Program Hakkında:

Bu programın amacı, satış profesyonellerinin bir satış sürecinde izlemeleri gereken adımlar konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Satış süreçlerinde izledikleri tüm adımları gözden geçirmelerini sağlayan bu program, müşteri ihtiyaçlarına göre kazanılması gereken yetkinliklere ve olumsuz durumları avantaja çevirecek stratejilere odaklanmaktadır.

Bol uygulama ile satış metodolojisini pekiştiren, yapılanmış ve ispatlanmış bir satış süreci katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Kazanımlarınız:

 • Kendi satış stillerini fark edecek ve müşterilere yönelik nasıl bir satış stili ve iletişim dili geliştirmeleri gerektiğini fark edecekler,
 • Hedeflere yönelik satışlarında daha proaktif olmayı öğrenecekler,
 • Farklı müşteri profillerini, ziyaret yapıları hakkında farkındalık sağlayacaklar
 • Müşterileri ile gerçekleştirdikleri satış toplantılarında destek ve görsel malzemelerin kullanımının önemini algılayacaklar
 • Etkin soru sorma, dinleme, ikna etme ve özellik-fayda ilişkisi konularında farkındalık sağlayacaklar,
 • Müşteri itirazlarını karşılama konusunda teknikleri öğrenecekler,
 • Farklı satış kapama modelleri ve müşteri takibi konusunda yetkinliklerini geliştirecekler

Katılımcı Grubu: Yeni satış danışmanları veya 1-2 senelik tecrübeli satış ekipleri

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Satış Stillerimiz
 • Satışta Kişisel Planlama ve Organizasyon
 • Müşteri İhtiyaçlarının Araştırılması
 • Satışta Hedef Belirleme
 • Müşteri Ziyaretinde Amacın İyi İfade Edilmesi
 • Müşterilerimizin Dikkatini Nasıl Çekeriz?
 • Satışta Etkin İletişim (Soru Sorma, Dinleme, Beden Dili)
 • Satışta Özellik-Fayda İlişkisi
 • Satışta Müşteri İtirazları Karşılama
 • Farklı Satış Kapatma Teknikleri
 • Müşteri Takibi ve Memnuniyetinin Sağlanması
 • Kişisel Aksiyon Planı

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.