Program Hakkında:

Son yıllarda kilit müşteri yönetiminin stratejik bir konuma geldiği görülmektedir. Kilit müşteri yönetimine de uygulanabilen “Pareto Kuralı (20/80)” çerçevesinde, bir grup müşterinin, satış söz konusu olduğunda diğer müşterilere göre firma cirosunun daha büyük bir bölümünü oluşturdukları görülmektedir. Bu nedenle bu müşteri kesimine farklı yaklaşmak, ne tip özel avantajlar sağlanabileceği üzerine düşünmek ve onlara hangi hizmetlerin hangi koşullar altında sunulmasının daha doğru olacağı üzerine araştırma yapmak, kilit müşteri yönetimi planlamasında önemli yer tutan noktalardır.

Programın amacı, kilit müşterilerle ilişkide bulunan yönetici ve satış sorumlularının, kilit müşteri yönetimi teknikleri açısından nasıl bir bilgi, beceri ve stratejiye sahip olmalarının gerektiğini uygulamalı bir şekilde katılımcılara kazandırılmasıdır. 

Kazanımlarınız:

 • Kimin bir kilit müşteri olduğunu (ve kimin olmadığını) tanımlarlar
 • Kendi kilit müşterilerinin yapısını, politikasını, kişilerini ve bunlarla en iyi şekilde nasıl çalışılacağını anlarlar
 • Derine inmek ve çözümler bulmak için sorgulama tekniklerini kullanırlar.
 • Güvenilir gelir tahminleri ve proaktif aksiyon planları yaparlar.
 • Kendi organizasyonlarının içinde kritik destek sağlarlar.

Katılımcı Grubu: Kilit müşteri yöneticileri

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Kilit Müşterilerin ve Kilit Müşteri Yönetiminin Tanımı
 • Ortaklık-Kilit Müşteri
 • Kilit Müşteriyi Yönetmek
 • Kilit Müşteri Önem Seviyesi
 • Kilit Müşteriyi Belirlemek
 • Kilit Müşteri Geliştirme Süreci
 • Kilit Müşteriler için Araştırma
 • Kilit Müşteri Pozisyonlaması
 • Kişisel Aksiyon Planı

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.