Eğitim Hakkında:

Bu eğitimde amacımız; müşteri şikâyetlerini korkulacak, saklanacak, halı altına süpürülecek konular olmaktan çıkarmak ve şikâyetleri profesyonel birer uzman gibi ele alarak çözümlemek için yapılacaklara odaklanmaktır.

Müşteriler ile en önemli hayat bağlarından birinin “etkin müşteri şikâyet yönetimi süreçleri” olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Prosedürlerde, duvar panolarında, iç yazışmalarda kalmadan,  çalışan veya ilk kademe yönetici fark etmeksizin, müşteriye döküman tüm seviyelerde müşteri şikayetinin nasıl ele alınacağı, sürecin nasıl yönetileceği ve şikayetin nasıl çözülüp mutlu müşteri yaratılacağı konuları bu eğitimin odak konularıdır.

Eğitim akışında bilgi vermek yanında teknik göstermek ve farklı örnekler ile uygulama ve senaryolar yaparak becerileri keskinleştirmeyi amaçlıyoruz.

 “Etkin Şikâyet Yönetimi” sadece katılımcıları müşteri ilişkileri dünyasına alan pratik bir beceri geliştirme programı değil, aynı zamanda düşünce, tavır ve alışkanlıklarda değişime ilham veren bir yaklaşımdır.

Bu 1 günlük programın devamı olarak kurum içinde şikayet yönetim sürecini yapılandırmak için workshop ve/veya danışmanlık süreçleri tasarlanabilir. Bu program ile katılımcılar,

 • Şikâyetlerden korkmamayı öğrenecekler,
 • Şikâyetlerim müşteri ve kurum arasında güven tesisi için nasıl kullanılabileceğini öğrenecekler,
 • Şikâyet bildiren müşterilerin memnuniyetsizliklerinin memnuniyete dönüştürülmesini nasıl sağlayacaklarını öğrenecekler,
 • Şikâyet karşılama ve çözümleme için pratik ve yapılandırılmış bir teknik öğrenecekler,
 • Kurumun etkin bir şikâyet politikası geliştirip uygulamaya koymasını destek olacak bilgi ve bakış açısı edineceklerdir.

Hedef Kitle: Şikâyet yönetimi konusunda bilgi ve teknik öğrenerek müşteri sadakatini artırmak isteyen her seviyede çalışan ve yönetici

Süre: 1 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Günümüz Hizmet Anlayışında Şikâyetlerin Önemi
 • Müşteri ile Güven Bağı mı?  Baş Ağrısı mı?
 • Şikâyeti Niçin Sevmiyoruz?
 • Şikâyetlerden Çekinmenin Altında Yatan Duygu Ne?
 • Bu Duygu ile Nasıl Başa Çıkabiliriz?
 • Şikâyete Farklı Bir Yaklaşım: “Şikâyetleri Cevaplanabilir Sorular Gibi Düşünmek”
 • Şikâyet Karşılamak için Yaklaşımımız
  • Olumlu Tavır
  • Beden Dili, Ses Tonu, Kullanılan Kelimeler
  • Yasak İfadeleri Fark Etmek
  • Sükûneti Korumak
  • Empati
 • Şikâyet Çözmede Pratik Bir Teknik
  • Karşılama
  • İfade Etmesine İzin Verme
  • Sorular ile Konuyu Detaylı Anlama
  • Taahhüt
  • Takip
 • Sözlü Şikâyetler ve Yüz Yüze Şikâyet Karşılama
 • Yazılı Şikâyetler ve Yazılı İletişimde Cevaplama
 • Kızgın Müşteriye Yaklaşımda Teknikler
 • Kişisel Şikâyet Politikanız
 • Kurumsal Şikâyet Politikanız
 • Alışkanlık Kazanmak için Neler Yapabiliriz?
  • Sürekli Öğrenme, Birbirimize Öğretme, En İyi Uygulamaları Kayıt Altına Alma

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, bireysel ve grup egzersizleri, senaryo çalışmaları, oyunlar ve aktiviteler ağırlıklı bir programdır.

Bu gelişim programlarının beklentilerinizi daha iyi karşılayabilmesi için sizlerle yapacağımız görüşmeler sonrasında program modüllerini; kapsanması istenen yetkinlik ve beceri alanlarına göre yeniden düzenleyebiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hizmet Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.