Program Hakkında:

Zaman zaman gördüğümüz sunumlar doğru kelimeleri doğru sıra ile bir araya getirmekten fazlasını hedeflemiyor!

İzleyicinizin siz konuşurken her söylediğinizi anlaması, ifadeleriniz ile bağlantı kurması hatta daha ileri giderek sunumun içine girmesi, fikri satın alması hatta bu fikirle ilgili aksiyona yönlenmesi çok daha iyidir. Bu; dinleyicilerin bitmesini istemedikleri kaliteli bir sunumdur.

İşte bu programın amacı budur, yani bir sunumu her seferinde nasıl özel kılabilirsiniz bunun ipuçlarını paylaşmaktır.

Tüm program boyunca size öğretilen tüm becerileri pratiğe çevirme şansı bulacaksınız, sunumlarınız kaydedilecek ve bireysel olarak koçluk alacaksınız. Bu koçluk destekleyici bir ortamda yapılacak böylece siz geliştirilmesi önerilen beceriler konusunda gelişmeye devam edebileceksiniz. 

Kazanımlarınız:

 • Sunuşun amacını ve hedefini tam olarak tanımlayabilecek
 • Konuyu analiz edip değer yaratacak noktaları belirleyebilecek
 • Mesajı tam ve net olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilecek
 • İçeriği mantıksal ve sistematik olarak dinleyicilerin profiline göre yapılandırabilecek
 • Uygun görsel malzemeleri seçerek sunuşu başarıyla yapabilecek
 • Dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilecek
 • Zor dinleyici ve katılımcılar ile nasıl başa çıkabileceğini öğrenecek
 • Etkili ve başarılı eğitim programları ve sunuşlar hazırlayarak kariyerinde ilerleyebilecek
 • Platform alıştırmaları, video çekimleri ve bireysel gelişim formları ile sunuş teknikleri konusundaki gelişimlerini izleyebilecek ve sürekli kılabileceklerdir

Katılımcı Grubu: Etkileyici sunumlar yaparak kariyerlerinde ilerlemek isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Sunumda Ne ve Nasıl İlkeleri
 • Platform Üzerinde İletişim Becerilerini Kullanmak
 • Mükemmel Sunuşlar ve Mükemmel Sunucular için Altın Kurallar 
 • Sunumun Çatısını Oluşturmak
 • Görsel Malzemeler
 • İletişim Becerisi
 • İzleyiciyi Katma Teknikleri
 • Zor Soruları ve Katılımcıları Etkin Şekilde Yönetme

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.