Yazılım / Bilişim

Performans Gelişimi Projesi

Kurum müşterilerine teknoloji alanında katma değerli hizmetler sunmak amacıyla kurulan şirket, başarı hikayeleriyle dolu 20 yılı geride bırakmıştır. SAP çözümleri olmak üzere, kurumsal yazılım sistemlerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde de rol oynamaya devam etmektedir.

Yaptıkları iş gereği, süreçlerinin bir parçası olan müşteri yönetimi tarafındaki eğitimlerle ilgili PDR International ile ortaklık gerçekleştirilmiştir. İç eğitmenleri PDR eğitmen standartlarına göre yetiştirilerek katkıda bulunulmuştur.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Takım-Takım Yaşayarak Öğrenme Programı

Türkiye’nin ilk SAP CRM çözümleri odaklı firması olarak, SAP C/4HANA ürün ailesinde, en fazla tamamlanmış referans projeye sahip olan kurum uluslararası tecrübeye sahip uzman danışman kadrosu ile Türkiye ve MENA bölgesinin en büyük CX organizasyonudur.

Proje Bilgisi

  • Tüm çalışanların, takım ruhunu geliştirmesi,
  • İletişimlerini kuvvetlendirmesi,
  • Motivasyonlarının arttırılması,
  • Ortak kaynak kullanımı konusunda iş birliklerinin geliştirilmesi,
  • Aralarındaki bilgi paylaşımı ve koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi,
  • İç müşteri odaklılık kavramının yerleşmesi için hayata geçirilmiş bir yaşayarak öğrenme programıdır.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Liderlik Gelişimi Projesi

1997 senesinde kurulan kurum kritik görevleri yüklenen kurumsal yazılım platformlarını ve hizmetlerini geliştiren ve sağlayan teknoloji lideridir. Dünyanın en büyük markalarını çözümleri ve servisleri ile destekleyen kurumumuz, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirmektedir. Son teknoloji BT altyapıları ve bulut çözümleri de üreten ve yöneten kurumumuz, müşterilerin uygulamalarını dış kaynak hizmeti olarak almalarına öncülük eder.

Kurum yöneticileri ile yapılan birebir çalışma sonucunda, çıkan ihtiyaç doğrultusunda performans görüşmeleri esnasında geri bildirim verme konusunda desteğe ihtiyacı oldukları tespit edilmiştir. Bu noktada yöneticilere etkin performans değerlendirmesi yapma, buna bağlı geri bildirim verme ve koçvari yaklaşım sergileme konularında eğitimler verilmiştir. 

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.



Liderlik Gelişimi Projesi

Müşterimiz; 2004 yılından bu yana SPA ve SAP dışındaki sistem ve teknolojilerin en yüksek verimle kullanılması ve dijital dönüşüme yapılan yatırımların en hızlı sürede geri dönüş sağlaması için gerekli her türlü iş, ürün, süreç, teknoloji ve entegrasyon hizmetlerini sağlamaktadır. Geliştirdiği basit ara yüzlere sahip sektörel cloud ve mobil çözümlerle iş süreçlerinin dijitalleşmesine katkıda bulunan kurum uluslararası projelerde görev alarak hizmetlerini dünyanın dört kıtasına yaygınlaştırmıştır.

Proje Bilgisi

  • Projemizin amacı takım çalışması, iş birliği, motivasyon, sorun ve zorlukların yönetimi ve iç iletişimi kuvvetlendirmek olarak tanımlandı ve 2 senelik biz zaman dilimine yayılan bir gelişim programı olarak tasarlandı.
  • Yapıyı ve çalışanları daha iyi anlamak adına yapılan saha çalışmaları ve toplantıların ardından proje tasarımı konusunda İnsan Kaynakları takımı ile çalışıldı projenin ana adımları netleştirildi.
  • Takım çalışması, iş birliği, bağ kurma, motivasyon ve zorlukların üstesinden gelme gibi ana kavramları kapsayacak program için açık hava aktivitelerini de içeren bir program tasarımı hazırlandı.
  • İki yıl düzenli devam eden bu çalışma ile ortak hedefe birlikte ilerleme, takım çalışması, iş birliği, birey ve takım motivasyonu, sorun çözme ve iç iletişimi kuvvetlendirme gibi konu başlıkları üzerinde gelişim sağlandı.

İlgili eğitimleri incelemek için tıklayın.