Program Hakkında:

Pek çok araştırma birbirini doğrular şekilde günümüzde başarı ve mutlulukta duyguları anlama ve yönetme kapasitesinin etkisinin öneminden bahsediyor. Hayattaki başarı ve mutluluk için duygusal zekanın önemi giderek daha fazla anlaşılıyor.

Duygusal Zeka;  insanın kendisinin veya başkalarının duygularını anlama, algılama, yönetme, yönlendirme becerisinin ve kapasitesinin tümü olarak tanımlanabilir.  Daniel Goleman’a göre “duygusal zeka” kişinin hem kendisinin hem de etrafındakilerin performanslarını artırmada etkili 5 ana beceri alanı ile tanımlanabilir.

Tüm bu bilgilere rağmen yönetici ve liderler hala çalışanları ile ilişkilerinde duygularını işe dâhil ettiklerinde otoritelerinin sarsılacağını düşünebiliyorlar.  Oysa iş dünyasında başarılı liderler / yöneticiler olabilmenin en önemli araçlarından biri liderin ve yöneticinin duygusal zeka beceri alanlarında ustalaşmasıdır. Çünkü duygular güven, bütünlük, empati, esneklik, güvenilirlik, yaratıcılık, işbirliği ve inisiyatifi harekete geçirir. Duygular motive edicidir, yapılan işe amaç ve anlam katar, duyguyla inşa edilen her şey daha kalıcıdır.

Belki de işin en güzel tarafı duygusal zekanın bilinçli bir çaba ile geliştirilebileceğidir.

Bu eğitim programında liderler ve yöneticiler ile duygusal zekanın tanımını, anlamını ve başarılı ve etkili olmak için duygusal zekayı nasıl ele alıp hayata ve işe dahil edebileceklerini ve nasıl geliştirmeye devam edebileceklerini hem teorik hem de pratik düzeyde konuşuyor, uygulamalar ve anketler ile hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Kazanımlarınız:

  • Çalışanlarının duygu, düşünce ve hassasiyetlerini tanımayı, anlamayı ve yönlendirmeyi öğrenecekler
  • Algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken çalışanlarıyla ilgili olarak, yalnızca mantık veya teknik analizlere dayanarak hareket etmek yerine duygusal değerleri de hesaba katmayı öğrenecekler
  • Lider kendini kontrol etmelidir, öz-denetimin önemini ve “duygusal patlamadan” kaçınmanın yollarını öğrenecekler ve çalışanlarına öğretebilecekler
  • Lider olarak kişisel ve kişilerarası duygusal zekâlarını geliştirebileceklerdir.

Katılımcı Grubu: Organizasyondaki ilk, orta ve üst kademedeki tüm liderler

Süre: 2 gün yüz-yüze ya da on-line seçeneğiyle

Program Başlıkları:

  • Duygusal Zekalı Liderlik Neden Gereklidir?
  • Liderlikte Duygusal Zeka İhtiyacı
  • Kişisel Duygusal Zekanın Tanımı, Liderin Başarısına Etkisi ve Önemi
  • Kişilerarası Duygusal Zekanın Tanımı, Liderin Başarısına Etkisi ve Önemi
  • Duygusal Zekalı Liderliği Eyleme Dökme Vaka Çalışmaları

Bütünleşik Eğitim Metodolojisi: Programlarımız öncesi, sırası ve sonrasında katılımcılarımız ile ön-test, makale, video linkleri, son-test ve kitap önerileri paylaşılmaktadır. Proje bazlı süreçlerde, LMS portalımız veya Mobil Akademimiz üzerinden kişi bazında gelişim süreci takip edilebilmektedir.

Program Dökümanı: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi on-line olarak gönderilmektedir.

Program Stili:

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.