Eğitim Hakkında:

Eğitimler artık eskisi gibi çoğunlukla eğitmenin konuştuğu, tek taraflı iletişimin yaşandığı tarzda değil, iki taraflı yani katılımcı – eğitmen arasında karşılıklı iletişimin ve etkileşimin olduğu, interaktif ve katılımcıları içine alan tarzda veriliyor. Bununla beraber eğitimlerin paket programlar gibi her defasında başından sonuna aynı akışla, aynı enerji verici aktivitelerin, oyunların kullanıldığı, gruba ve ihtiyaçlarına göre esnemenin az olduğu şekle dönüşmüş durumda olduğu da fark ediliyor. Eğitmenlerin eğitim içinde gerekli esnekliği yaratmaları, kendi yaratıcı tarzlarını tanımaları ve gelişim noktalarını belirlemeleri ile mümkün olmaktadır.

İki günlük program hem eğitmenlerimizin yaratıcılıklarını geliştirmelerini, hem de gerekli zamanlarda ellerindeki oyunu farklı amaçlara hizmet etmek, farklı mesajların fark edilmesini sağlamak üzere yeniden nasıl tasarlayacaklarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu program ile katılımcılar,

  • Eğitimde bütünsel beyin yaklaşımını öğrenecek
  • Eğitimlerde daha yaratıcı olmak ve interaktif eğitimler vermek için yanlarında bulunması gereken malzemelerine karar verecek
  • Eğitim başında ve sonunda kullanabilecekleri farklı uygulamalar öğrenecek ve aksiyon planlarını çıkaracaklardır

Hedef Kitle: Kendisini tedarik zinciri konusunda geliştirmek isteyen uzmanlar

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Eğitimde Yaratıcı Olmak
  • Eğitimde Bütünsel Beyin Yaklaşımı
  • Beynimin Hangi Tarafını Daha Fazla Kullanıyorum?
  • Eğitimlerde Yaratıcılığı Destekleyen Malzemeler Ve Uygulamalar

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Uygulama, “Düşünme Tarzınız” testi, bütünsel beyin çalışmaları ve uygulamaları, yarışmalar, bireysel ve grup egzersizleri ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.