Eğitim Hakkında:

Proje yönetiminin temel kavramları, önemi, proje yönetiminde başarı faktörleri, proje yapılanması, proje takımı oluşturulması, proje yönetim model ve süreçleri, projelerde işbirlikleri, proje adımlarının tanımlanması, proje performansının ölçülmesi, proje zaman planı (Gantt Diyagramı), kritik proje adımlarının belirlenmesi, proje bütçelenmesi, maliyet ve yararın dengelenmesi, proje iş dosyasının hazırlanması, problem çözme ve karar verme konuları ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. Bu program için katılımcılar,

  • Doğru seçim, doğru tanımlama, doğru organizasyon, doğru planlama etkin yürütme ve bilinçli ve etkin denetim konularında bilgi sahibi olacaklar
  • Başarılı bir proje için gerekli olan kriterleri öğrenecekler
  • Projesinin başarıyla yürütülmesi için gerekli süreçleri uygulamalar ile pekiştirecekler
  • Başarılı bir proje yönetimi için gerekli araçları kullanma konusunda beceri geliştireceklerdir

Hedef Kitle: Yöneticiler, uzmanlar, proje sponsorları, proje sahipleri, proje ekip üyeleri, planlamacılar

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Proje Yönetim Süreçleri
  • Bir Bilim Olarak Proje Yönetimi
  • Dünyayı Yöneten Devler Neyi Farklı Yapıyor?
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı bilgi paylaşımı, bireysel ve grup egzersizleri, oyunlar ve değerlendirmeler ve senaryo çalışmaları ağırlıklı bir program

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.