Program Hakkında:

Eğitimin amacı orta ve üst kademe yöneticilerin; iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak, çalıştıkları jenerasyonun ve rekabet koşulları altındaki piyasaların gereği doğrultusunda bireysel ve ekip başarılarını artırmaktır. 

Kazanımlarınız:

 • Yöneticilik becerilerine koçluk becerilerini de ekleyerek koçvari duruşu edinecek,
 • Başarılı bir koç olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,
 • Koçluk kavramı ve yönetim uygulamaları içindeki yeri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek,
 • Başarılı koçluğun önündeki engelleri değerlendirebilecek,
 • Koçluk tarzları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kendi koçluk tarzlarını geliştirebilecek,
 • Koçluk fırsatlarını tanımlayabilecek,
 • Koçluk sürecini açıklayabilecek ve uygulayabilecek ,
 • Koçluk görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 • Performans sorunlarının iyileştirme yöntemlerini çalışana farkettirme ve hedef belirleme farkındalığı yaratacaklar ve bunun aksiyona dönüşmesine aracılık etme becerilerini geliştireceklerdir.

Katılımcı Grubu: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Koçluğa Kurumsal Yaklaşım
 • Yönetici  –  Koç – Mentor Kavramlarının İrdelenmesi
 • Koçluk Genel Esasları ve Koçun Sahip Olması Gereken Niteliklerin İrdelenmesi
 • Koçluk Görüşmesi Ön Hazırlık
 • Koçluk Görüşmesinin Etkin Yönetimi
 • Başarılı Koçluğun Temel Becerileri

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.