Eğitim Hakkında:

Seçeneklerin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi ortamında satın almacıların sadece satın almayı iyi biliyor olması yetmez. Çünkü artık satış ve satın alma bir müzakere işidir. Eğer satın almacılarınız müzakere sürecini en iyi şekilde yürütecek donanıma sahip değil ise, etkinliğiniz ve karlılığınız; düşük gerçekleşir. Bu seminer; satın almacıların müzakerelerde başarılı olabilmeleri için, onlara satın alma kriter ve düşünce sistematiğini öğretmekten başka, satış yapma psikolojisi ve taktiklerini de gösterip, müzakerede bir adım ötesine geçmelerini sağlayacaktır. Katılımcıları uygulamaya yönelik bilgilerle de donatarak, onların daha yüksek verimle çalışabilmelerine yardımcı olmak üzere, ülkemiz şartlarına ve insanına en uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu program ile katılımcılar,

  • Tüm müzakerelerden değer yaratıp en iyisini elde edebilecekler
  • Olumlu atmosfer yaratarak, doğru strateji planlayabilecekler
  • Müzakere becerilerinin güçlü ve gelişim alanlarının farkına varabilecekler
  • Müzakere becerilerini pratik hayata geçirebileceklerdir

Hedef Kitle: Müzakere becerilerini geliştirmek isteyen satın alma uzmanları

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Satın Alımda Ürün Önceliklendirme
  • Satın Alımda Pazarlık
  • Müzakerede Hazırlık İçin Yapılması Gerekenler
  • Müzakere Esnası Ve Sonrası
  • Müzakerede İkna
  • İtirazlarla Baş Etme

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Aktif katılımlı tartışma ve kapsamlı bilgilendirme, Thomas Kilmann – Müzakere Tarzları Anketi, bireysel ve grup çalışmaları, canlandırma ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.