Eğitim Hakkında:

Pek çok araştırma birbirini doğrular şekilde günümüzde başarı ve mutlulukta duyguları anlama ve yönetme kapasitesinin etkisinin öneminden bahsediyor. Hayattaki başarı ve mutluluk için duygusal zekanın önemi giderek daha fazla anlaşılıyor.

Duygusal Zeka;  insanın kendisinin veya başkalarının duygularını anlama, algılama, yönetme, yönlendirme becerisinin ve kapasitesinin tümü olarak tanımlanabilir.  Daniel Goleman’a göre “duygusal zeka” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir.

Tüm bu bilgilere rağmen yönetici ve liderler hala çalışanları ile ilişkilerinde duygularını işe dâhil ettiklerinde otoritelerinin sarsılacağını düşünebiliyorlar.  Oysa iş dünyasında başarılı liderler / yöneticiler olabilmenin en önemli araçlarından biri liderin ve yöneticinin duygusal zeka beceri alanlarında ustalaşmasıdır. Çünkü duygular güven, bütünlük, empati, esneklik, güvenilirlik, yaratıcılık, işbirliği ve inisiyatifi harekete geçirir. Duygular motive edicidir, yapılan işe amaç ve anlam katar, duyguyla inşa edilen her şey daha kalıcıdır.

Belki de işin en güzel tarafı duygusal zekanın bilinçli bir çaba ile geliştirilebileceğidir.

Bu eğitim programında liderler ve yöneticiler ile duygusal zekanın tanımını, anlamını ve başarılı ve etkili olmak için duygusal zekayı nasıl ele alıp hayata ve işe dahil edebileceklerini ve nasıl geliştirmeye devam edebileceklerini hem teorik hem de pratik düzeyde konuşuyor ve uygulamalar ve anketler ile hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu program ile katılımcılar,

 • Çalışanlarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini tanımayı, anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
 • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken çalışanlarıyla ilgili olarak, yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenecekler
 • Lider kendini kontrol etmelidir, öz-denetimin önemini ve “duygusal patlamadan” kaçınmanın yollarını öğrenecekler ve çalışanlarına öğretebilecekler
 • Lider olarak kişisel ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir

Hedef Kitle: Organizasyondaki ilk, orta ve üst kademedeki tüm liderler

Süre: 2 gün

İçerik: Programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

 • Duygusal Zekalı Liderlik Neden Gereklidir?
 • Liderlikte Duygusal Zekâ İhtiyacı
 • Duygusal Zekanın Tanımı
 • Kişisel Duygusal Zekanın Tanımı ve Başarıda Önemi
 • Kişisel Duygusal Zekanın Bileşenleri
 • Kişilerarası Duygusal Zekanın Tanımı ve Liderin Başarısına Etkisi
 • Kişilerarası Duygusal Zekanın Bileşenleri
 • Duygusal Zekalı Liderliği Eyleme Dökme Vaka Çalışmaları
 • Liderlikte Duygusal Zeka İhtiyacı

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-son test ve LMS portal üzerinden paylaşımlar

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: test ve analizler, bireysel egzersizler ve grup egzersizleri / değerlendirmeler, grup oyunları ve değerlendirmeler, teoriden pratiğe geçmeyi kolaylaştıracak vaka ve senaryo çalışmaları

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.