Program Hakkında:

Yaşamımızın her aşamasında ikna söz konusu olup, öncelikle beynimizin nasıl çalıştığını , hormonların nasıl değişim gösterdiğini anlamamız ve sonrasında ikna teknikleri öğrenmemiz bize büyük katkı sağlayacaktır. İkna edebilmenin ön koşulu etkileme konusunda da bu eğitimde bilgiler sunulması amaçlanmaktadır. 

Kazanımlarınız:

  • Fikirlerinin ikna edici gücünü arttıracak farkındalığı elde edecek
  • İkna sürecinde karşısındaki kişiyi doğru gözleme ve geri besleme konusunda bilgi sahibi olacak
  • Değişim sürecinde direnci aşma tekniklerini öğreneceklerdir.

Katılımcı Grubu: Etkileme ve iknanın altında yatan temel bileşenleri öğrenmek ve ikna ve etkileme konusunda bilgi ve yeteneğini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Etkilemede Değer Merkezli  Birey Olmanın Önemi
  • İknanın Önündeki Engeller
  • İkna ve Beynimiz
  • Nöropazarlama
  • Eğitim Gazetesi
  • Söz Ağacımız

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.