İlaç

Kurum İçi Sözlü ve Yazılı İletişim Geliştirme Programı

İş ortağımız, merkezi yurtdışında bulunan ve 58.000 çalışanı olup; 81 ülkede faaliyet gösteren, farklı kimyasal ürün gamları olan şirkettir. Oto tamir, genel sanayi plastik, ahşap ve bobin kimyasal boyalar üretmektedir.

Planlanan eğitim projesinin amacı, şirket içinde iç müşteri, şirket dışında a dış müşteri ile olan yazılı ve sözlü iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • İnsan Kaynakları ekibinin kurum içi yapılan analiz çalışması sonucunda performans gelişimine yönelik eğitim ihtiyaçları belirlendi
 • Kurumda çalışan kişilere beklentilerini içeren ve beş sorudan oluşan bir anket paylaşılmıştır
 • Anketten çıkan sonuçlara göre eğitim içeriği kuruma özel olarak oluşturulmuştur
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Firma, üreme sağlığı, kadın hastalıkları & doğum, üroloji, gastroenteroloji ve endokrinoloji alanlarında yenilikçi ürünleri tanımlama, geliştirme ve pazarlamaya yönelik araştırma odaklı bir ilaç şirketidir.

Son 20 yılda dünyanın her yerinde çocuk ve yetişkinlerin hayat kalitesini artıran özgün ilaç tedavilerinin geliştirilmesi ile uluslararası bir ün kazanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Şirketin ilk kademe yöneticilerine, etki alanlarında daha iyi sonuçlar almalarını sağlayacak yönetsel bakış açısı kazandırılmıştır.
 • İş ve insan yönetiminde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı kullanabilecekleri pratik ve etkili uygulama araçları kendileri ile paylaşılmıştır.
 • Etkili bir yöneticinin kritik başarı faktörlerini öğrenmişlerdir.
 • Nasıl bir yönetim tarzı olduğunu ve bu tarzın çevresine etkisini analiz etme becerisi kazanmışlardır.
 • Başarılı bir yönetici olarak hedef belirlemenin ve paylaşmanın yöntemlerini tazelemişlerdir.
 • Farklı becerilerdeki ekip üyelerini belirlenen hedefler doğrultusunda uygun biçimde yönlendirebilecek duruma gelmişlerdir.
 • Yönetim kademesinde iletişim becerilerinin önemi ve tarzlar, yöntemler ve araçlar konusunda farkındalık ve beceri geliştirmişlerdir.
 • İletişim unsurlarını etkili ve başarılı şekilde kullanarak ekibine liderlik edebilecek duruma gelmişlerdir.
 • Çalışanlara doğru işi doğru zaman ve şekilde aktarabilmeyi kavramışlardır.
 • Çalışan motivasyonunu artırmak için bakış açısı ve pratik araçlar edinmişlerdir.
 • Çalışanlarına daha doğru geribildirim vererek gelişimlerini sağlayacak yetkinliği kazanmışlardır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Yönetsel Süreçleri İyileştirme Gelişim Projesi

İş ortağımız global arenada sektörünün öncüsü olup; hizmet alanı ileri teknoloji seviyesi ile klinik araştırmalar yapmak olan kurum, veri biliminin gücünü de ortaya çıkararak fırsatları en üst düzeye taşımayı ve insan sağlığını daha ileriye taşıyacak çözümler bulmayı hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Proje, yöneticilerin kendilerini ve çalışanlarının yöneticilerini değerlendirmeleri için 360 derece değerlendirme çalışması ile başlamış ve sonrasında çıkan bireysel raporlara göre içerikler kuruma özel hale getirilerek start almıştır.

Proje Bilgisi

 • LMS portalı üzerinden ilgili yöneticilere “Yönetim Gelişim Anketi” yapılmış ve kişi bazında çıkan raporlar İnsan Kaynakları Yönetimi ile paylaşılmıştır
 • Eğitim içerikleri ilgili yöneticiler ile paylaşılmış ve onların onayı doğrultusunda şekillendirilmiştir
 • Eğitimlerin bitiminin ardından uygulanan takip programları ile konu pekiştirilmeleri yapıldı
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Takımlar Arası Stratejik Düşünme ve Planlama Becerisi Geliştirme Programı

Temeli 1700’lü yıllara dayanan müşterimiz, yenilikçi ve hasta odaklı uluslararası bir ilaç şirketidir. Kurulduğu dönemde özellikle Doğal bitkisel ilaçlar üreten, kaliteli ürünleri ve etik iş anlayışı ile döneminde büyük bir itibar kazanan müşterimiz dünya çapında, öncü ve inovatif tedavi seçenekleriyle her gün daha sağlıklı, daha Parlak Bir Gelecek inşa etmektedir. 

Birlikte yürüttüğümüz projenin amacı, katılımcıların aldıkları kararlarla sistemin bütününde nasıl etki ettiklerini göstermek ve bu sayede karar alma ve problem çözme becerisini geliştirmek, birimler arası (kendi fonksiyonları) dışında yardımlaşmanın önemini ve değerini anlamak, yeniliklere açık olmanın önemini ve kazandırabileceklerini fark etmek, sağlıklı karar alma sürecinin; sağlıklı veri elde etme ve verileri iyi değerlendirmeden geçtiğini görebilmektir.

Proje Bilgisi:

 • Katılımcılar ile masa başında yoğun bir 4 saatlik masa oyunudur.
 • Bir hastanenin 24 saatliğine başarıyla yönetilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar farklı departmanların yöneticilerini canlandırırlar.
 • Sanal bir dünyada iş akışı ve karar verme deneyimi yaşayan katılımcılar, hızlandırılmış bir 24 saatte, olan biten her şeyi tahta üzerinde izleyerek, verdikleri kararların neticelerini daha açık fark ederler. Simülasyon etkileşimli bir değerlendirmeyle sona ermektedir.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Performans Gelişimi Projesi

Hastalıkların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavisi için birçok ürün ve hizmetin yaratıcısı olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirme amacına yönelik birçok alanda katkı sağlamakta olan firma sektörünün önde gelen en büyük şirketlerindendir.

Proje Bilgisi

Firmanın müşterileri olan hekimlere, klinik çalışmaların eğitimini verecek çalışanları için eğitmen yetiştirme projesi kurguladık.

İç eğitmen adayları belirlendikten sonra mevcut yetkinliği düzeyini ölçümlemek için bir ön test uygulaması yapıldı.

Gelişim alanları ön test ile belirlendikten sonra projeyi yürütecek Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen Eğitimcinin Eğitimi içeriğini firma ihtiyaçlarına uygun hale getirdi.

Eğitim esnasında bol uygulama, video çekimi ve farklı bir odada Rehber Eğitmen tarafından yürütülen geri bildirimlerle İç eğitmenler birebir koçluk aldılar.

Sürecin sonunda gelişim alanlarını ve aksiyon planlarını da içeren rapor insan kaynakları ile paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.İç Eğitmen Yetiştirme Projesi

Hastalıkların erken teşhis edilmesi, önlenmesi ve tedavisi için birçok ürün ve hizmetin yaratıcısı olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirme amacına yönelik birçok alanda katkı sağlamakta olan firma sektörünün önde gelen en büyük şirketlerindendir.

Proje Bilgisi

 • Firmanın müşterileri olan hekimlere, klinik çalışmaların eğitimini verecek çalışanları için eğitmen yetiştirme projesi kurguladık.
 • iç eğitmen adayları belirlendikten sonra mevcut yetkinliği düzeyini ölçümlemek için bir ön test uygulaması yapıldı.
 • Gelişim alanları ön test ile belirlendikten sonra projeyi yürütecek Eğitim Danışmanı ve Rehber Eğitmen Eğitimcinin Eğitimi içeriğini firma ihtiyaçlarına uygun hale getirdi.
 • Eğitim esnasında bol uygulama, video çekimi ve farklı bir odada Rehber Eğitmen tarafından yürütülen geri bildirimlerle İç eğitmenler birebir koçluk aldılar.
 • Sürecin sonunda gelişim alanlarını ve aksiyon planlarını da içeren rapor insan kaynakları ile paylaşıldı.  

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında kurulan firma başlıca Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de operasyonları bulunan uluslararası bir ilaç grubudur. Dünyanın 135 ülkesinde ürünleri satılan firma üretim ve satış & pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra ar-ge faaliyetleri de yürütmektedir.

Proje Bilgisi

 • Eğitimler öncesi 360 derece Yönetim Gelişim Anketi ile tüm katılımcıların 20 Liderlik yetkinliğindeki mevcut seviyeleri belirlendi.
 • Her birine profesyonel koçlarımız tarafından verilen rehberlik seansları ile kendilerini bu yetkinliklerde hangi seviyede gördükleri ve birlikte çalıştığı ast ve üstlerinin onları nerede gördükleri ve nedenleri görüşüldü.
 • Sonrasında her ay 2gün olmak üzere toplam 3modül 6günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
 • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketleri 360 derece gerçekleştirerek geldikleri noktalar belirlendi.
 • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
 • Gelişim noktaları için öneriler ve çeşitli ödevler paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Koçluk Becerilerini Geliştirmek - Global Eğitim Projesi

Global arenada, bilim insanları, araştırmacılar, üretim, ruhsatlandırma ve iletişim uzmanları, olarak farklı kademelerde, yaklaşık 32.000 çalışanı olan firma; yaşamı tehdit eden hastalıklardan kronik durumlara kadar, günümüzün sağlık sorunlarını çözmek için yeni yaklaşımlar geliştirmektedir.

Projenin amacı, bünyelerinde görev yapan hemşirelerin hastalara koçluk yaklaşımı ile hizmet vermeleri için gerekli koçluk tekniklerinin paylaşılmasıdır.

Proje Bilgisi

 • Globalde bulunan ve üst düzey yöneticilere yurt dışında verilen eğitim know-howlarının dia setleri ve kullanılan öğrenim araçlarının PDR International ünvanlı koçu ile paylaşıldı
 • Eğitim jargonlarına dikkat edilerek dia setlerinin Türkçe tercümeleri yapıldı ve konu bazında uygun aktivite ve videoların belirlenerek konuya bazında içeriğe entegre edildi.
 • Sunumun son hali İnsan Kaynakları ekibi ile paylaşılarak onay alındı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Müşteri Memnuniyeti Gelişim Programı

İş ortağımız, global arenada en çok tercih edilen, 98 ülkede 2.500 yerel yetkili satıcı aracılığıyla bölgesel ve ulusal satış şirketleri tarafından pazarlanmakta ve satılan; güvenlik teknolojisi ve inovasyon alanında dünya lideri olan bir firma.

Planlan eğitim projesinin amacı, globalde halihazırda verilen eğitimlerin Türkiye’de de aynı nitelikte ve içerikte hazırlanarak sunulmasıdır. 

Proje Bilgisi

 • Globalde verilen eğitimin içeriği, kullanılan uygulamaların know-how bilgileri PDR eğitim danışmanı ile paylaşıldı
 • Dokümantasyonların Türkçe çevirileri yapıldı ve firma ile paylaşılarak onay alındı
 • Eğitim içeriği lokal beklentiye göre dizayn edildi ve yönetim ile paylaşıldı
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Almanya'nın önde gelen sigorta gruplarından biri olan firma asıl ilgi alanı olan inşaat risklerinde pazar lideri konumundadır.

Proje Bilgisi

 • Alanında lider olan firma sahip olduğu müşterilerinin verdikleri hizmetlerden ne kadar memnun olduğunu detaylı bir analiz çalışması ile tespit etmek istedi.
 • Memnuniyeti ölçmek istedikleri konu başlıkları firma yetkilileri ile birlikte belirlendi.
 • Her bir başlık için etkili sorular hazırlandı.
 • İletişim bilgileri verilen tüm müşteriler ile anketler paylaşıldı.
 • Anket cevaplama süresi tamamlandıktan sonra hazırladığımı detaylı araştırma raporu şirket yetkilileri ile paylaşıldı.
 • Bu raporda hem korunması gereken yüksek memnuniyet sahibi alanlar hem de iyileştirilmesi gereken düşük memnuniyete sahip alanlar net bir şekilde paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Liderlik Gelişimi Projesi

Türkiye’de sofra camı üretimiyle 20 yıldır sektörde inovatif ve teknoloji odaklı bir rol üstlenen firma toplam 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulu iki üretim tesisi ve İstanbul’da satış ve pazarlama ofisi ile birlikte 2.000 kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin her noktasına ulaşan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahip firmanın yenilikçi ve özgün cam tasarımları, dünyada başta Fransa, İspanya ve İran olmak üzere, Brezilya’dan Çin ve Filipinler’e kadar 130 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Firma, cam üretimi ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bünyesinde 2001 yılında kurduğu “fabrika içinde fabrika” olarak nitelendirilen Teknopark’ta gerçekleştiriyor. İnovasyon odaklı Teknopark, alanında kendi üretim teknolojisini oluşturan dünyadaki 3 firmadan biridir.

Proje amacı, Orta ve üst düzey yöneticiler; iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak bireysel ve ekip olarak başarılarını pekiştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Temelde koçluk alan kişilerin (danışanların) "Değişimlerini kolaylaştırmak, performanslarını arttırmak ve işten alınan doyumlarını yükseltmek" hedeflendi. 

Proje Bilgisi:

 • Birebir Koçluk kendi ve çalışanlarının performanslarını artırmak için gerekli koçluk bakış açısını ve becerileri edinmek isteyen üst ve orta düzey yöneticiler için dizayn edildi.
 • Kurum içerisinde; süreç hakkında genel bilgi verildi ve danışana yönelik üzerinde çalışılması düşünülen kişisel yetkinlik hedeflerinin belirlenmesine yönelik ön toplantı yapıldı.
 • Toplantıda tespit edilen hedefler doğrultusunda (max. 3 hedef) süreçlerin başlayacağı tarihler belirlendi. Müteakiben birebir koçluk seanslarına başlandı.
 • Son seansta her bir katılımcı için (danışan-koç) birlikte genel kapanış değerlendirmesinin yapıldı, sonuç değerlendirme raporu danışan tarafından hazırlandı ve paylaşıldı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Odaklı Hizmet Gelişim Programı

1998 yılında İstanbul'da kurulan firma vize başvurularının kabulü ve değerlendirilmesi ile ilgili destek hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir’de, İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından da İstanbul’da vize hizmetlerinin sağlanması için yetkili tek resmi kurum olan firma tüm çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını işin gerektirdiği ya da yapılan değerlendirmeler sonucunda operasyonun gelişmesi ve öğrenen bir yapıya sahip olabilmesi için saptayarak güncel eğitim ve programlar ile desteklemektedir.

Program amacı,  firmada farklı kademede görev yapan çalışanların müşteriler ile temaslarında kurumun hizmet vaadini yerine getirmesi için gereken yaklaşım ve becerilere kazanmasıdır.

Proje Bilgisi:

 • Kurum kendi içinde yaptığı ihtiyaç analiz çalışması sonrasında çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemiştir
 • Belirlenen eğitim ihtiyaçları hakkında PDR International ile toplantı yapılarak firmadan bekledikleri davranışsal hedefler alınmıştır
 • Yetkinlikler ve davranışsal göstergeler sonrasında eğitim başlıkları belirlenerek eğitim danışmanları tarafından içerikler oluşturulmuş; firma tarafından verilen vakalar konular arasına yerleştirilmiştir
 • Firma ile nihai içerikler paylaşılmış; alınan onay neticesinde içerikler son haline getirilerek sunulmuştur
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Kurumsal Gelişim Projesi

Türkiye’nin büyük gruplarından birinin çatı firması olarak kurulmuş ve lüks perakende alanında hizmet vermekte olan bir kurumdur. Mobilya, ev tekstil, ev aksesuar, lüks marka giyim gibi farklı yabancı markları çatısı altında barındırmaktadır.

Proje Yönetici seviyesi ve çalışan seviyesi olarak 2 farklı kademe çalışanları için planlanmıştır. Çalışanlar için, mağaza içinde ekip iletişimi ve müşteri ile satış süreçlerinin iletişiminin yönetimi olarak ele alınmıştır. Yönetici tarafında ise hem mağazada ekip yönetimi hem de mağazaya gelen müşteri yönetimini desteklemek amacıyla içerikler dizayn edilmiştir.

Proje Bilgisi

 • Belirlenen mağazalarda gizli müşteri olarak saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 • Saha ziyaretleri sonucunda eğitimlerin içerikleri revize edilerek mağaza yöneticilerinin katılımı ile demo sunum yapılmıştır.
 • Mağaza çalışanlarından belirlenen grupla odak grup çalışması yapılarak beklentiler netleştirilmiştir.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımız ile ilgili detaylı bilgi için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=our-assessment-and-evaluation-tools linkini tıklayın.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Deneyimi Yönetimi Projesi

Müşterimiz uluslararası perakende devi, 60 ülkede 1300 mağaza ve 12000 satış noktası ile hizmet veriyor, yenilikçi temaları ile her gün Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerini mağazalarında ağırlıyor.

İşbirliğimiz 2016 yılında başladı ve halen başarıyla devam ediyor.

Mağaza müdür ve müdür yardımcılarının katılımı ile müşteri deneyimi-mutlu müşteri-mutlu çalışan üçgeninde özel tasarım bir deneyim yolculuğu hazırladık.

Bilgi, tecrübe ve yeni deneyimleri doğal bir öğrenme ortamı yaratarak harmanladık, markanın DNA’sında bulunan öğreti ve yaklaşımları her günün müşteri deneyimine aktarabilmek ve müşterinin her zaman ilk tercihi olmak için bizlere düşenleri konuştuk, nasıl hayata geçirebileceğimizi paylaşıp deneyimlerimizi çoğalttık.

Tüm mağaza yönetim ekibinin katılımı ile iki yıl üst üste gerçekleştirilen “müşteri deneyimi yönetimi” programının takiben yönetsel becerileri desteklemek için hazırladığımız iki modülden oluşan programımız ile projeye devam ettik.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Müşteri Deneyimi Projesi

Müşterimiz, Türkiye'de gıda dışı perakende sektörünün önde gelen gruplarından olup, Nisan 2012 itibariyle bugün Türkiye'nin 28 ilinde 38 çok katlı, 14 konsept mağaza, 13 Outlet Mağazası ile faaliyetini sürdürmektedir. Türkiye'de perakende alanında ilklerin uygulayıcısı olan müşterimiz; koşulsuz müşteri mutluluğu yaklaşımını 3000'e yakın çalışanıyla müşterisi ile buluşturmaktadır. Müşterimiz bu çerçevede 2012 yılında müşteri deneyimini desteklemek amacıyla müşteri ilişkileri ve sorunlu durumlar ile etkin şekilde başa çıkma konuları üzerinde odaklanan eğitim ve gelişim programlarında çözüm ortağı olarak PDR International'ı seçti.

Proje Bilgisi

 • Tüm mağazalardaki Müşteri İlişkileri Yönetmenlerinin ve Takım Liderlerinin katılımı ile gerçekleşen bu program adanmış bir danışman grubu tarafından ön analizlerin ve müşteri geribildirimlerinin de analize dâhil edildiği bir sürecin sonunda özel olarak tasarlandı ve gruplar halinde tekrarlandı.
 • Gelişim projesinin ilk iki adımında araştırma ve tanımlama çalışmaları yapıldı.
 • Müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye ve zorlu durumlarla etkili şekilde başa çıkmaya yönelik bir çalışma ve eğitim programı hazırlandı.
 • Tüm mağazalardaki müşteri ilişkileri yöneticileri ve takım liderlerinin katılımı ile gerçekleşen programlar öncesinde belirlenen müşteriler ile birebir yapılan görüşmeler sonunda hazırlanan vaka ve senaryo çalışmaları eğitim akışına değer kattı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Hasta Hizmetleri Gelişim Projesi

Müşterimiz, 1995 yılından bu yana Türkiye'de hastanecilik alanında faaliyet gösteriyor ve 15 hastane, 2 Hastane Kompleksi ve 2 Tıp Merkezi ile toplam 19 hizmet merkezinde 9000 çalışan ile hastane sektöründe ülkemizin önde gelen kuruluşlarındandır. Kalite prensipleri gereği hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst seviyede tutma çabasını çalışanlarının her düzeyde eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile destekleyerek sürdürmektedir. PDR International çözüm ortaklığında gerçekleştirilen, Hasta Hizmetleri ve Hemşirelik Hizmetleri çalışan ve yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanların katıldığı projenin amacı, hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak, zorlu durumlarla başa çıkmak için çalışanlara pratik ve hemen uygulanabilir araçlar sağlamak ve hastanenin hizmet kriterlerinin tüm çalışanlarca en etkin şekilde uygulanmasını desteklemek olarak belirlendi.

Proje Bilgisi

 • Ön çalışması adanmış bir danışman grubu tarafından yapılan bu projede zaman zaman "gizli müşteri" adımları da gerçekleştirildi. Bu sayede eğitim etkinliği ölçümünü de içine alan proje yapılandırıldı.
 • Hastanenin devamlılık arz eden çalışma döngüsü nedeniyle uzun süreli eğitim programlarına katılmaları mümkün olmayan çalışanlar için her hafta ½ günlük programlar ve 4 ay süren bir gelişim projesi yapılandırıldı.
 • Her katılımcının her modül sonunda aksiyon planlarını yöneticisi ile paylaştığı bir takip mekanizması da projenin içine yerleştirildi ve böylece öğrenilenlerin kısa zamanda hayata geçirilmesi için küçük ama etkili bir teşvik adımı yaratılmış oldu.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.
Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi Çalışması

1977 yılında beri tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma, Türkiye operasyonundaki 3 fabrikası ile aylık 800.000 adet üretim kapasitesine sahip olup birçok dünyaca ünlü markanın üreticiliğini yürütmektedir.

Projenin amacı, 3.000’in üzerinde çalışanlarının şirkete olan bağlılık seviyelerini ölçmek, memnun oldukları ve gelişmesini bekledikleri konuların önem düzeyine göre ortaya çıkması sonucu aksiyon planları oluşturmaktır.

Proje Bilgisi

 • 4 farklı lokasyondaki mavi ve beyaz yaka çalışanlar için ayrı soru setleri hazırlandı, firmanın onayına sunuldu.
 • Mutabakat sağlanması sonucu beyaz yaka çalışanlara online, mavi yaka çalışanlara ise her bir lokasyonda dağıt & topla tekniği ile anketler uygulandı.
 • Tüm anketler analiz edilerek her bir başlık için raporlar hazırlandı ve firmayla paylaşıldı.

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımız ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.pdrinternational.com.tr/pages?name=our-assessment-and-evaluation-tools linkini tıklayın. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.