Laboratuvar

Etkin ve Güvenli İletişim Projesi

Müşterimiz son 36 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye’nin ilk kalite belgesi sahibi olan bir laboratuvar zinciridir. Uzman kadrosu ile İstanbul’un en ücra köşelerine bile hizmet götüren bir yapıya bürünmüştür. Bugün 450’ye yakın çalışanı ile laboratuvarlar arasındaki saygın yerini korumaktadır.

Birlikte yürüttüğümüz projenin amacı çalışanların Kurumun hizmet ve profesyonel yaklaşım sözü çerçevesinde “etkili iletişim ve güven oluşturma” ve “etki yaratma ve güvenli davranış” konularında desteklenmesi olarak tanımlanabilir.

Kurumun genç ekibi için özel olarak hazırladığımız ve etkileşimli örnekler, vaka ve senaryo çalışmaları ile geribildirim adımlarından oluşacak şekilde özel olarak tasarladığımız bu gelişim paketi tüm katılımcıların büyük beğenisini kazanmıştır.

Odaklandığımız bilgi ve beceriler katılımcılarımızın günlük hayatlarında karşılaştıkları durumlardan esinlenilmiştir. Katılımcılar yaşadıkları iletişim ortamlarını hem güven ve etki oluşturmaya hem de profesyonel iletişim ve güvenli davranış yaklaşımını doğru ve etkili kullanmaya dönük destekleyici becerileri geliştirme fırsatı buldular.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.