Eğitim Hakkında:

Etkinlik ve verimlilik kavramları günümüzde hiç olmadığı kadar önemli çünkü hepimiz daha az kaynakla daha çok iş yapmaya çalışıyoruz.

Bu nedenle belki de tüm insanlara verilmiş en eşit kaynak olan zamanı nasıl kullandığımız daha da önemli bir hale geliyor.

Bu eğitim programı; hayat hedeflerimiz, iş hedeflerimiz, kaynaklarımız, önceliklerimiz, planlama ilkeleri, zamanı yönetebilme prensipleri, kayıp zamanı engelleme pratikleri, beynimizin potansiyelini daha etkili kullanma gibi pek çok kritik konuyu bir bütünlük içinde doğru tekniklerle birleştirerek paylaşmayı amaçlıyor.

Amacımız zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşmak, daha iyi sonuçlar üretmek için alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. Bu program ile katılımcılar,

 • Verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
 • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebilecek,
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebilecek
 • İşlerini önceliklendirebilecek
 • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilecek
 • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilecek
 • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip performanslarını artırabileceklerdir.

Hedef Kitle: Kişisel etkinlik ve verimliliğini artırmak isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler

Süre: 1 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Hayata ve Zamana Bakış Açımız
 • Kendimizi Ölçelim  - Bireysel Farkındalık – Anket
 • Kaynaklarımızı İyi Bilelim
 • Hayat Hedefleri –İş Hedefleri
 • Önceliklerimi Biliyor muyum?
 • Planlama İlkelerini Uygulamak
 • Zaman Çalıcıların Yönetimi
 • Kişisel Aksiyon Planım
  • 3 ay sonraki bana mektup

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve interaktif bilgi paylaşımı, kişisel etkinlik ölçme anketi, etkinliği artırmaya dönük bireysel ve grup bazlı uygulamalar

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.