Program Hakkında:

Eğitimimiz satış profesyonellerine daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Kazanımlarınız:

 • Satış toplantılarında ve rut planlarında verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
 • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebilecek,
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebilecek
 • İşlerini önceliklendirebilecek
 • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilecek
 • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilecek
 • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip satış performanslarını artırabileceklerdir

Katılımcı Grubu: Satış ekipleri

Süre:1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Hayat ve Zamana Bakışımızı Anlamak
 • Zaman Yönetiminde Kaynaklarım
 • İş-Satış-Özel Hayat Hedefleri
 • Satışta Acil ve Önemli İşler
 • Satışta Planlama ve Organizasyon
 • Zaman Çalıcılarımla Başa Çıkabilmek
 • Kişisel Aksiyon Planım

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.