Kamu / Belediye

Performans Gelişimi Projesi

Misyonumuz

  • İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası kıyaslamalar, araştırmalar ışığında, bilgi, politika ve sistemler oluşturarak;
  • Sanayi şirketlerine yüksek değer katan yenilikçi hizmetler sunarak, sanayimizin sürdürülebilir gelişmesini desteklemek;
  • Sanayici imajını yücelterek, karar vericilere mevzuat oluşumu ve uygulamalarında katkıda bulunarak sanayi altyapısı ve iklimini pozitif yönlendirmektir.

 

Vizyonumuz

Sanayi iklimini yönlendiren etkili bir paydaş olarak, sanayi şirketlerimizin sürdürülebilir rekabet gücü ve yetkinliklerini artırarak Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmaktır.

 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Kurum Kültürü Projesi

Müşterimiz Türkiye’nin önde gelen ihracatçı birliklerinden biri olup çalışma konularına giren alanlarda ülke ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihracata konu olan ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak, üyelerine yardımcı olmaktadır.

Bu değerli birlik ile 2011 yılından bu yana birlikte çalışıyoruz ve üyelerinin çalışanlarına yönelik eğitim ve gelişim programları hazırlıyor ve paylaşıyoruz. Amacımız ihracatı destekleyecek yetkinlik ve becerilere odaklanmak ve günümüzün iş hayatının gerektirdiği konu başlıklarında üye ve katılımcıların beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi destekleyecek performansa dönük eğitim programları ile bilgi ve beceriye odaklanmaktır.

2011’den bu yana 80 gün ve yaklaşık 600 kişi farklı konu başlıklarında performansa dönük eğitimlerimize katıldı ve eğitim programlarında 5 üzerinden 5, eğitmen performansında 5 üzerinden 4,94 başarı oranı ile iş birliğimize devam etmekteyiz.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.