Eğitim Hakkında:

Sosyal medya iletişim kurma yöntemlerimizi değiştirdi. İletişim için daha hızlı ve etkin yollar bulmak bir zorunluluk haline geldi. Sonuç olarak “İş için Hikâyeleştirme” iş hayatında en önemli iletişim becerilerinden biri haline geldi. Organizasyonlar, çalışanlarını, deneyimlerini paylaşmaları için anlatı tekniğini araştırıp bulmaları ve kullanmaları konusunda destekliyor. Hikâyeler sadece birer canlandırılmış anlatılar değil, hikâyelerin kendine has duygusal boyutu var ki bu boyut insanların potansiyelleri ile bağlantı kurmalarına yardım ediyor. Hikâyeleştirme, liderlerin kendi fikirlerini, vizyonlarını, stratejilerini ve markalarını insanlarına anlatmalarının bir yolu. Hikâyeler insanlara aksiyon alma konusunda ilham veriyor, daha doğru kararlar almaya yönlendiriyor, hataları düzeltiyor, çünkü diğerlerinin deneyimlerinden faydalanmak bir iş önceliği olarak ortaya çıkıyor. Bu program ile katılımcılar,

 • Harika hikâye anlatıcılığının gücünü anlamak
 • Bir iletişim stratejisi olarak hikâyeleştirmeye karşı tavrı değiştirmek
 • İnsanlara ilham veren hikâyeleri aramayı ve onları dinlemeyi öğrenmek
 • Hikâye anlatmanın anahtar becerilerini edinmek
 • Bir iletişim aracı olarak hikâyeleri kullanıp kullanmama fırsatlarının farkında olmak

Hedef Kitle: Hikâyeleştirme organizasyondaki herkesin öğrenmekte fayda sağlayacağı bir iletişim becerisidir.

Süre: 1 veya 2 Gün (daha fazla uygulama ve daha derinlemesine inceleme için 2 gün önerilir)

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Hikâyeleri serbest bırakmak
 • Hikâyeler beyin için neden iyidir
 • İyi bir hikâye neye benzer
 • Nereden başlamalı
 • Hikâyeleri bulmak
 • Hikâyeleştirme sanatı için ipuçları ve teknikler
 • 9 hikâyeleştirme kaynaklı iletişim becerisi
 • Program sonrası çalışma
 • Organizasyonel hikâyeleştirme ı – sadece 2 günlük versiyonda geçerlidir
 • Organizasyonel hikâyeleştirme ıı - sadece 2 günlük versiyonda geçerlidir

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi, hikâye günlüğü ve 80 adet hikâye kartı verilmektedir.

Eğitim Stili: Danışman sunumu ve fasilitasyonu ile desteklenen tartışma, grup çalışması ve gerçek hayattan örnekler ile zenginleştirilmiş bir program

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Performans Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.