Program Hakkında:

Bireylerin ve takımların başarısı için temel taşlardan biri olarak tanınan Duygusal Zekâ – ya da PDR International’ın deyimi ile “İşe Kalbini Koymak” organizasyonlarda epey bir tartışma konusu oldu. Araştırmalar duygularını tanımlayabilen, onları kontrol edebilen, diğer insanların duygularını anlayabilen ve onlarla etkili şekilde başa çıkabilen kısaca iyi bir sosyal ve duygusal kapasiteye sahip bireylerin kişisel ve profesyonel hayatlarındaki pek çok alanda daha avantajlı olduklarını gösteriyor. Diğer güzel haber de duygusal zekânın doğuştan gelen IQ’nun tersine geliştirilebilir olduğudur.

Daniel Goleman’a göre “duygusal zekâ” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir. Biz bu programda duygusal zekâda kişisel ve kişilerarası becerilerin 5 alanını ve bunların kapsadığı 15 bileşeni inceliyoruz, bunları daha iyi anlamaya çalışıyoruz, senaryo ve vaka çalışmaları ile test ve analizler ile hem duygusal zekâ kapasitesini daha iyi kullanmaya hem de artırmaya dönük becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. 

Kazanımlarınız:

 • İş ve özel hayatlarında IQ ve EQ arasındaki farkları ve her birinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilecekler
 • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip olacaklar
 • Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade edecekler
 • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
 • Kişiler ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir

Katılımcı Grubu: Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • 7 Zeka Türü
 • Duygusal Zekanın (EQ) Tanımı ve Boyutları
  • Kişisel ve Kişilerarası EQ
 • Kişisel Duygusal Zekânın Tanımı ve Faktörleri
  1. Kendini Bilmek ve Anlamak
  2. Duygularını Yönetmek
  3. Öz Motivasyon
 • Kişilerarası Duygusal Zekanın Tanımı ve Faktörleri
  1. Başkalarını Anlamak
  2. Kişiler Arası İlişkileri Yönetmek
 • Duygusal Zekanın Başarıda Etkisi
 • Duygusal Zekayı Yükseltmek için Öneriler

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.