Mühendislik Bürosu

Yaşayarak Öğrenme Oyunları ile Oryantasyon Projesi

Firma, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) sistem mühendisliği, teknik destek, proje yönetimi, teknoloji transferi, lojistik destek hizmetleri; görevlerini gerçekleştirmek amacıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararı ile 1991 yılında kurulmuştur.

Proje Bilgisi

  • Firmanın belirlenen kurumsal değerleri ve yetkinlikleri çerçevesinde kuruma özel oyunla öğrenme programları tasarlandı.
  • Sene içerisinde kuruma yeni katılan çalışanlar belli bir sayıya ulaştığında bu programlar düzenli olarak gerçekleştirildi.
  • İlgili eğitim danışmanımız kuruma özel tasarladığı oyunla öğrenme programlarını 1 tam gün boyunca katılımcılarla birlikte hayata geçirdi.
  • Hem kurum kültürü oluşturma hem tutundurma ve bağlılık yaratma adına oldukça verim alındı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz 125 yıllık geçmişi ile mühendislik alanında dünya çapında küresel teknoloji lideridir. Otomasyon çözümleri, ticari ve konut amaçlı bina ve endüstri alanında tüm dünyaya yayılmış müşteri ağı ile küresel yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Dünyanın farklı yerlerindeki çalışanların tamamını kapsayan eğitim projeleri ile kalite standartlarını sürekli olarak ileri taşımaktadır.

Müşterimiz orta ve üst düzey yöneticileri için kapsamlı bir liderlik projesine ihtiyaç duymuştur. Bu noktada PDR International olarak ICF onaylı koçlarımızla eğitim öncesi ve sonrası ölçümlemeler, eğitim sırasında yoğun uygulama ve bilgi aktarımı ile başarılı bir projeye imza attık.

Proje Bilgisi:

  • İlk adım olarak müşteri tarafından belirlenen kişilere 360 derece Yönetim Gelişim Anketi yapılarak tüm katılımcıların 20 Liderlik başlığındaki yetkinlikleri belirlendi.
  • Her bir katılımcı için ICF onaylı sertifikalı koçlarımız tarafından anketten çıkan 36 sayfalık rapor incelendi.
  • Bu rapora göre eğitim ihtiyaçları ve öne çıkması gereken konular belirlendi. Her ay 2 gün olmak üzere toplam 3 modül 6 günden oluşan Etkin İnsan Yönetimi eğitimleri verildi.
  • Eğitim programı tamamlandıktan sonra tekrar Yönetim Gelişim Anketi gerçekleştirilerek katılımcıların geldiği nokta tespit edildi.
  • Son birebir rehberlik seansları ile güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler verildi.
  • Tüm süreç tamamlandıktan sonra programı yürüten eğitim danışmanımız üst yönetime projenin basamakları ve sonuçlara dair eğitim raporunu paylaştı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.