Factoring

Takımlararası Stratejik Düşünme ve Planlama Becerisi Geliştirme Programı

Firma, Eylül 1997’de bir banka iştiraki olarak yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Çeşitli sektör ve büyüklükteki şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, kaliteli faktoring hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Kuruluşundan itibaren tüm faktoring hizmetlerinin kullanılır hale gelmesini ve mevcut pazarın genişlemesini hedeflemiştir. Yeni müşteri potansiyelinin özellikle önemsendiği bu amaç doğrultusunda, mevcut diğer araçlara tercih edilebilmek ve piyasadaki rakiplerin önüne geçebilmek için hizmette kaliteye öncelik verilmiştir.

Projenin amacı, katılımcıların verdikleri kararların sistemin bütününde nasıl etkileri olduğunu göstermek ve bu sayede etkin karar alma becerisini geliştirmek, birimler arası (kendi fonksiyonları) dışında yardımlaşmanın önemini ve değerini anlamak, yeniliklere açık olmanın önemini ve kazandırabileceklerini fark etmek, sağlıklı karar alma sürecinin; sağlıklı veri elde etme ve verileri iyi değerlendirmeden geçtiğini görebilmektir.

Proje Bilgisi:

  • 4 saat süren bir masa oyunu olan Acil Serviste Bir Cuma Gecesi firmanın orta ve üst düzey yöneticileri ile planlandı.
  • Katılımcılar bir hastaneyi 24 saatliğine başarıyla yönetmeyi amaçlamaktadır. Farklı departmanların yöneticilerini canlandırırlar.
  • Sanal bir dünyada iş akışı ve karar verme deneyimi yaşayan katılımcılar, hızlandırılmış bir 24 saatte, olan biten her şeyi tahta üzerinde izleyerek, verdikleri kararların neticelerini daha açık fark ederler. Simülasyon etkileşimli bir değerlendirmeyle sona ermektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.