Eğitim Hakkında:

Günümüzün rekabetçi iş ortamında ve ani gelişmelerin sıkça yaşandığı iş dünyamızda, lider-yöneticilik niteliği önem kazanırken profesyonel yönetici asistanlığı da onun yanında gerekli hale gelmiştir. Bu bağlamda klasik sekreterlik görevinin ötesinde daha karmaşık işlerin yönetimini esas alan “Yönetici Asistan” örgütsel etkinliği yükseltecek fonksiyonlara sahip olmak durumdadır. Bu program, yönetici asistan yöneticinin ardındaki güç olma bilinciyle, yöneticisinin güvenle önündeki iddialı hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak bakış açısını ve becerileri kazandırmayı, mevcut performanslarını değerlendirerek yönetici asistanın başarısında kilit rol oynayan organizasyonel, kişilerarası ve yönetsel becerileri daha geliştirmelerini sağlayarak etkin profesyoneller olmalarına yardımcı olmayı hedef almaktadır. Bu program ile katılımcılar,

  • Yönetim takımının önemli bir üyesi olarak etkin katkı sağlayacak
  • Zor durum ve sorunlarla başa çıkmak için güvenli iletişim tekniklerini öğrenmek
  • Kişisel kaliteyi iş yapış biçimi haline getirmek için cesaretlendirmek
  • Yöneticinin ardındaki güç olma konusunda doğru konumlanma ve bireysel gelişim planlarını yapabilmektir

Hedef Kitle: Yönetici asistanlığı konusunda kendisini geliştirmek isteyen çalışanlar

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Yönetici Asistanlığının Tanımı
  • Yönetici Asistanı ve Kalite
  • Zaman En Değerli Kaynak
  • Etkin İletişim Koordinasyonu
  • Yönetici Asistanının Etkinliğini Arttıracak Tutumlar

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Aktif katılımlı tartışma ve kapsamlı bilgilendirme, “İletişim Profili Anketi” ve çözümlemesi, bireysel ve grup çalışmaları, canlandırmalar ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.