Eğitim Hakkında:

Hepimiz zaman zaman iş hayatımızda da özel hayatımızda da zorlu insanlar ve durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum ve insanlar zaman zaman şartlarımızı zorluyor ve içinden çıkılamaz hiss yaratabiliyorlar.

Eğitimde bu durumun her iki tarafına da bakıyor ve öğrendiklerimizde yola çıkarak zorlu durum ve insanları doğru şekilde yönetmeye dair farkındalık ve beceri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu program ile katılımcılar,

  • Zorlu durumlar, insanlar, müşteriler ve insanların neden zorlu insan olduklarına dair bir algı/farkındalık oluşturmak,
  • Farklı insanlarla ve zor koşullar altında “kazan-kazan” koşullarını yaratıp sonuç almaya yardımcı olacak teknik ve becerileri uygulamalı olarak paylaşmak
  • Karşımızdaki insanın beklentilerini karşılamak ve aşmak için iletişimde belirleyici unsurları anlamak,
  • Zorlu durumlarda ve şikayet sözkonusu olduğunda karşılamak ve yönetmek konusunda etkin bir yöntem kullanabilmek.
  • Zorlu durumların ortaya çıkaracağı stresi anlamak ve doğru yönetebilmek için farkındalık ve pratik beceriler geliştirmek

Hedef Kitle: Zorlu durum ve insanlarla başa çıkma konusunda bilgi ve beceri kazanmak isteyen tüm çalışan ve yöneticiler

Süre: 1 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

• Zorlu Durumlar Tanımlamak

  o Olumsuzluk Kaynakları (ben, diğer kişi,durum)

• Kimlerle İlişki İçindeyiz?

  o Hiç Tanımadıklarımız

  o Sürekli Birlikte Olduklarımız

• İs Yerinde Yaşanılan Zor Durumlar

• Olumsuzluğa Yaklaşım

  o Geribildirim

  o Empati

• Yaygın Zor İnsan Tiplemeleri

  o Zor İnsanlar Karsısında Taktikler

• İletişimde ve İç Müşteri Hizmetinde Zorlu Durumlar

  o Karşımızdaki İnsan Ne Bekler?

  o Sizin Bakış Açınız Nedir?

  o Sık Karşılaşılan Hoşnutsuzluk Durumları

  o Sorunlu Profiller

  o Sorunlu Durumlarda İletişimde Dikkat Edilecekler

  o Sorunlu Durumlarda Pratik ve Etkili Reçeteler

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, küçük testler ve analiz çalışmaları, senaryo çalışmaları ile desteklenmiş bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.