Eğitim Hakkında:

Değişimi İçselleştirmek programının amacı; katılanların birey, takım ve kurum ölçeğinde değişimi daha iyi anlamaları, başa çıkma becerilerini geliştirmelerini ve pratik yöntemler ile iş ve özel hayattaki değişimi yönetebilmelerini desteklemektir.

Böylece katılımcılarımız; günümüzde artık kaçınılmaz olan değişim kararlarını uygulamak, bazı durumlarda bu kararların öncüsü olmak hatta ortaya çıkabilecek zorluklarla baş etmek konusunda bilgi ve beceri edinmiş olacaklardır. Bu program ile katılımcılar,

 • Değişimin, hızı her geçen gün artan bir dünya gerçeği olduğunu kabul edecek
 • Değişim sürecinde nasıl bir iletişim tarzı benimsemesinin doğru olacağını anlayacak
 • Takımda oluşabilecek olumsuz sonuçlar ile başa çıkma yöntemlerini öğrenecek
 • Değişim ile gelebilecek fırsatları değerlendirmek için pozitif tavır ve tutum edinecekler

Hedef Kitle: Değişim döngüsü içinde yaşayan ve bu süreci olumlu sürdürmek adına farkındalık ve beceri geliştirmek isteyen profesyoneller

Süre: 1 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Değişimi Algılama
 • Değişimin Hızı
 • Değişim Eğilimleri
 • Ne zaman değişmeli?
 • Değişen-değişmeyen dengesi
 • Değişmemenin Maliyetini Biliyor muyuz?
 • Değişim ve Biz – Konfor Alanımızda mıyız?
 • Değişim Sürecinde Üstlendiğimiz Roller
 • Değişime Verdiğimiz Tepkiler – Değişim Eğrisi Analizi
 • Değişim Sürecinde İletişim
 • Engelleri Fark Etmek ve Başa Çıkmak
 • Kurumdaki Değişim

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: İnteraktif ve kapsamlı bilgi paylaşımı, değişime bakış açılarını öğrenebilecekleri “Değişim Döngüsü Testi”, vaka çalışması, grup çalışmaları ve sunumlar.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.