Eğitim Hakkında:

2017 Ağustos ayında sonuçları yayınlanan ve Kanada Waterloo Üniversitesi’nde yapılan araştırmada öğrencilerin öğrenme ve hatırlama düzeyleri ile ilgili bir deney yapılmış. Öğrenciler 4 gruba ayrılmış ve ellerine okunacak bir materyal verilerek şu yönergelerde bulunmuşlar:

 1. Grup: Ellerindeki materyali sessiz bir şekilde okumaları
 2. Grup: Aynı materyali başkalarından sesli bir şekilde dinlemeleri
 3. Grup: Aynı materyali kendi sesleriyle kaydettikleri yerden dinlemeleri
 4. Grup: Aynı materyali kendilerinin yüksek sesle okumaları.

Yapılan araştırmanın sonunda, 3. ve 4. grubun hatırlama ve öğrenme oranlarının 1. ve 2. gruba göre çok daha yüksek olduğu görülmüş.  Bu duruma “Yapım Etkisi” diyen bilim insanları olayı şöyle açıklıyorlar: “Bu etki insan hafızasında önemli bir rol oynuyor. Öğrenme sürecine sesle, gözle ve kulakla yapılan aktif katılım, öğrenilen bilgiyi ötekilerden farklılaşarak akılda öz-referans oluşturuyor. Bu da bilginin uzun süreli hafızaya kaydedilmesini sağladığı için hatırlanması ve uygulanması kolay oluyor.” (Kaynak: Memory Magazine/Cilt 24)

İşte bu eğitimde bu temel bilgiden yola çıkıyoruz ve insana dair her alanda yan yana bulunan problem çözme ve ikna etme becerilerini geliştirmek için bilgi ve becerileri geliştirmeye dönük çalışmalar yapıyoruz.

Problemlere farklı bakış açıları sergileyebildiğimiz ve bunu uygulama cesareti gösterebildiğimiz sürece de ikna becerimizi artırdığımız bir gerçek. Yanı sıra iyi kullandığımız beden dili, tüm bu süreçleri lehimize çevirmede son derece etkili.

Bu bilinçten yola çıkarak “İkna Dilin Ne? Karar Jürinin!” eğitimi, katılımcıların, işitsel, görsel ve kinestetik öğrenme biçimlerini harekete geçirerek eğitimin konusu olan tüm süreçlerin içine dahil etme prensibi üzerine kuruldu ve eğitim boyunca katılımcıların, problem çözme ve ikna becerilerini geliştirmede öz-referanslarını oluşturmaları ve bunu yaparken de bedenlerini özgür bırakarak etkili bir beden dili oluşturulmaları hedeflenmektedir. Bu program ile katılımcılar,

 • Beden dili performansını artıracak
 • Hızlı düşünme becerisini geliştirecek
 • Problemlere farklı bakış açısı sergileyerek empati becerisini geliştirecek, çözümün bir parçası olacak
 • Farklı kişilik ve yaşam biçimlerine göre ikna becerisini bir bütün olarak sergileyebilecek
 • Stratejik düşünmenin ve beden dilinin kişilerin ve takımların performansına olan etkileri konusunda farkındalık kazanarak, takım çalışmasını etkili hale getirebilecek
 • Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin önemini anlayacak

Hedef Kitle: Beden dilini etkili kullanmak, problem çözme ve ikna becerisini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar.

Süre: 1 gün

Not: Eğitim boyunca bedenin maksimum kullanılması sebebi ile, katılımcıların rahat kıyafetler giymeleri önerilir.

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • İletişimin hedefleri
 • İletişimde beden dilinin önemi ve etkisi

Uygulama: Gamesercises

 • Problem nedir?
 • Probleme bakış

Uygulama: Forum Tiyatro

 • İkna nedir? İknanın bileşenleri
 • İnsan davranışlarının anlaşılması
 • Dinleyici analizi
 • Dinleyiciyi kazanma ve son söz

Uygulama: Karar Jürinin!

Eğitim Stili: Beden dilini aktif hale getiren eğlenceli oyunlar, rol oynama ve canlandırmaların olduğu Yaratıcı Drama teknikleri üzerine inşa edilmiş bir programdır

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.