Liman İşletmeciliği

Liderlik Gelişim Programı

İş ortağımız, Türkiye’nin en büyük grup şirketlerinden birinin liman ve konteyner terminal operasyonları olarak faaliyet göstermektedir.  

Planlan eğitim projesinin amacı, yöneticilerinin yönetim becerileri yanı sıra farklı liderlik özelliklerini ortaya çıkartmak amacıyla tasarlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Kurum içi yapılan eğitim ihtiyaç analiz çalışması sonrasında yöneticilerin yetkinlikleri ve davranış göstergeleri çıkartıldı
 • Çıkartılan davranışsal hedefler PDR ile paylaşılarak eğitimlerin içerisine entegre edildi
 • Teorik bilgilerin yanı sıra eğitim programına outdoor aktiviteler eklenerek her bir aktivite bir davranışı ortaya çıkartacak şekilde seçildi
 • Eğitim danışmanları ile toplantılar yapıldı ve içerikler nihai haine getirildi
 • Eğitimler yüksek memnuniyet oranında tamamlanarak eğitimler esnasında gözlemlenen ihtiyaçlar belirtilmiştir
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak İnsan Kaynakları Yönetimine sunulmuştur

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Satış Okulu Projesi

Kurum, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin, denizyoluyla yük taşımacılığını yapmak amacıyla intermodal kısa deniz taşımacılığı operatörü olarak hizmet vermesi için kurulmuştur.

Projenin amacı, yeni kurulan satış ekibinin kurumlarla olan satış süreçlerinin, başlama-sürdürme ve satış kapama süreçlerini içeren döngüde satış okulu projesi olarak tasarlanmıştır.

Proje Bilgisi

 • Firma tarafından katılımcı profilinin iş süreçlerini anlamak amacıyla derinleme görüşme toplantıları yapılmıştır.
 • Satış ekibinden belirlenen kişilerle telefon görüşmeleri tamamlanmıştır.
 • Satış okulu kapsamında başlama-sürdürme-satış kapama ve kilit müşteri yönetimi tarafında 5 eğitim başlığı belirlenmiştir.
 • Proje 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Kurumsal Performans Gelişim Projesi

Firma, çevreye, topluma, müşterilerine ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının bilinciyle; kaliteli hizmet sunarak işyeri ortamı güvenliğine hizmet vererek, doğal kayakları optimum kullanarak kalitede önü bir Türk liman işletmesidir.

Projenin amacı, kurum çatısı altında Müdür, Yönetici, Uzman, Uzman Yardımcısı pozisyonlarında görev yapan kişilerin, görev tanımlarında yer alan yetkinlikler kapsamında bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktır.

Proje Bilgisi

 • Firma yöneticileri tarafından paylaşılan yetkinlikler ve davranış göstergelerine göre PDR International tarafından eğitimlerin yer aldığı proje çıkartılarak firma yetkilileri ile paylaşıldı.
 • Eğitim danışmanları davranış göstergelerinin refere edeceği yetkinliklere göre eğitim içeriklerini kuruma özel olarak şekillendirdi.
 • Nihai içerikler firma ile paylaşıldı.
 • Eğitim sonunda raporlar hazırlanarak kişilerin gelişmiş ve gelişime açık noktaları firmaya raporlanmıştır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.