Eğitim Hakkında:

Mindfulness zihinsel bir beceridir. ‘Dikkatimizi geliştirerek, iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan gözlemleyebilmek’ olarak tanımlanır. Mindfulness Eğitimi ilk kez 1970’lerde Prof. Jon KabatZinn tarafından A.B.D’de uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde bu tekniğin etkinliğine dair elimizde birçok bilimsel kanıt bulunmaktadır. Farkındalık (Mindfulness) Programına katılanların beyin taramalarına bakıldığında, beynin öğrenme, hafıza, şefkat, iç gözlem ve benlik bilinci alanı olan Hipokampus’teki gri maddenin yoğunluğunda artış görülmektedir.

İş Hayatında Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) çalışanların ve kurumların daha mutlu, verimli, yaratıcı ve tatmin edici bir ortamı birlikte oluşturabilmelerini hedefler. Mindfulness ile yüksek stres anlarında dahi kontrolü elinizde tutmak, zor durumlara çözüm oluşturmak için net bir bakış açısına sahip olmak ve tepkisellikten uzaklaşıp, her koşulda sakinliğinizi koruyabilmek mümkün olur. Böylece iş yerinde yaşadığınız her anı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bu program ile katılımcılar,

 • Çözüm odaklı bakış açısı ve yüksek dikkat oluşturarak iş yapış şeklini geliştirebilecek
 • İç ve dış müşteri ile daha etkin iletişim kurabilecek
 • İş ve özel hayatında çok daha etkin stres yönetimi yapabilecek
 • Tepkisel davranmak yerine sorumluluk alarak durumları kontrol altına alabilecek
 • Farkındalıklarını geliştirerek, sınırlayıcı inançlarını, davranışlarını ve bakış açılarını dönüştürebileceklerdir

Hedef Kitle: Mindfulness ile yaratıcılığını, stresi yönetme becerilerini, iş ve özel hayat memnuniyetini arttırmak isteyen tüm profesyoneller

Süre: 1 Gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Mindfulness Nedir?
 • İş Hayatından Önemli Mindfulness Uygulamaları Ve Sonuçları
 • Mindfulness Uygulamalarının Bütünsel Hayat Kalitesine Etkileri
 • Mindfulness ile Stres Yönetimi
 • Mindfulness ve Beyin Gelişimi (Nöroplastisite) İlişkisi
 • Gün İçinde Uygulanabilecek Temel Mindfulness Uygulamaları
 • Nefes ve Mindfulness İlişkisi
 • Nefes ile Mindfulness Uygulamaları
 • Mindfulness Meditasyonları

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı bilgi paylaşımı, hayatın içinden örnekler ve bilimsel araştırma sonuçları ile mindfulness’ın hayatımızdaki öneminin iletilmesi, iş hayatından Mindfulness uygulaması örnekleri, günlük hayatta uygulanabilecek, temel mindfulness uygulamaları ve meditasyon uygulamaları ağırlıklı program

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.