Program Hakkında:

Y ve Z kuşağı çalışanlar artık çalışma hayatımızın içinde... Hayatı algılama biçimleri ve farklı iletişim tarzlarıyla mevcut çalışma alışkanlıklarının dışında davranış biçimleri gösteren bu kuşak bir yönüyle organizasyonlara farklı değerler katarken bir yandan da eleştirilen, kuşkuyla bakılan bir kuşaklar olarak göze çarpıyor. “Farklı Kuşakları Anlamak ve Yönetmek programı yöneticilere  kuşaklar hakkında bildiklerini gözden geçirirken onları daha iyi anlamak ve çalışma hayatına bakışlarını öğrenmek ve performanslarını en yüksek noktaya taşımanın yollarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor.

Kazanımlarınız:

•İş yerinde farklı kuşakları ve bu kuşakların farklı çalışma alışkanlarını tanımlayabilecek, çatışma noktalarını anlayabilecek ve bu çatışmaları fırsatlara dönüştürebilecekler

•Farklı motivasyon kaynaklarını ayırt edebilecek ve güven oluşturmanın kritik adımlarını kavrayabilecekler

•Yönetim faaliyetini yürütürken doğru adımları keşfedebilecekler

•Genç çalışanların performansını en doğru şekilde başarıya yönlendirmenin yollarını anlayacaklardır

•Kuşaklar hakkında neyin efsane olduğunu ve neyin gerçek olduğunu ayırt etmek.

•Farklı yaş grupları için öncelikler, teknolojik gelişmeler etrafında, yaşam evrelerinin farklı kuşakları nasıl etkileyebileceğini anlamak

Katılımcı Grubu: Yeni nesil ile çalışan tüm ilk, orta ve üst kademe yöneticiler

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Kuşaklara Genel Bakış
 • Y ve Z Kuşağının İletişim Tarzı
 • Nasıl bir dünyadayız? VUCA
 • Algılar & Gerçekler
 • Önyargılar Devrede
 • Beyin, Alışkanlıklar, İki Zihniyet
 • Kuşaklar ve Çatışma Yönetimi
 • Mevcut ve Gelecekteki İş Gücümüz
 • Yaşam Kariyer Evreleri
 • Değer Odaklı İnsan
 • İnsan Barometresi
 • S.Covey – 4 İnanç Sütunu
 • Liderin 13 davranışı
 • Farklı Kuşakları Yönetmek
 • Y ve Z Kuşağını Geliştirmek

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.