Hastane

Yaşayarak Öğrenme Programları Projesi

1996 yılında hizmet vermeye başlayan hastaneler grubu, gözün tüm branşlarında göz ve göz çevresi sağlığına dair sorunlar için 500 farklı tedavi yöntemiyle göz sağlığı hizmeti vermektedir. Ülkemizde branş hastaneciliği ile yeni bir dönem başlatan firma, günde 8000 poliklinik ve 1000 ameliyat kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında toplam 28 ayrı noktada sağlık hizmeti vermektedir.

Proje Bilgisi

 • Tüm şubeler hastane yöneticilerinin yöneticilik becerilerini geliştirmek adına kurgulanmış simülasyon eğitimi gerçekleştirdik.
 • Bu simülasyon, katılımcıların bir hastaneyi 24 saatliğine yönetmeleri üzerine kurgulanmış bir masa oyunudur.
 • Katılımcılarımız; simülasyonda, hastanenin dört önemli biriminin yöneticilerini canlandırırlar ve birtakım olarak oyuna dâhil olurlar.
 • Bu masa oyunu ile katılımcılar,
 • Verdiği kararların sistemin bütününde nasıl etkileri olduğunu gördü.
 • Birimler arası (kendi fonksiyonları) dışında yardımlaşmanın önemini ve değerini anladı.
 • Yeniliklere açık olmanın önemini ve kazandırabileceklerini fark etti.
 • Sağlıklı karar alma sürecinin; sağlıklı veri elde etme ve verileri iyi değerlendirmeden geçtiğini gördü.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Temelleri 1993 yılında atılan müşterimiz çeyrek asır önce Türkiye’nin hastane kültürüne yön veren güçlü markalarıyla büyümeye devam ediyor. Bugün Bursa’dan Elazığ’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 17 ilde 31 hastanesi 6.017 yatak kapasitesi ile sektörüne yön veren en büyük sağılık grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün bu sağlık kuruluşlarında toplam çalışan sayısı 16.460 olan müşterimiz sağlık sektörüne katkılarına halen devam etmektedir.

Projenin amacı, Etkin İnsan Yönetimi programı firmada çalışan orta ve üst düzey yöneticilere yönetim kavram ve konuları üzerinde bir ortak baz oluşturmayı, katılımcıların öncelikle kendilerinden başlayarak organizasyonda yönetsel tavrı benimsetmeyi ve tüm bunları yaparken teoriden ziyade deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı, katılımcılara bir ayna tutarak gelişim alanlarını belirlemeyi ve uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı yöneticiler ve yönetici adaylarını gerekli bilgi, beceri ve deneyim ile donatmaktır. Bu kapsamda eğitim öncesi orta ve üst düzey katılımcı olan yöneticilerin 20 farklı başlıkta yetkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Yönetim Gelişim Anketi yapılmış eğitim bu anketten sonra ortaya çıkan eğitim ihtiyacına göre şekillendirilmiştir.

Program Bilgisi:

 • Eğitim öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
 • Bu rapora göre belirlenen eğitim ihtiyaçları ile her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.