Program Hakkında:

Etkili sunum yapabilme becerisi, iş yaşamında ve satış sürecinde çok önemlidir. Eğitimimizin amacı satış ekiplerinin, müşterilerine gerçekleştirdikleri sunumlarda ikna eden, güven uyandıran, etki eden ve akılda kalacak sunumlar yapmalarına destek olmaktır. Etkili satış sunumları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. 

Kazanımlarınız:

 • Satış sunumlarını nasıl daha etkin hazırlayacaklarını öğrenirler
 • Satış sunumlarını, anlaşılması kolay ve etkili bir şekilde yapılandırırlar
 • Satış sunumlarında izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi öğrenirler
 • Özgüvenli bir duruş ve sunum esnasında etkin, akıcı bir iletişim sergilerler 
 • İzleyicilerin kendilerine yönelttiği zor sorularla başa çıkabilme becerilerini geliştirirler

Katılımcı Grubu: Satış Ekipleri ve Yöneticileri

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Satış Sunumunda Ne ve Nasıl İlkeleri
 • Satış Sunumunun Çatısını Oluşturmak
 • Sunum Hazırlama ( Görsel Malzeme )
 • Sunum Öncesi Genel Hazırlık
 • Sunum Öncesi Özel Hazırlık
 • Satış Sunumunda Altın Kurallar
 • Satış Sunumunda İzleyici Katma
 • Profesyonel Sunucunun Rolü ve Tutumu
 • Dikkatleri Yakalamak
 • Sorularla Başa Çıkabilmek
 • Sunum Kapanışı

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.