Program Hakkında:

Program kişilerin hayata bakış açılarında seçtikleri tutum ve davranışlarda pozitif düşünebilmeleri sağlamak için farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir.  Kişilerin gerek iş hayatında gerekse özel hayatta, kendi duygu, değer ve inançlarının farkında olarak, kendilerini bütünsel bir şekilde kabul edip pozitif düşünmelerini, olaylara iyi yönünden bakabilmeyi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığında tekrar iç motivasyonlarını sağlayabilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

Kazanımlarınız:

 • Olaylara, durumlara ve kişilere pozitif bakabilmeyi öğrenecek,
 • İçsel motivasyon konusunda kendilerini geliştirecekler
 • Olumsuz durumlarla baş edip, pozitif duruma dönme konusunda farkındalıklarını geliştirecekler

Katılımcı Grubu: İş ve özel yaşamında olumlu dönüşüm yaratmak isteyen tüm profesyoneller

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Pozitif Düşünmek Konusunda Beyni Eğitme Teknikleri
 • Profesyonel Hayattaki Temel Bakış Açınızı Keşfetme
 • İç Motivasyon Oluşturmak
 • Öz imajı Fark etme
 • Özsaygıyı ve Özgüveni Geliştirmek
 • İyimserliği Geliştirmeye Yönelik Stratejiler
 • İyimserliğin ve Pozitif Düşünmenin Olumlu Sonuçları
 • Zorlu Durumlarda Tepkileri Seçme Özgürlüğü Geliştirmek
 • Duygularla Başa Çıkma Şeklinizi Keşfetmek
 • Etkin Duygu Kontrolü Teknikleri
 • Zihinsel Dönüşüm için Meditasyon Uygulamaları
 • Beden Farkındalığı Uygulamaları
 • Neşe Duygusunu Geliştirmek için Stratejiler

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.