Elektrik Dağıtım

Performans ve Liderlik Gelişimi Projesi

Güneydoğu Anadolu’nun geniş coğrafyasında elektrik üretimi ve dağıtımı yapan, bölgede geniş istihdam yaratan, kurum için eğitime önem veren bir kurumdur.

Projeye 2015 yılından beri farklı başlıklarla devam etmektedir. Öncelikli çıkış yolu kurum kültürü oluşturmak ve bunu müşteri memnuniyeti yaratarak pekiştirmek idi.

5.yılında olan proje kapsamında eğitmen yetiştirme programı, performans geliştirme çalışmaları ve liderliğe kadar uzanan geniş bir yolda hizmet verilmiştir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım şirketlerinden biri olan firma bölgesinde yer alan iller kapsamındaki elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerini kapsayan firma bölgesindeki 7,3 milyon kişinin, elektrik dağıtımına erişimini sağlamaktadır.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

  • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
  • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
  • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
  • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
  • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
  • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.