Program Hakkında:

Yeni Nesil çalışanların hayatı algılama biçimleri ve iletişim tarzlarıyla daha farklı. Mevcut çalışma alışkanlıklarının dışında davranış biçimleri gösteren bu nesil, bir yönüyle organizasyonlara farklı değerler katarken bir yandan da eleştirilen, kuşkuyla bakılan bir kuşak olarak göze çarpıyor. Yeni Nesli Yönetmek programı yöneticilere bu nesil, hakkında bildiklerini gözden geçirirken onları daha iyi anlamak ve çalışma hayatına bakışlarını öğrenmek ve performanslarını en yüksek noktaya taşımanın yollarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor. 

Kazanımlarınız:

  • İş yerinde farklı kuşakları ve bu kuşakların farklı çalışma alışkanlarını tanımlayabilecek, çatışma noktalarını anlayabilecek ve bu çatışmaları fırsatlara dönüştürebilecekler.
  • Farklı motivasyon kaynaklarını ayırt edebilecek ve güven oluşturmanın kritik adımlarını kavrayabilecekler.
  • Yönetim faaliyetini yürütürken doğru adımları keşfedebilecekler.
  • Genç çalışanların performansını en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anlayacaklardır.

Katılımcı Grubu: Yeni nesil ile çalışan tüm ilk, orta ve üst kademe yöneticiler

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Dünyada ve Türkiye'de yeni neslin güçlü yönleri ve farklılıkları
  • Yeni nesilin çalışma hayatına ve hayata bakış açısı
  • Duygusal zekâ ile yeni nesile bakmak
  • Yeni nesile hedef vermek ve iş sorumluluğu yaratmak
  • Yeni nesile ilham vermek ve iş disiplinine onların gözünden bakmak
  • Yeni nesile koçluk

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.