Program Hakkında:

Yaratıcı Drama, 1800’lü yıllardan bu yana başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyada uygulanan etkili bir eğitim yöntemidir. Yaşayarak öğrenmenin, -mış gibi yaparak gerçek yaşamın similasyonu üzerinden giden sistem, empatik düşünme, güçlü iletişim, problem çözme, beyin ve beden koodinasyonunu sağlama gibi becerilerin geliştirilmesine olanak tanır.

Katılımcının edilgen olmaktan çıkarılarak etkin hale getirildiği Yaratıcı Drama tekniklerinden, kişisel gelişim programlarından oyuncu yetiştirme eğitimlerine kadar pek çok alanda faydalanılmaktadır. 

Kazanımlarınız:

 • Estetik gelişimi sağlayacak
 • Karar verme gücünü artıracak
 • Özgüven geliştirecek
 • Kendini anlayabilecek
 • Empati becerisini geliştirecek
 • Demokratik davranış odağında olacak
 • Kişilerin farklılıklarını fark edebilecek
 • Problem çözerken farklı bakış açılarının varlığından haberdar olacak.
 • Olumlu iletişim kurma becerisini artıracak

Katılımcı Grubu: Başta iç eğitmenler olmak üzere, İK profesyonelleri, yaratıcı düşünme tarzını iş insanları

Süre: 1 veya 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Yaratıcı Dramayı anlamak
  • Drama türleri nelerdir?
  • Yaratıcı Drama nedir?
  • Yaratıcı Drama’nın kullanıldığı alanlar nelerdir
  • Yaratıcı Dramanın hedefleri
 • Yaratıcı Dramanın Yapılandırılması

Yaratıcı Drama 3 aşamada yapılandırılır. Her aşama ayrı ayrı öneme sahiptir.

 • Isınma-Hazırlık
 • Esas Çalışma (Canlandırma-Doğaçlama)
 • Değerlendirme

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.