Eğitim Hakkında:

Basit ya da karmaşık hepimiz hem işte hem de özel hayatta çeşitli seviyelerde problemlerle uğraşıyor ve çözmeye çalışıyoruz.  Günümüzün iş dünyası bizden sadece problem çözmemizi değil problemlere karşı proaktif bakış açısını geliştirmemizi ve en uygun organizasyonel kararları almamızı da bekliyor. Bu nedenle bugünün ve geleceğin organizasyonlarında en kritik becerilerden biri karar verme ve problem çözme becerileridir. Eski düşünme biçimleri iş hayatının giderek karmaşıklaşan hizmet, süreç ve ürün süreçlerine cevap vermekte zorlanıyor. Bu nedenle daha yaratıcı düşünme, analiz ve sentez yapabilme ve en uygun kararları alabilme kritik beceriler haline geliyor.

Bu eğitimde amacımız katılımcılara bugün ve yarının iş dünyasının beklediği kritik becerilerden olan problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeleri için bakış açısı kazandırmak, teknikler paylaşmak ve uygulamalar ile becerilerini geliştirmektir. Bu program ile katılımcılar,

 • Çözüm odaklı bakış açısını anlayacak
 • Problem / fırsatları tanımlayabilecek
 • Problemin kök nedenlerini bulabilecek
 • Problem çözme tutumu içinde çözümler üretip geliştirmeyi öğrenecek
 • Bir inisiyatif içinde sorumluluk alırken yerinde, zamanında ve etkin iş kararları alabilecek
 • Problem çözme ve karar verme araç ve tekniklerini tanıyacak
 • Doğru yer ve zamanda kullanma becerisi sergileyebilecektir

Hedef Kitle: Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek isteyen tüm çalışan ve yöneticiler

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Kurumlarda Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Probleme Karşı Ne Taraftayız?
 • Problemin Tanımı ve Farklı Bakış Açılarının Kazandırabilecekleri
 • Geniş Perspektiften Bakmanın Önemi
 • Beynimizin Çalışma Prensipleri
 • Sağ ve Sol Beyin
 • Bütünsel Beyin
 • Problem Çözme Aşamaları
 • Amacı, Hedefleri, Etkileyen ve Kısıtlayan Faktörleri Tanımlamak
 • Bilgi Toplamak
 • Bütünü Görebilmek – Zihin Haritası
 • Analiz, Sebep-Sonuç İlişkilerini Ortaya Çıkarmak
 • Problem Çözme Metodlarından Örnekler
 • Etkin Kararlar ve Çözümler Için Mantıksal ve Yaratıcı Düşünceyi Birleştirme 
 • Alternatifleri Tanımlama ve En Uygun Alternatifi Seçmek
 • Önyargıları Yıkmak
 • Farklı Çözüm ve Öneriler Getirmek
 • Vaka Çalışmaları

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, vaka çalışmaları, oyunlar, bireysel ve grup egzersizleri

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.