Program Hakkında:

Çalışanların, performanslarını maximize etmek amacıyla en önemli yetkinlikler arasına başta gelen geribildirim alma sanatını geliştirmek, geribildirime açık birey olmanın özelliklerini/önemini kavratabilmek, kurumda olumlu atmosfer yaratılmasında, geribildirim kültürünün oturtulmasında kendilerine birey olarak düşen sorumluluklara değinmek ile bu konuda günümüz gereksinimleri ve profesyonel teknikleri paylaşmaktır. 

Kazanımlarınız:

 • Geribildirimin kurumsal hayatta kullanım yerleri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek
 • Olumlu düşünme ve yolunda gidene odaklanma (Feed forward) konusunda bilgi sahibi olacak
 • Profesyonel bir çalışan olmak için gereken bireysel becerileri (güçlü soru sorma, etkin dinleme, kendini ve başkalarını takdir etme) irdeleyecek
 • Geribildirim alma ile özgüven ilişkisini inceleyecek
 • Geribildirim verilen konularda eylem planı oluşturma, aksiyona geçme, sorumluluk alma bilinci gelişecek
 • Geribildirim alma/verme konusunda doğru, temiz, yalın bir dilin etkisini inceleyecek
 • Geribildirim alma konusunda zihniyet ve öğrenme modellerini öğrenecek
 • Performans görüşmelerinde geribildirimin önemini ve GROW modelini pekiştirecek

Katılımcı Grubu: Organizasyonda her kademedeki çalışanlar

Süre: 1 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

 • Geri bildirimin Önemi
 • Kime / Nasıl Geribildirim?
 • Güçlü Geri bildirim İçin Gerekli Yetkinlikler
 • Performans Görüşmelerinde Geri bildirimin Önemi

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.