Simülasyon Hakkında:

Bu seminerin amacı, katılımcıların ekonomik gelişmelere dair okuduğu haber, makale ve yorumları değerlendirebilmesine, kendi işine etkileri hakkında bir fikir sahibi olabilmesine yardımcı olmaktır.  Eğitimde, ekonomik konjonktürle ilgili bir fikir oluşabilmesi için gerekli temel ekonomi kavramlar,  makro verileri ve bunların birbirleri ile oluşturduğu etkileşimler sunulacaktır.

Kazanımlarınız:

 • Temel finansal kavramlarını öğrenecek,
 • Finansal tabloların ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğrenecek,
 • Verilen kararların finansal sonuçlarını daha iyi analiz edebileceksiniz.

Hedef Kitle: Asıl iş konusu finans olmayan, ancak iş yaşamında yönetici olmak ya da yeni sorumluluklar almak için finansal konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar ve finansal konularda hâkimiyetlerini artırmak isteyen yöneticiler.

Süre: 1 Gün

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Katılımcılar maksimum 7 gruba ayrılarak, web tabanlı bir simülasyon üzerinden 5 yıllığına bir ülkenin ekonomik verilerinin yönetimini simüle etmektedirler. Her yıl farklı ekonomik konjonktürlerde kamu bütçesi kararları (mali politikalar)  ve para piyasası kararları (para politikaları) almaktadırlar. Simülasyon ile konuşulan tüm ekonomik kavramların etkileşimlerini birebir yaşamaktadırlar.

Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Giriş ve tanışma
 • Temel makro ekonomik kavramlar
 • Büyüme
 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
 • Büyümenin hesaplanma yöntemleri
 • Büyüme politikaları
 • Enflasyon
 • TÜFE / ÜFE
 • TCMB – Para Politikaları
 • Kamu Bütçesi
 • Merkezi Yönetim Bütçesi Göstergeleri
 • Gelir ve gider politikaları
 • Borçlanma politikaları
 • Ödemeler Dengesi
 • Cari denge
 • Sermaye dengesi
 • Simülasyon çalışması

Bu gelişim programlarının beklentilerinizi daha iyi karşılayabilmesi için sizlerle yapacağımız görüşmeler sonrasında program modüllerini; kapsanması istenen yetkinlik ve beceri alanlarına göre yeniden düzenleyebiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yaşayarak Öğrenme Kültürü programlarına geri dönmek için lütfen tıklayınız.