Program Hakkında:

Yeni marka trendleri denince akla ilk gelen dışarıda çok fazla bilgi ve karmaşa var ve değişmeyecek bir şey varsa o da markaların tüketicilere yaşattıkları ve hissettirdikleri…

İşin içine insan girdiğinde duygusal zekanın ve empatinin, düşünceli markaların yeri yadsınamaz.

Bunun üzerine yeni jenerasyonların beklentilerindeki dalgalanmalar ve yeni tarzlar eklendiğinde markayı yönetebilmek ayrı bir maharet istiyor.

Hizmetin ve müşteriye dokunduğunuz noktaların önemi giderek artıyor ve ürünün önüne geçiyor.

Ayrıca kurum kültürünün, markanın inandığı ve savunduğu değerlerin doğru belirlenmesi ve dışarıya doğru aktarılması da pazarlama nosyonunun içeriğinde önemli bir yer tutuyor.

Bu kapsamda oluşturulan eğitim önce güçlü bir farkındalık yaratmak ve ardından kendilerine uygun bir tarzda gelişim göstermelerine destek vermek düşüncesiyle oluşturulmuştur.

Önerilen eğitim programı, bilgi ve deneyim paylaşımı, kişisel deneyimler, testler, grup halinde ve bireysel uygulamalar, vaka üzerinden değerlendirmeler ve video gösterimlerinden oluşmaktadır.

Kazanımlarınız: Satış ve pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen herkes

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

Genel Pazarlama

 • Beyin yapımızın tepkisel ve bilinçli yaklaşımlara etkisi, karar vermenin temel prensipleri
 • “Neuro Marketing” yaklaşımı; daha az enerji ile daha etkin ifade güçlü etki yaratma becerisi
 • Altın Çember yaklaşımı; neden + nasıl + ne
 • Yeni normal olarak adlandırılan DBKM Dünyası (Değişken + Belirsiz + Karmaşık + Muğlak )
 • Öne çıkan kavramlar arasında “Çeviklik + İnsan Odaklılık”
 • İş dünyasında Pazarlama yaklaşımının doğuşu, gelişimi ve iş performansına katkısı
 • Pazarlama kavramları ve temel prensiplerinin zaman içinde dönüşümü
 • Dijital ve Geleneksel pazarlamanın kapsama alanları

Markayı Pazarlama Kurgusu

Katılımcı pazarlama dünyasının dinamikleri, temel yaklaşımları, gelişimi ve kurgusu konusunda bilgi, deneyim paylaşımları ile karşılaşır.

Ana başlıklar

 • Marka kavramı ve marka yönetimi
 • Hedef + Bütçe + Strateji + Taktik + Takip kavramlarının günlük uygulaması
 • Pazarlama planı oluşturulması ve sunum aşamasının kritik noktaları
 • İletişim kanalları ve Reklam yönetim stratejisi
 • Ajans yönetim prensipleri
 • Brief hazırlama ve reklam süreç yönetimi
 • Dijital pazarlama dünyası, sosyal medya kullanımı ve algı yönetimi
 • Ürün / Hizmet geliştirme ve yaşam eğrisi yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi

Şirketin ticari hedeflerine ulaşması için markanın nasıl bir stratejiyle yönetildiği konusunda paylaşımlar gerçekleştirilir.

Marka stratejisi nedir?

  • Özgünlük
  • Fakrlılaşma
  • İletişim stratejisi

360 derece uyumlanma nasıl yapılır?

 • Neuro Pazarlama ve Duygusal Zekâ/Empatinin pazarlama ve marka yönetimindeki yeri
 • “Design Thinking” süreci
 • Hikayeleştirme
 • Jenerasyon farkları ve markalardan beklentileri
 • Yaratıcılık ve İnovasyon/İç girişimci ruhu

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi Programlarına dönmek için lütfen tıklayınız.