Program Hakkında:

Değişimi İçselleştirmek programının amacı; katılanların birey, takım ve kurum ölçeğinde değişimi daha iyi anlamaları, başa çıkma becerilerini geliştirmelerini ve pratik yöntemler ile iş ve özel hayattaki değişimi yönetebilmelerini desteklemektir.

Böylece katılımcılarımız; günümüzde artık kaçınılmaz olan değişim kararlarını uygulamak, bazı durumlarda bu kararların öncüsü olmak hatta ortaya çıkabilecek zorluklarla baş etmek konusunda bilgi ve beceri edinmiş olacaklardır. 

Kazanımlarınız:

 • Değişimin, hızı her geçen gün artan bir dünya gerçeği olduğunu kabul edecek
 • Değişim sürecinde nasıl bir iletişim tarzı benimsemesinin doğru olacağını anlayacak
 • Takımda oluşabilecek olumsuz sonuçlar ile başa çıkma yöntemlerini öğrenecek
 • Değişim ile gelebilecek fırsatları değerlendirmek için pozitif tavır ve tutum edinecekler

Katılımcı Grubu: Değişim döngüsü içinde yaşayan ve bu süreci olumlu sürdürmek adına farkındalık ve beceri geliştirmek isteyen profesyoneller

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Değişimi Algılama
 • Değişimin Hızı
 • Değişim Eğilimleri
 • Ne zaman değişmeli?
 • Değişen-değişmeyen dengesi
 • Değişmemenin Maliyetini Biliyor muyuz?
 • Değişim ve Biz – Konfor Alanımızda mıyız?
 • Değişim Sürecinde Üstlendiğimiz Roller
 • Değişime Verdiğimiz Tepkiler – Değişim Eğrisi Analizi
 • Değişim Sürecinde İletişim
 • Engelleri Fark Etmek ve Başa Çıkmak
 • Kurumdaki Değişim

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.