı
 • Eğitmen adaylarından seçilenlerin ilk eğitimleri danışmanlarımız tarafından izlenerek geri bildirimler birebir kendileriyle paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Performans Gelişimi Projesi

Müşterimiz 1958 yılında faaliyete geçmiş, hızlı ve güçlü bir biçimde büyüyerek tüm şirketlerinin kurumsal bir çatı altında toplanması amacıyla, 1995 yılında holdingleşmiştir. Servis sektöründeki şirketleri, 11.000'i aşkın çalışanı ile 2 kıtada 5 ülkede başarılı hizmetlerini sürdürmektedir. Büyümenin, kaliteli, güvenilir hizmet anlayışından hiç bir zaman ödün vermeden sağlanacağının bilincinde olan müşterimiz, başarının sürekliliğinin de çalışanlarının her konuda desteklenip, eğitimlerle kişisel gelişimlerinin yükseltilmesiyle gerçekleştirileceğine inanmaktadır.

Bu inançla yolları PDR International ile kesişmiş ve çalışanlarının sunum performanslarını geliştirmek amacıyla uzun süreli bir eğitim projesine imza atmışlardır.

Proje bilgisi:

 • Her departman için İnsan kaynakları işbirliğiyle birlikte planlanan ihtiyaç haritası üzerinden eğitim içerikleri oluşturuldu.
 • Tamamen uygulama ağırlıklı Sunuş tekniği eğitimimizde 2 eğitim danışmanı görev aldı. Eğitim boyunca her bir katılımcı iki gün boyunca toplam 5 ila 6 sunum yaptı. Bu sunumların tamamı kaydedildi ve iki tanesi üzerinden ikinci eğitim danışmanı tarafından birebir koçluk verildi.
 • Kayıtlar katılımcılarla paylaşıldı, böylece istedikleri an sunumlarını izleme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalamış oldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Teknik Eğitimin Güncellenmesi Programı

Müşterimiz Türkiye’nin önde gelen gıda üretici ve ihracatçılarından biri, Holding ve bağlı kurumları ile 2011’den bu yana birlikte çalışıyoruz.

2018 yılında dahili eğitimciler ile özel tasarım bir program üzerinde çalıştık.  Projenin amacı; dahili eğitimcilerin operatörler için hazırladığı mevcut mesleki eğitimin güncellenmesi ve katılımcı dostu bir yaklaşım ile zenginleştirilmesi idi.

Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle mevcut eğitimi yerinde inceledik, gelişme alanlarına dair notlar aldık, eğitimcilerin ve katılımcıların beklentilerini netleştirmek için kısa ve odaklı grup çalışmaları tasarladık, elde ettiğimiz çıktıları analiz ettik.

Mevcut eğitimin mesleki ve teknik olarak gerekli mesajları güvenle vurgulayacak şekilde güncellenmesi, görsel malzemelerin en uygun grafikler ile zenginleştirilmesi, eğitim akışının hem ana mesajları kapsayacak hem de katılımcılara değer teşkil edecek yeni bir akış ile tasarlanması için çalıştık. Eğitim içinde kullanılan oyunu yeniden düzenledik ve daha keyifli bir hale getirdik.

Dahili eğitimciler ile yeni beceriler üzerinde çalıştık ve birebir koçluk yaptık, bu sayede eğitimciler; yeni anlatım biçimleri, cazip ve güncel örnekler, alan kullanımı, iletişim ve beden dili, yaratıcı aktivite ve oyunlar geliştirmek, görsel malzeme hakimiyeti, ilgiyi canlı tutmak ve soru ve cevapların etkin yönetilmesi gibi alanlarda  uygulama ve geri bildirim ağırlıklı bir çalışma ile becerilerini keskinleştirme fırsatı buldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.