Eğitim Hakkında:

Hepimiz zaman zaman hayatımızdaki stresi kontrol altına almakta zorlanıyoruz. Stresten arınmış bir hayat beklentisi bir ütopya olsa da stresi kontrol altına almak mümkün.

Bu eğitimde amacımız; stresin ne olduğunu doğru şekilde tanımlamak, stres kaynaklarını tespit etmek ve hayatımızdaki stresi kontrol altına almaya ve doğru şekilde yönetmeye dönük becerileri katılımcılara kazandırmaktır. Bu program ile katılımcılar,

  • Stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek
  • Yaşamlarındaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacaklar
  • Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır

Hedef Kitle: Stres yönetimini öğrenmek isteyen tüm çalışanlar

Süre: 1 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Stressiz Bir Hayat Mümkün mü?
  • Optimum Stres Kavramı
  • Stresin Performansımız Üzerindeki Etkileri
  • Stres Kaynakları ve Strese Verilen Tepkiler
  • Stres Yaratan Durumlarla Başa Çıkmak için Farkındalık
  • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, mini testler ve uygulamalar

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.