Program Hakkında: 

Kişinin çeviklik kültürünün altyapısı olan sosyal yetkinliklerini irdelemesi. Açık bir zihin yapısıyla hareket etme, merak, hatalardan ve deneyimlerden öğrenme, harekete geçme, karar alma, sonuç odaklılık ve takip becerisini değerlendirmesi.

Organizasyonun stratejisini ve operasyonel becerisini süreçlerini ve teknolojik altyapısını esnek, akıcı, bilinir, hızlı, yalın ve kolay uygulanabilir hale getirmek, bu süreç iyileştirmeleri akabinde bu gelişmeleri Yönetici-Müşteri ve çalışan açısından çeviklik adına etkin kullanma yollarını belirlemek.

Değişimi yeni alternatif ve çözümleri deneme fırsatı olarak görme, organizasyonel değişime doğru yolculuk adına netlik, şeffaflık ve istikrar içeren bir iletişim tarzı kullanma, değişim kültürünü destekleyecek ödül mekanizmalarını oluşturma, değişen piyasa koşulları ve                                                    şirket eco sistemlerine adapte olma sürecinde değişim stresini yönetme.

İç çevikliğe konsantre olarak çalışanların inançlarının ve motivasyonlarının korunması. Karmaşıklığa meraklı bir bakış açısı ile bakabilen, ilham alan ve veren, problemlere özgün ve farklı bakış açıları getirerek, inovatif yaklaşımlarla çözüm bulan; çevik şirket altyapısına uygun insanları bünyeye dahil etmek, onları sürekli eğitmek ve motive etmek, yetkilendirmek ve bu kişileri bünyede tutmak için gereken aksiyonları almaya varan sürecin yönetimi.

Kurum kültürünü ve yönetimi çevikleştirmek,adına atılacak adımların, fırsat odaklılığın ve kurumsal vizyonun değerlendirilmesi, kurumda öğrenen zihniyetin, sağlıklı ve anlık geri bildirimin yerleşmesi, yaratıcılığın ve inovasyonun temel değerler olarak algılanması, yalın,  mobil ve esnek sistemler kurulması, iç çevikliğe konsantre olarak çalışanların inançlarının ve motivasyonlarının korunması. Çevik şirket gereği, meraklı, sorgulayıcı, pratik ve deneyim odaklı, mükemmeliyetçilikten uzak, insiyatif ve sorumluluk alan, inovasyon ve değişim odaklı, gözlemci, hatalardan öğrenen ve risk alan insan altyapısını oluşturarak  kurumsal çevikliğe destek vermek.

Çevik Bireylerin, Liderlerin ve Kurumların Ortak Özellikleri

 • Konfor alanlarından çıkma konusunda isteklidir.
 • Hedefi ve gideceği yön nettir,birlikte yürüdüğü insan ve ekiplerin bu konudaki inançlarını ve algılarını anlık takip eder.
 • Karmaşa ve belirsizlik ortamında hızlı ve esnek hareket eder.
 • Analiz ve yorumlama becerisini vizyoner bir bakış açısı ve keskin gözlem becerisi ile kotarır.
 • Değişime ve denemeye yatkındır,hatalardan öğrenmeye açıktır ve tolerans gösterir.
 • Değişimi desteleyecek ödül mekanizmalarına önem verir.
 • Net,şeffaf ve istikrarlı bir iletişim tarzı vardır.
 • Dinleyen,soran ve duruma uygun hızlı aksiyon alarak sonuç üreten yapıdadır.
 • Zorlu problemlere başkalarını da dahil ederek hızlı çözüm bulma ve esnek çözümler üretebilme,bu çözümlere ait sonuçları hızlı değerlendirme kapasitesi yüksektir
 • Network’ün gücünü ve etkisini kullanır. Herkesten ve her şekilde öğrenmeye açıktır.
 • Farklı düşünmeye önem verir, taze bir bakış açısı geliştirerek, ekibine de bu konuda destek verir.
 • Teknolojiyi değişim yolunda etkin kullanır.
 • Düşünce yapısı açık ve öğrenen zihniyettedir. Meraklı ve gelişim odaklıdır.
 • Çeviklik bileşenleri olan Algılama, Analiz, Karar, Uygulama ve Sonuçlandırma adımlarının tümünü esnek ve hızlı kullanır.

Katılımcı Grubu: Değişen dünya düzeninde hız ve esnekliğin elele koştuğu piyasalarda, rekabetin önünde yeralmak isteyen ekiplerin parçası olan tüm çalışan ve yöneticiler.

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Çeviklik - Agility Nedir? Çevik olmak mı, çevik yapmak mı?
 • Kurumsal Çeviklik Bileşenleri Nelerdir?
 • Çevikliğin Önündeki Engeller Nelerdir? Kişisel ve Kurumsal Atalet Kavramının İrdelenmesi?
 • Çevik Bakış Açıları Nasıl Oluşuyor?
 • Dünyada ve Türkiye’deki Çevik Şirket Örnekleri
 • Çeviklik Kavramının 5 Bileşeni ve Uygulama Yöntemleri
 • Öz Farkındalık-Ne Kadar Çevik Bir İnsanım?
 • Organizasyonel Çeviklik
 • Değişim ve Çeviklik
 • Çalışan Çevikliği
 • Zihinsel Çeviklik

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.