Eğitim Hakkında:

Yaşamımızın her aşamasında ikna söz konusu olup, öncelikle beynimizin nasıl çalıştığını , hormonların nasıl değişim gösterdiğini anlamamız ve sonrasında ikna teknikleri öğrenmemiz bize büyük katkı sağlayacaktır. İkna edebilmenin ön koşulu etkileme konusunda da bu eğitimde bilgiler sunulması amaçlanmaktadır. Bu program ile katılımcılar,

 • Fikirlerinin ikna edici gücünü arttıracak farkındalığı elde edecek
 • İkna sürecinde karşısındaki kişiyi doğru gözleme ve geri besleme konusunda bilgi sahibi olacak
 • Değişim sürecinde direnci aşma tekniklerini öğreneceklerdir.

Hedef Kitle: Etkileme ve iknanın altında yatan temel bileşenleri öğrenmek ve ikna ve etkileme konusunda bilgi ve yeteneğini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

Etkilemede Değer Merkezli  Birey Olmanın Önemi

 • Kişisel değerlerin ortaya konulması
 • Etkili İnsan olmanın 7 alışkanlığı ve şirket örnekleri
 • Zihin Haritası ile Yetkinliklerim, Değerlerim, Hayat Amacım, Hayallerim, 2030 yılında kendim ve işim konulu zihin haritasının yapılması ve farkındalık yaratması için analiz edilmesi
 • 6 değer uygulaması -Takım değerlerinin farkındalığını arttırmak amaçlı
 • Grup Çalışması : Hangi davranış ve özellikler ikna konusunda sizi etkiler.

İknanın Önündeki Engeller

 • Konfor Alanı- Gelişim Alanı- Panik Alanı tanımları
 • Odaklanma sorunu
 • VUCA Belirsizlik çağı

İkna ve Beynimiz

 • Beynin özelliklerinin şehir metaforu yöntemi ile öğrenilmesi
 • Beynimizin Gelişimi -İlkel Beyin-Limbik beyin- Neokorteks
 • Eski  beynimizin iknadaki rolü
 • Bencil ve özverili  beyin kimyasalları: Endorfin, Dopamin, Oksitosin,Serotonin

İkna

 • Aristo retorik üçlemesi : Ethos, Logos, Pathos
 • “Neden- Nasıl -Ne” sırası ile inancı artırmak ve ihtiyacı anlamak
 • Bu yöntemi;  şirketin mal ve hizmetlerinden örnekler ile uygulamak
 • İknanın psikolojisi ve 7 ilkesi- Karşılıkta bulunma ,Azlık, Sevgi, Otorite, Tutarlılık, Toplumsal kanıt ve Zıtlık.
 • Bu 7 ilkenin şirket örnekleri ile sunulması - Grup çalışması
 • Satış tıkandığında güçlü sorular ile çözüm alabilmek

Nöropazarlama

 • Eski beynin algıladığı 6 uyarıcı
 • Nöropazarlama metodolojisi
 • Alışkanlık döngüsü (işaret-rutin-ödül)  ve alışkanlık alanı  (Tetikleyiciler- Eylem- Değişken Ödül- Yatırım)
 • Firmalardan pürüzlü mükemmellik örnekleri
 • Grup çalışması – Öğrendiklerimizi yansıtan reklam kampanyası örnekleri

Eğitim Gazetesi

 • Neler Öğrendik?

Söz Ağacımız

 • Öğrendiklerimden hangilerini  iş yaşamımda uygulayacağım?

Eğitim Stili: Eğitim içinde anlatılan tüm kavramlar uygulamalar, saha örnekleri ve oyunlar ile bilinç üstü ve bilinçaltında bağlantılarla sabitlenecek şekilde belirlenmiş, eğitimin tamamı katılımcılar üzerinde kalıcı davranış değişikliği yaratacak şekilde dizayn edilmiştir. Eğitim boyunca teorik bilgi; bu bilgi ile ilişkili vaka analizleri, örnekler, uygulamalar ve grup çalışmaları ile birleştirilecektir.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.