Program Hakkında:

Bu programın amacı, iş tecrübesine sahip ancak teknik finans bilgisi sınırlı olan profesyonel yöneticilere ve satış ekiplerine, kariyer gelişimlerine yardımcı olacak ve şirketin malî raporlarını analiz edip yorum yapabilecek temel mali bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programda katılımcılara bilgi ve eğitim seviyelerine uygun bir anlatımla temel muhasebe ve finans kavramları öğretilecek, özet bilanço ve gelir tablosunu okuyup anlayabilecek seviyeye erişmeleri sağlanacaktır.

Ayrıca, satış hedeflerinin ve maliyet, gider ve yatırım harcamalarının nasıl bütçeleneceğini ve gerçek performansın bütçe ile karşılaştırmalı olarak nasıl izlenebileceğini öğreneceklerdir. Seminerin ana hatları tanımlanmış olmakla birlikte, konular katılımcıların bilgi seviyeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak işlenmekte, ağırlık verilecek konular ve örnekler buna göre belirlenmektedir. 

Kazanımlarınız:

  • Temel finansal kavramlarını öğrenecek
  • Finansal tabloların ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını öğrenecek
  • Verilen kararların finansal sonuçlarını daha iyi analiz edebileceksiniz

Katılımcı Grubu: Asıl iş konusu finans olmayan, ancak iş yaşamında yönetici olmak ya da yeni sorumluluklar almak için finansal konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar ve finansal konularda hâkimiyetlerini artırmak isteyen yöneticiler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Ticari İşletme ve Para
  • İşletmelerde Finansman Biriminin İşlevleri
  • Temel Muhasebe İlke ve Kavramları
  • İşletmenin Mali Yapısı
  • İmkânları en İyi Şekilde Kullanıyor muyuz?
  • Finansman İhtiyacının Önceden Belirlenmesi ve Temini
  • Kaldıraç ve Başa Baş Noktası

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.