‘Koçluk bir yolculukla ilgilidir. Yaratılan güçlü ilişki ve kullanılan iletişim araçları, tarzı nedeniyle çaplı sonuçlar üretir. Koçluk alan kişi yeni beceriler ve davranışlar geliştirir. Ancak bunu söylendiği ya da öğretildiği için değil koçluğun tetiklemesiyle kendi içinden keşfederek yapar. Elbette performansı iyileştirme gayesi harikuladedir. Söz konusu olan bunun nasıl elde edildiği ve sürdürüldüğüdür.’

Sir John WHITMORE

(‘’Performans İçin Koçluk’’ kitabından)

Program Hakkında: Günümüzde “Koçluk”, kişisel gelişim alanında değişim ve gelişimi destekleyen, koçluk alan kişiye olumlu katkı sağlayan kurum içi performansı arttıran en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bu modül; orta ve üst düzey yöneticilerin iletişim, yöneticilik ve koçluk becerilerini geliştirmek ve etkin koçluk yöntemleri kullanarak bireysel ve ekip olarak başarılarını pekiştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Temelde koçluk alan kişilerin (danışanların) "Değişimlerini kolaylaştırmak, performanslarını arttırmak ve işten alınan doyumlarını yükseltmek" hedeflenir.

Katlımcı Grubu: Her seviye çalışan ve yöneticinin kurum içi performanslarını artırmak, kurum hedefleri ile departman/bireysel hedeflerinin paralel olması sağlamak, kurum yetkinliklerini hakkıyla sergilemek/içselleştirmek, işinde tam motivasyon ile etki gücü yüksek olacak şekilde çalışmasını sağlayacak bakış açısını ve buna ilişkin becerileri edinmek isteyen profesyoneller.

Süre: Her biri ortalama 1 saatten oluşan 8 seanstan (seans sayısı hedeflerin niteliğine göre 4 ile 10 arası değişebilir) oluşmaktadır. Her bir seans arasında ortalama 2 hafta (en az 1 en fazla 3 hafta) olması gerekmektedir. (Koçluk süreci ortalama 4-6 ay sürmektedir.)

Katılımcı Sayısı: 1 kişi yüz yüze ya da on-line yöntem ile teke tek seanslar

Süreçte Hedeflenen Davranışsal Hedefler

*(Kişiye özel değişiklik gösterebilmekte olup bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.)

 • Kişinin kendi değerleri ve yetkinlikleri hakkında mevcut durum farkındalığı kazanmasını sağlamak,
 • Kurumsal yetkinlikleri baz alarak kişinin performansını ve iş sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilecek alanlarda güçlenmesini sağlamak,
 • Kişinin çalışma ortamındaki tüm paydaşlarına uyumlanmasını doğru temiz ve güçlü iletişimler kurabilmesini sağlamak,
 • Kişinin görevine yönelik güçlü olması gereken yetkinliklerde iyileşme ve gelişmesini sağlamak,
 • Çalışanın mevcut pozisyonu hakkıyla yönetebilmesi ve profesyonel davranışlar gösterebilmesi için gerekli püf noktalarını paylaşmak,
 • Bir üst pozisyona yükselmesi hedeflenen kişileri o pozisyona hazırlamak,
 • Pozisyon değişimi olacak kişileri daha büyük ekip yönetimine ya da daha farklı göreve adapte olması konusunda mental olarak ve davranışsal hazırlamak,
 • Kendi arkadaşları arasından yükselerek birlikte çalıştığı arkadaşlarına yönetici olmuş profesyonellerin yeni pozisyona adaptasyonunu kolaylaştırmak,
 • Profesyonelin zaman yönetimi, değişim yönetimi, çözüm odaklılık, analitik olma vb. gibi temel yetkinliklerini geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Herhangi bir şirket içi değerlendirme sonrası yetkinliklerde gelişim göstermesi istenen profesyoneller,
 • Kişisel öz-imajın geliştirilmesi ve öz farkındalığın arttırılmasını sağlamak,
 • Farklı konularda daha fazla öz sorumluluk almayı arttırmak,
 • Sorunlarla başa çıkabilme/çözebilme becerisini güçlendirmek,
 • Kriz dönemlerinde soğukkanlı yaklaşım sergileyerek güven verebilmek,
 • ‘Koç gibi lider’ olmanın temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamaya geçirmeye ilişkin yetkinlik kazanmak,

Süreç Yöntemi

Belirlenecek bir günde ilgili kurum içerisinde; süreç hakkında genel bilgi verilmesi ve danışana yönelik üzerinde çalışılması düşünülen kişisel yetkinlik hedeflerinin belirlenmesine yönelik ön toplantı yapılması. (Yönetici koçunun katılımıyla yapılacak toplantıya ilgili danışan, danışanın bir üst yöneticisi ve İK personelinden ilgili kişilerin katılması önerilmektedir.)

Toplantıda tespit edilen hedefler doğrultusunda (max. 3 hedef) süreçlerin başlayacağı tarihler belirlenir. Müteakiben aşağıda detayları belirlenen seanslara başlanır. Koçluk alan kişi (Danışan), süreç boyunca/bitiminde - kurumuna kendisiyle ilgili edindiği farkındalıkları ile kendisinin gelişim/değişim alanları hakkında istediği nitelikte bilgiyi belli aralıklarla raporlamaktan mükelleftir. Rapor formatı koç tarafından verilecek, danışan tarafından doldurulacak ve koç tarafından onaylanacaktır. Onaylanan başlangıç, ara değerlendirme ve kapanış raporları danışanın yöneticisi ve İK ile danışan tarafından paylaşılacaktır. (Önemli Not: ICF (International Coach Federation) etik kuralları gereğince; Yönetici Koçu, danışanı ile yaptığı görüşme içeriklerini danışanın bilgisi /izni olmadan üçüncü şahıslarla paylaşamamaktadır.)

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.