Program Hakkında:

Bu eğitimin temel amacı her gün karşılaşılan ve bazılarının farkında bile olunmayan risklerin nasıl yönetilebileceğini deneyimleyerek kavratmaktır. Eğitim sırasında katılımcılar risk yönetiminin çağdaş tekniklerini öğrenerek hem fiziksel hem operasyonel hem de süreç ile ilgili risklere etkin çözümler üretebileceklerdir. Eğitimin özellikle ikinci gününde çok farklı risklere değinilecek ve bu risklerin nasıl çözümlenebileceği değerlendirilecektir. Bu açıdan bu eğitim aynı zamanda katılımcılara çok boyutlu bir vizyon kazandırmayı hedefler.

Kazanımlarınız:

•Temel risk kavramlarını öğrenecek,

•Risk yönetim planının temellerini tanıyacak,

•Risklerin tanımlanması ve derecelendirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olacak,

•Risk planlarının belirlenmesi ve kontrol edilmesi konularını fark edecek,

•Dünya risk haritasından payımıza düşenlerle ilgili bilgi sahibi olacak,

•Mega trendlerin kurumlarımıza etkilerini bilecek,

•Uçtan uca Risk yönetimi konularını özümseyeceklerdir.

Katılımcı Grubu: Grup şirketlerinde yer alan, genel müdürlükte ya da sahada katılımcı olarak farklı farklı projelerin bir parçasını geliştirmesi beklenen bu nedenle farklı seviyelerde risklerle yaşayan ya da hali hazırda iş yapış tarzı gereği proje ya da operasyonları yöneten her türlü uzman, kıdemli uzman ve yöneticiler. Eğitim sonunda hem yeni risk çözüm stratejileri ve risk haritaları geliştirebilecek hem de var olan risk çözümlerinin en iyi parçalarını alıp kullanabileceklerdir.

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Risk Kavramı
  • Risk Tanımlama
  • Risk Ölçümü
  • Risk Yanıtlama
  • Risk İzleme ve Raporlama

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.