Program Hakkında: 

Pazarlama Odaklı Satış günümüzün çok hızlı değişken şartlarında daha operasyonel, daha dijital, insan alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarmada her zamankinden daha çevik bir anlayışla hareket etme zorunluluğunda, satış faaliyetlerini desteklemek üzerine kurgulanmıştır.
Çıkış noktasını yönetim üstadı Peter Drucker’ın “Pazarlamanın amacı Satışı gereksiz kılmaktır” sözünden almaktadır. Bugünün koşullarında daha hızlı ve etkin sonuç almak için Pazarlama; işin kurgulanması ile Satış; işin uygulanmasını birlikte ele almaktadır.
Böylece Pazarlama’dan yola çıkarak, değerler üzerine kurgulanmış, müşteride istek uyandırma becerisini geliştiren, satış süreci boyunca müşteriye nasıl rehberlik edileceğini ortaya koyan bir program oluşturulmuştur.
Önerilen program ticarete bütüncül bir bakış getirerek satış ve pazarlama ekipleri, bölge yöneticileri, bayiler, distribütörler başta olmak üzere, kurumun genelinde diğer birimlerde de “Değer odaklı” olma kültürüne ve lokal bazda hareket etme becerisine katkı sağlamaktadır.
Bu kapsamda; farkındalık, bilgi ve deneyim paylaşımı, uygulamalar ve değerlendirmeler, simülasyon çalışmaları ve opsiyonel olarak takip bölümünden oluşmaktadır. Simülasyon çalışması için ilgili yönetici ve hatta katılımcılarla önceden çalışılması öngörülmektedir.

Katılımcı Grubu: Satış ve pazarlama profesyonelleri 

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

•Etkileme gücümüz

• Beyin yapısının karar verme sürecindeki rolü ve bu bilgiyi gündelik hayatta kullanma becerisi
• Gündemdeki Neuro Marketing’in temel prensipleriyle daha kolay sonuç alma yolları

  • Beynin etkilendiği 6 uyarıcı yaklaşım
  • 4 adımda etkileme gücünün geliştirilmesi

• Güçlü etki yaratma ve güven verme, sonuç almada frenler, riskler
▪ Değer odaklılık
• Değer kavramı ve pazarlama iletişimi
• Özellik, avantaj, fayda arasındaki ilişki
▪ Algı dünyası
• Marka, kimlik ve imaj tanım ve kapsamları
• Değer odaklı algı yönetiminin temel prensipleri
▪ Pazarlama dünyası gelişimi
• Üretim, satış, pazarlama, müşteri odaklılık ve Pazarlama 4.0 dünyası
• Pazarlama neden 4P’den 7P ve 4C’ye ulaştı?
• Pazarlama 4.0 nedir?
• Online ve offline Pazarlamanın satışa etkisi nasıl olmaktadır
▪ Değişen, değişken iş dünyası
• VUCA dünyasında iş yapmak (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)
• Daha çevik olmak nasıl organize olunur?
• Pazarlama planı oluşturma ve uygulama
• Hedef, strateji, taktik üçgeni ile satış odaklı davranmak
▪ Değer odaklı satış ve ihtiyaçların keşfi
• Müşterinin temel beklentileri ve Hizmet kavramının gelişimi
• Satış dünyasındaki gelişmeler ve satın almada rehberlik kavramı
• Satışta ikna yerine, satın almada rehberlik etme kavramına geçiş eğilimi
• Güçlü sorularla durumu sorgulama ve müşterinin açık ve gizli ihtiyaçlarını tanımlama
▪ Lokal bazda pazarlama senaryoları ve satış diyalogları
• Kazanımların alışkanlıklara dönüşmesine yönelik pratik çalışmalar
• Müşteri ile olan ilişkilerin konu alındığı, video destekli simülasyon çalışmaları
▪ Kahoot uygulaması
• Gün içinde işlenilen konuların web ortamında cep telefonu ile oynanan yarışma tipli bir oyun ile hem eğlenceli şekilde hatırlanması, hem de sınanması

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.