Eğitim Hakkında:

Bireylerin ve takımların başarısı için temel taşlardan biri olarak tanınan Duygusal Zekâ – ya da PDR International’ın deyimi ile “İşe Kalbini Koymak” organizasyonlarda epey bir tartışma konusu oldu. Araştırmalar duygularını tanımlayabilen, onları kontrol edebilen, diğer insanların duygularını anlayabilen ve onlarla etkili şekilde başa çıkabilen kısaca iyi bir sosyal ve duygusal kapasiteye sahip bireylerin kişisel ve profesyonel hayatlarındaki pek çok alanda daha avantajlı olduklarını gösteriyor. Diğer güzel haber de duygusal zekânın doğuştan gelen IQ’nun tersine geliştirilebilir olduğudur.

Daniel Goleman’a göre “duygusal zekâ” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir. Biz bu programda duygusal zekâda kişisel ve kişilerarası becerilerin 5 alanını ve bunların kapsadığı 15 bileşeni inceliyoruz, bunları daha iyi anlamaya çalışıyoruz, senaryo ve vaka çalışmaları ile test ve analizler ile hem duygusal zekâ kapasitesini daha iyi kullanmaya hem de artırmaya dönük becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu program ile katılımcılar,

 • İş ve özel hayatlarında IQ ve EQ arasındaki farkları ve her birinden nasıl yararlanacaklarını tanımlayabilecekler
 • Duygularını tanıma, birbirinden ayırt etme ve davranışlarını buna göre düzenleme konusunda da yetkin bir bilgi düzeyine sahip olacaklar
 • Duygu, düşünce ve inançlarını yapıcı bir şekilde ifade edecekler
 • Başkalarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
 • Kişiler ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar ve yöneticiler

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • 7 Zeka Türü
 • Duygusal Zekanın (EQ) Tanımı ve Boyutları
  • Kişisel ve Kişilerarası EQ
 • Kişisel Duygusal Zekânın Tanımı ve Faktörleri
  1. Kendini Bilmek ve Anlamak
  2. Duygularını Yönetmek
  3. Öz Motivasyon
 • Kişisel Duygusal Zekânın Hayattaki Başarıda Önemi
 • Kişisel Duygusal Zekâyı Yükseltmek için Öneriler
 • Kişilerarası Duygusal Zekanın Tanımı ve Faktörleri
  1. Başkalarını Anlamak
  2. Kişiler Arası İlişkileri Yönetmek
 • Kişilerarası Duygusal Zekanın Başarıda Etkisi
 • Kişilerarası Duygusal Zekayı Yükseltmek için Öneriler

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön- son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kişisel duygusal zekâyı ölçen bir ön test, interaktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı, bireysel ve grup egzersizleri ve değerlendirmeler

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.