Eğitim Hakkında:

Yaratıcı Drama, 1800’lü yıllardan bu yana başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyada uygulanan etkili bir eğitim yöntemidir. Yaşayarak öğrenmenin, -mış gibi yaparak gerçek yaşamın similasyonu üzerinden giden sistem, empatik düşünme, güçlü iletişim, problem çözme, beyin ve beden koodinasyonunu sağlama gibi becerilerin geliştirilmesine olanak tanır.

Katılımcının edilgen olmaktan çıkarılarak etkin hale getirildiği Yaratıcı Drama tekniklerinden, kişisel gelişim programlarından oyuncu yetiştirme eğitimlerine kadar pek çok alanda faydalanılmaktadır. Bu program ile katılımcılar,

 • Estetik gelişimi sağlayacak
 • Karar verme gücünü artıracak
 • Özgüven geliştirecek
 • Kendini anlayabilecek
 • Empati becerisini geliştirecek
 • Demokratik davranış odağında olacak
 • Kişilerin farklılıklarını fark edebilecek
 • Problem çözerken farklı bakış açılarının varlığından haberdar olacak.
 • Olumlu iletişim kurma becerisini artıracak

Hedef Kitle: Başta iç eğitmenler olmak üzere, İK profesyonelleri, yaratıcı düşünme tarzını iş insanları.

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Yaratıcı Drama’yı anlamak
  • Drama türleri nelerdir?
  • Yaratıcı Drama nedir?
  • Yaratıcı Drama’nın kullanıldığı alanlar nelerdir
  • Yaratıcı Dramanın hedefleri
 • Yaratıcı Drama’nın Yapılandırılması

Yaratıcı Drama 3 aşamada yapılandırılır. Her aşama ayrı ayrı öneme sahiptir.

 • Isınma-Hazırlık

Sürecin açılış aşamasıdır. Katılımcıların, dikkatlarini toplama, bedenlerinin hazırlanması, kendiliğindenliğin oluşması açısından önemli bir aşamadır. Bireylerin, birbirlerini tranıması, mevcut gerginliğin atılması, güven ve birlik duygusunu artırmak adına pek çok çalışma yapılır. Bu aşama bazen en bilinen çocuk oyunlarıyla olabileceği gibi aynı zamanda türetilmiş oyunalar da kullanılabilir.

 • Esas Çalışma (Canlandırma-Doğaçlama)

Adından da anlaşılacağı gibi ele almış olduğunuz konunun merkezini oluşturur. Ele alınan konuyu şekillendirmek, dramatik durumları ve anları çözmek için gerekli olan doğaçlama, canlandırma ve pek çok tekniklerin kullanımı en çok bu aşamda gerçekleşir. Bu aşamadaki canlandırmalar, bireysel olabileceği gibi grup halinde de olabilir. Bu aşamada, doğaçlama, canlandırma ve Yaratıcı Drama’da kullanılan belli teknikler kullanılır.

 • Değerlendirme

Yapılan çalışmanın verimi bu aşamada alınır. Seçilen temanın sonuçları ve kişilerde uyandırdığı duygu durumu ve farkındalık, öğrenilenlerin kazanıma dönüşüp dönüşmediği ve ileriye taşınıp taşınmayacağı bu bölümde yapılacak paylaşımlarla ortaya konur. Değerlendirme asla atlanılmaması gereken bir noktadır.

 • Canlandırma-Doğaçlama Nedir?
 • Doğaçlama Türleri Nelerdir?
 • Bu programda yer alacak Yaratıcı Drama teknikleri
  • Dedikodu Halkası (Gossip Circle)
  • Bilinç Koridoru (Conscience Alley)
  • Düşünce İzleme (Thought Tracking)
  • İç Ses/Kafa Sesi (Inner Voice)
  • Geriye Dönüş (Flash Back)
  • Mektuplar (Latters)
  • Rol Kartları
  • Rol Oynama (Role Play)
  • Toplantı Düzenleme (Holding A Meeting)
  • Forum Tiyatro (Forum Theatre)

Eğitim Stili: Programın içeriği gereği bilgi paylaşımları ve beraberinde her bir tekniğin uygulamaları.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.

​​​​​​​