Program Hakkında:

Pazarlama dünyası değer ve insan odaklı dönüşümünü güçlü bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu süreçte şirketler sadece akılları, kalpleri fetheden değil, aynı zamanda tüketicilere karşı anlayışlı ve düşünceli olmak yolunda da adımlar atmaktadırlar.

Amaç odaklı yönetimi benimseyen şirketler sürekli değişen ortamda değerlerin önemini kavrayarak tüketiciye yaptıklarını neden yaptığı hakkında bilgi aktarıp kendine olan güven ortamını sağlamlaştırarak yürümeye çalışmaktadırlar.

Bu süreci bütüncül bakışla değerlendirmek, şirketin değer üretme süreçlerini incelemek, müşteri deneyimi yaratma becerilerini geliştirmek, değer odaklı bir anlayışı, insanı merkeze koyan bir stratejiyle taçlandırmak somut bir rekabet gücü yaratacaktır.

Bu kapsamda oluşturulan eğitim önce güçlü bir farkındalık yaratmak ve ardından kendilerine uygun bir tarzda gelişim göstermelerine destek vermek düşüncesiyle oluşturulmuştur.

Önerilen eğitim programı, bilgi ve deneyim paylaşımı, kişisel deneyimler, testler, grup halinde ve bireysel uygulamalar, vaka üzerinden değerlendirmeler ve video gösterimlerinden oluşmaktadır.

Katılımcı Grubu: Satış ve pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen herkes

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

Ana başlıklar

 • Beyin yapımızın tepkisel ve bilinçli yaklaşımlara etkisi, karar vermenin temel prensipleri
 • “Neuro Marketing” yaklaşımı; daha az enerji ile daha etkin ifade güçlü etki yaratma becerisi
 • Altın Çember yaklaşımı; neden + nasıl + ne
 • Yeni normal olarak adlandırılan DBKM Dünyası (Değişken + Belirsiz + Karmaşık + Muğlak )
 • Öne çıkan kavramlar arasında “Çeviklik + İnsan Odaklılık”
 • İş dünyasında Pazarlama yaklaşımının doğuşu, gelişimi ve iş performansına katkısı
 • Pazarlama kavramları ve temel prensiplerinin zaman içinde dönüşümü
 • Dijital ve Geleneksel pazarlamanın kapsama alanları

Pazarlama kurgusu

Katılımcı pazarlama dünyasının dinamikleri, temel yaklaşımları, gelişimi ve kurgusu konusunda bilgi, deneyim paylaşımları ile karşılaşır.

Ana başlıklar

 • Değer odaklılık ve rekabet gücü
 • Stratejik pazarlamanın önemi ve hedefi
 • Geleneksel pazarlamanın temel bileşenleri: pazarlama karması (4P)
 • Pazarlama’nın 4P’sinin 7P ve 4C’ye ulaşması
 • Pazar analizi: geleneksel yöntemler ve müşteri katılımlı süreçler
 • Ürün / Hizmet konumlandırması
 • Tüketici davranışları ve iş modeli geliştirme
 • Fiyatlandırma stratejileri ve fiyat savaşları
 • Müşteriye erişim yolları ve kanal yönetimi stratejisi

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Şirketin ticari hedeflerine ulaşması için pazarlamanın nasıl bir stratejiyle yönetildiği konusunda paylaşımlar gerçekleştirilir.

Strateji nedir?

Pazarlama Stratejileri nelerdir?

 • Misyon, Vizyon ve Pazarlama Stratejileri bağlantısı
 • Lokal pazarlama yaklaşımları
 • Dijital pazarlama dünyası, sosyal medya kullanımı ve algı yönetimi
 • Hikayeleştirmenin önemi ve etkisi
 • “Glokal” kampanyalar hazırlanması ve yönetilmesi

Uygulamalar

 • Örnek vakaların analizleri
 • Vaka çalışmaları (müşteri ile birlikte oluşturulması önerilir)
 • Bireysel ve toplu geri bildirimler verilmesi
 • Kişisel hedeflerin belirlenmesi
 • Kahoot (bilgilerin internet üzerinden oynanan bir oyun ile test edilmesi

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Satış Gelişimi Programlarına dönmek için lütfen tıklayınız.