Program Hakkında:

Etkinlik ve verimlilik kavramları günümüzde hiç olmadığı kadar önemli çünkü hepimiz daha az kaynakla daha çok iş yapmaya çalışıyoruz.

Bu nedenle belki de tüm insanlara verilmiş en eşit kaynak olan zamanı nasıl kullandığımız daha da önemli bir hale geliyor.

Bu eğitim programı; hayat hedeflerimiz, iş hedeflerimiz, kaynaklarımız, önceliklerimiz, planlama ilkeleri, zamanı yönetebilme prensipleri, kayıp zamanı engelleme pratikleri, beynimizin potansiyelini daha etkili kullanma gibi pek çok kritik konuyu bir bütünlük içinde doğru tekniklerle birleştirerek paylaşmayı amaçlıyor.

Amacımız zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşmak, daha iyi sonuçlar üretmek için alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır. 

Kazanımlarınız:

 • Verimlilik ve etkinlik kavramına bakış açılarını sorgulayabilecek
 • Hedeflerini belirleyebilecek ve/veya netleştirebilecek,
 • Kendilerini hedeflerine götürecek kritik başarı alanlarını belirleyebilecek
 • İşlerini önceliklendirebilecek
 • Planlama tekniklerini öğrenip zamanını etkin bir biçimde planlayabilecek
 • Zaman çalıcıları fark edip yönetebilecek
 • Daha verimli ve etkili çalışma alışkanlıkları geliştirip performanslarını artırabileceklerdir.

Katılımcı Grubu: Kişisel etkinlik ve verimliliğini artırmak isteyen tüm çalışanlar ve yöneticiler

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Hayata ve Zamana Bakış Açımız
 • Kendimizi Ölçelim  - Bireysel Farkındalık – Anket
 • Kaynaklarımızı İyi Bilelim
 • Hayat Hedefleri –İş Hedefleri
 • Önceliklerimi Biliyor muyum?
 • Planlama İlkelerini Uygulamak
 • Zaman Çalıcıların Yönetimi
 • Kişisel Aksiyon Planım

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.