Program Hakkında:

Hepimiz zaman zaman hayatımızdaki stresi kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Stresten arınmış bir hayat beklentisi bir ütopya olsa da stresi kontrol altına almak mümkün.

Bu eğitimde amacımız; stresin ne olduğunu doğru şekilde tanımlamak, stres kaynaklarını tespit etmek ve hayatımızdaki stresi kontrol altına almaya ve doğru şekilde yönetmeye dönük becerileri katılımcılara kazandırmaktır. 

Kazanımlarınız:

  • Stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek
  • Yaşamlarındaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacaklar
  • Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır

Katılımcı Grubu: Stres yönetimini öğrenmek isteyen tüm çalışanlar

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Stressiz Bir Hayat Mümkün mü?
  • Optimum Stres Kavramı
  • Stresin Performansımız Üzerindeki Etkileri
  • Stres Kaynakları ve Strese Verilen Tepkiler
  • Stres Yaratan Durumlarla Başa Çıkmak için Farkındalık
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.