Program Hakkında:

Günümüzün rekabetçi iş ortamında ve ani gelişmelerin sıkça yaşandığı iş dünyamızda, lider-yöneticilik niteliği önem kazanırken profesyonel yönetici asistanlığı da onun yanında gerekli hale gelmiştir. Bu bağlamda klasik sekreterlik görevinin ötesinde daha karmaşık işlerin yönetimini esas alan “Yönetici Asistan” örgütsel etkinliği yükseltecek fonksiyonlara sahip olmak durumdadır. Bu program, yönetici asistan yöneticinin ardındaki güç olma bilinciyle, yöneticisinin güvenle önündeki iddialı hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak bakış açısını ve becerileri kazandırmayı, mevcut performanslarını değerlendirerek yönetici asistanın başarısında kilit rol oynayan organizasyonel, kişilerarası ve yönetsel becerileri daha geliştirmelerini sağlayarak etkin profesyoneller olmalarına yardımcı olmayı hedef almaktadır.

Kazanımlarınız:

  • Yönetim takımının önemli bir üyesi olarak etkin katkı sağlayacak
  • Zor durum ve sorunlarla başa çıkmak için güvenli iletişim tekniklerini öğrenmek
  • Kişisel kaliteyi iş yapış biçimi haline getirmek için cesaretlendirmek
  • Yöneticinin ardındaki güç olma konusunda doğru konumlanma ve bireysel gelişim planlarını yapabilmektir

Katılımcı Grubu: Yönetici asistanlığı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Yönetici Asistanlığının Tanımı
  • Yönetici Asistanı ve Kalite
  • Zaman En Değerli Kaynak
  • Etkin İletişim Koordinasyonu
  • Yönetici Asistanının Etkinliğini Arttıracak Tutumlar

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.