Know How : Eternal Coaching & Mentoring Academy

Eğitim Hakkında:

Genel Katılıma Açık ve Kurumlara Özel olarak düzenlenen bu program, orta ve üst kademe yöneticilerin 5C Koçluk modeli ile yapılandırılmış koçluk görüşmeleri gerçekleştirmek için koçluk becerilerini geliştirmek, Öz Liderlik felsefesi ile koçluk zihin yapılarını hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak, bu becerilerini iş hayatlarında spesifik alanlarında ne şekilde kullanabilecekleri konusunda deneyim sağlamalarını desteklemektedir.

Kazanımlarınız:

  • Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından tanımlanmış tüm koçluk yetkinlikleri ile koçluk ve diğer disiplinler arasında farkı görecekler,
  • Günümüzde yönetim felsefesinde koçluk bakış açısının performans artışına etkisi hakkında fikir sahibi olacaklar,
  • Eternal Coaching & Mentoring Academy Koçluk Modeli olan 5 C Koçluk Modeli ve Öz Liderlik Koçluk Felsefesi ile yapılandırılmış bir koçluk görüşmesinin tüm adımlarını basit ancak derin bir bakış açısı ile deneyimleyecekler,
  • İş hayatının içinde yaşanan farklı durumlarda koçluk zihin yapısını ne şekilde kullanabileceklerini içselleştirerek, ekiplerinin potansiyellerini gerçek performansa döndürmek için sürdürülebilir bir bakış açısı kazanacaklardır.

Hedef Kitle: Yönetim Becerileri Eğitimi almış, hem kendilerinin hem de ekiplerinin performanslarını koçluk becerilerini kullanarak geliştirmek isteyen orta ve üst kademe yöneticiler

Süre: 2 gün

Katılımcı Materyalleri: Program sonrası kişilere eğitimlerde anlatılan konuların özetini içeren katılımcı rehberi verilmektedir.

Eğitim Stili: Kapsamlı ve etkileşimli bilgi paylaşımı, vaka çalışmaları, bire bir koçluk uygulamaları ile aktif öğrenme ağırlıklı bir programdır.

Eğitim Sonrası Takip: Proje bazlı eğitimlerde ön-test, son-test ve LMS portalı üzerinden paylaşımlar

2 günlük programın akışı ve içindeki modüller aşağıdaki gibidir:

  • Koçluğun tanıtımı ve diğer disiplinlerden farkı
  • Günümüzde yönetim felsefesinde koçluk bakış açısının performans artışına etkisi
  • 5C Koçluk Modeli ve Koçluk Yetkinlikleri
  • Öz Liderlik Felsefesi İle Koçluk
  • İş Hayatında Koçluk Alanları ve Koçluk Stilleri

Programın beklentilerinizi tam olarak karşılayabilmesine yönelik içerik ve süre seçiminizi kolayca yapabilmeniz için her modülde katılımcıların edinecekleri beceri, yetkinlik ve davranış değişikliklerini detaylarıyla paylaşabiliriz. Bu konuda lütfen bizimle info@pdrinternational.com.tr e-posta adresinden temasa geçin.

Program, diğer tüm PDR Group şirketlerinin eğitimleri gibi 4 Aşamalı Kirkpatrick Eğitim Ölçümleme Modeli çerçevesinde hazırlanmıştır.

Liderlik Gelişimi eğitimlerine dönmek için lütfen tıklayınız.