Eğitim Hakkında:

Çalışanların, performanslarını maximize etmek amacıyla en önemli yetkinlikler arasına başta gelen geribildirim alma sanatını geliştirmek, geribildirime açık birey olmanın özelliklerini/önemini kavratabilmek, kurumda olumlu atmosfer yaratılmasında, geribildirim kültürünün oturtulmasında kendilerine birey olarak düşen sorumluluklara değinmek ile bu konuda günümüz gereksinimleri ve profesyonel teknikleri paylaşmaktır. Bu program ile katılımcılar,

 • Geribildirimin kurumsal hayatta kullanım yerleri ile ilgili yaklaşımları irdeleyebilecek
 • Olumlu düşünme ve yolunda gidene odaklanma (Feed forward) konusunda bilgi sahibi olacak
 • Profesyonel bir çalışan olmak için gereken bireysel becerileri (güçlü soru sorma, etkin dinleme, kendini ve başkalarını takdir etme) irdeleyecek
 • Geribildirim alma ile özgüven ilişkisini inceleyecek
 • Geribildirim verilen konularda eylem planı oluşturma, aksiyona geçme, sorumluluk alma bilinci gelişecek
 • Geribildirim alma/verme konusunda doğru, temiz, yalın bir dilin etkisini inceleyecek
 • Geribildirim alma konusunda zihniyet ve öğrenme modellerini öğrenecek
 • Performans görüşmelerinde geribildirimin önemini ve GROW modelini pekiştirecek

Hedef Kitle: Organizasyonda her kademedeki çalışanlar

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Geri bildirimin Önemi
 • Kime / Nasıl Geribildirim?
 • Güçlü Geri bildirim İçin Gerekli Yetkinlikler
 • Performans Görüşmelerinde Geri bildirimin Önemi

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, vaka çalışmaları, egzersizler, oyunlar, kısa video gösterimleri, geri bildirim senaryoları ağırlıklı bir programdır.

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.