Program Hakkında:

Proje yönetiminin temel kavramları, önemi, proje yönetiminde başarı faktörleri, proje yapılanması, proje takımı oluşturulması, proje yönetim model ve süreçleri, projelerde işbirlikleri, proje adımlarının tanımlanması, proje performansının ölçülmesi, proje zaman planı (Gantt Diyagramı), kritik proje adımlarının belirlenmesi, proje bütçelenmesi, maliyet ve yararın dengelenmesi, proje iş dosyasının hazırlanması, problem çözme ve karar verme konuları ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. 

Kazanımlarınız:

  • Doğru seçim, doğru tanımlama, doğru organizasyon, doğru planlama etkin yürütme ve bilinçli ve etkin denetim konularında bilgi sahibi olacaklar
  • Başarılı bir proje için gerekli olan kriterleri öğrenecekler
  • Projesinin başarıyla yürütülmesi için gerekli süreçleri uygulamalar ile pekiştirecekler
  • Başarılı bir proje yönetimi için gerekli araçları kullanma konusunda beceri geliştireceklerdir.

Katılımcı Grubu: Yöneticiler, uzmanlar, proje sponsorları, proje sahipleri, proje ekip üyeleri, planlamacılar

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Proje Yönetim Süreçleri
  • Bir Bilim Olarak Proje Yönetimi
  • Dünyayı Yöneten Devler Neyi Farklı Yapıyor?
  • Proje Kapsam Yönetimi
  • Proje Zaman Yönetimi
  • Proje Maliyet Yönetimi

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.