Program Hakkında:

Bu eğitimde satış ekipleri kendi iletişim süreçlerini sorgulayacak, nasıl iletişim kurduklarını, karşı taraftan nasıl algılandıklarını ve iletişimin önünü tıkayan bakış açılarını görme fırsatını yakalayacaklardır.

Kazanımlarınız:

 • Satışta müşteri ile iletişimin anlamını ve yöntemlerini tanımlayabilecek,
 • Farklı insanların/müşterilerin farklı iletişim tarzları olabileceğini öğrenecek, bu tarzların diğerlerini nasıl etkilediğini anlayacak,
 • Olumlu ilişkilere engel olan davranışların neler olduğunu anlayacak,
 • Her seviyede çalışanla etkili iletişim sağlayabilecek ve iyi ilişkiler kurabilecek,
 • Zorlu durumlarda ilişkileri yönetebilme becerisi edineceklerdir.

Katılımcı Grubu: Satış ekipleri

Süre:  1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Satışta Etkili İletişimin Kilit Unsurları
 • Satışta İyi Bir İlişki Yöneticisi miyim?
 • Satış Süreçlerinde Nasıl Bir Tarz Sergiliyorum?
 • Satışta Başkalarının Tarzına Uyum Sağlama, Etkileme
 • Etkin Bir Satış Süreci için Etkin iletişim
 • Sorunlu Durumlarda İlişki Yönetimi
 • Zor Müşteriler, Zor İlişkiler
 • Müşteri Davranışı ve Motivasyonu 
 • Satışta Farklı Stiller için farklı Satış Stratejileri Benimsemek
 • Kişisel Aksiyon Planı

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.