Program Hakkında:

Eğitimin amacı orta ve üst kademe yöneticilerin; durumsal liderlik uygulamaları doğrultusunda, ekibinde çalışan tüm üyelerin işlerini en iyi şekilde yapabilmesi için ihtiyaçları olan bilgi ve beceriyi sağlama, kurum kültürüyle uyumlanma ve kariyer yolunda ilerlemelerine destek olacak mentorluk becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanımlarınız:

 • Mentorluk ilişkisinin kurulması ve devam ettirilmesi
 • Sürecin yapılandırılması ve takibi,
 • İyi bir mentorda olması gereken özellikler
 • İyi bir menteeden ne beklemeliyiz
 • Bu doğrultuda mentorluk yaptığımız çalışanı nasıl yönlendirmeliyiz, kurum kültürü, kurumsal kültürün paylaşımı, kaynakların kullanımı
 • Ne zaman mentorluk ne zaman koçluk yapmalıyız,

Katılımcı Grubu: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Mentorluk ilişkisi nedir
 • Yapılandırılmış mentorluk süreci
 • Mentor yöneticinin sorumlulukları ve mentor yöneticide olması gereken özellikler
 • Menteeden beklentiler
 • Mentorluk ve koçluk arasındaki ilişki ve kullanım ve etki alanları

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir. Eğitimin içselleşmesi için eğitim sonrasında uygulama için ödevler verilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programa katılan yöneticilerin eğitimde edindikleri bilginin beceriye dönüşmesi için uygulamaların nitelik ve niceliği çok önemlidir. Bu sürece eşlik etmek üzere eğitim sonrasında sürecin takibi ve kazanımların içselleştirilmesine yönelik eğitim sonrası birebir ya da grup koçlukları önerilir. Bu süreç, katılımcıların uygulama esaslarını koçlarıyla paylaşarak mentorluk ve koçluk becerilerinde ustalaşma yolunu kolaylaştırır ve hızlandırır. Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.